ברטעה-ריחן, טורה-שקד

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
קרין א. (הנוהגת) רוני ש. (מדווחת)
31/07/2016
|
בוקר

05.15 מחסום ברטעה-ריחן
המחסום נפתח בשעה 05.00 ובחוץ בצד מרחב התפרinfo-icon מחכים פועלים שעברו משטחי הרשות לכאן וכלי רכב המחכים לנוסעיהם שעוד לא עברו.לאיש הקפה  יש הרבה קונים. ב"שרוולinfo-icon" זרם בלתי פוסק של פועלים שכבר עברו את תהליך הבדיקה ויצאו מהטרמינל.

אנו יורדות עם האוטו לחניון הפלסטיני בכניסה למתקן הבידוק.  05.17 החניון לא מלא ואני מציעה שנחנה בו סמוך לכניסה, היכן שיורדים הנוסעים מההסעות (הצעה שהתברר כשגויה). התור בשעה זו עדיין לא מגיע עד לכניסה לחניון. אנשים מחכים בשקט ומשוחחים ביניהם. כל 3 דקות בערך הקרוסלה נפתחת וכ 100 אנשים נכנסים בה ועוברים. לא ראינו שמצטבר תור בתחום הטרמינל.
05.30 מגיעות הנשים שפונות לקרוסלה השנייה ונכנסות מייד. שוב מחזירים פועלים שבידיהם כרטיסים מגנטים ואישורים תקינים בטענה שמשהוא לא בסדר.
פועל שעובד מעל 8 חודשים בחריש אצל מעביד קבוע, לפתע אינו יכול לצאת לעבודתו. המעביד שוב העביר בקשה להעסיקו למת"ק, הוא עבד יומיים ושוב סרבו להעבירו היום.

פגשנו את עיאד, סדרן התור המתנדב לשעבר, שלא היה יכול לראות את המחזה המבזה של הדחיפות והאלימות כל בוקר בתור ואת החזקים הדוחפים את החלשים. בניגוד לדעתן של שולי ונטע אני חושבת שהפתרון שיזמו ללא מעורבות שלנו מועצת ברטעה והממשל בג'נין הוא מכובד וחבל שבמחסומים אחרים לא מצליחים להגיע לפתרונות כאלה. הפועלים שדיברנו איתם נשמעו מרוצים (מהפתרון הזה, לא מהמצב הכלכלי...).

06.10 אנו חוזרות למכונית ומוצאות (כפי שקרין חששה) שהיא חסומה לגמרי. בעזרת פלסטיני חביב ויעיל קרין יצאה מהמלכודת. מסקנה : גם אם פנוי כשמגיעים לחניה לא כדאי להתפתות ולחנות בה!

06.20 מחסום טורה- שקד
כמובן שאין עדיין נפש חיה בצד המחסום של מרחב התפר. בכניסה למחסום מהצד הפלסטיני כבר מחכים אנשים ומכוניות.
מכולת האשפה שוב עולה על גדותיה באשפה שמקורה בחיילים. ממול, שדה הטבק פורח.

6.27 במורד הגבעה הכביש המובל למחסום במרחק נצפו 2+3 חילים. 06.30 מפקד וחייל מגיעים והמפקד מפעיל את הגנרטור. שאר החיילים מגיעים לאיטם, הגנרטור כבה ונדלק שוב. 06.45 הפלסטיני הראשון עובר. גם מכונית אחת עוברת. הכל באיטיות . יוצאים אחד אחד, לאט לאט..
אחד הפלסטינים מספר לנו שהם מגיעים כבר בארבע לפנות בוקר ויושבים רחוק מהמחסום כי החיילים לא מרשים להם להתקרב למחסום. הם מכינים רשימה של הממתינים כדי שלא יפרצו ריבים. ובכל זאת לפעמים כשהחיילים מאחרים וכולם עצבנים כי מאחרים לעבודה, יש מריבות...
בחוץ מחכים המובילים למקומות עבודה שונים ולאט מתפזרים לעבודת יומם.

07.10 יש עדין כ 20 אנשים מחכים להיכנס .

אנחנו עוזבות.