ארתאח (שער אפרים) קשה תמיד. יום ראשון קשה במיוחד!

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
מקום או מחסום: 
תגיות: 
צופות ומדווחות: 
ניצה הרצוג (מדווחת), עידית מאור
26/11/2017
|
בוקר

כפי שהבטחנו לעצמנוחזרנו למחסום ביום ראשון בעקבות התלונות שיום ראשון קשהואכן כפי שאחד העובדים אמר היום: "כל ראשון יש מלחמות". עמוס מאוד.

המחסום נפתח בזמן 04.00. שמנו לב שרבים טיפסו על החלק העליון של המבנה כדי להשתחל לתורדי קרוב להתחלת המעבר ראינו התקהלות באיזור הירידה מהגגות.

התברר שראשו של אחד מהעוברים נחבל מברזל שנפל מהגגכנראה כתוצאה מהמעבר שם.

לקח זמן של כחצי שעה עד שעובדי המחסום הבינו שיש בעיההזמינו אמבולנס והפצוע נלקח לטיפול בשטחים.

הבעיה העיקרית היאשאנשים מגיעים מוקדם ונדחקים כי אין להם ביטחון שלא יקרה עיכוב.

בנוסף נאמר לנו שנפתחו רק עשרה מעברים בתוך הבניין בעוד שקיימים ששה עשרלפחות בימי ראשון חשוב לאפשר יותר חלונות פתוחים.

לאורך כל הזמן עד השעה 05.30 (שעה שעזבנוהצפיפותוהדוחק  לא פחתו באופן משמעותי.

כל הימים קשיםביום ראשון המראות של אנשים נדחסיםמטפסים על הגגות קשים מנשוא.