Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

קדום

ה', 14.03.2024 מרכז הגדה: הכניסות לישובים הפלסטינים חסומות וחיילים על הגבעות ובכניסות
ד', 07.02.2024 מרכז הגדה - אין עבודה, אין כסף, אין תקווה. רק ייאוש
ד', 06.09.2023 קדום. טארק יצא מביתו לכיוון מכון הכושר, ובדרך ירו עליו צלפים
ב', 22.05.2023 חווארה: מה שלא נשרף - נסגר
ו', 27.11.2020 קדום - 4 פצועים בהפגנה
ש', 16.05.2020 קדום - ההפגנה השבועית
א', 05.04.2020 דוח בימי קורונה: קדום - הצבא מכביד את עולו
א', 29.03.2020 דוח קורונה: קדום - החיילים מגבירים את השימוש בנשק, בואש וירי חי
ד', 18.03.2020 דוח בימי קורונה, קדום: התנדבות מרגשת של צעירים
ש', 21.03.2020 דוח בימי קורונה, קדום - ההפגנות השבועיות ממשיכות
ב', 26.08.2019 קדום - סיור בעיר העתיקה. בעזון נסלל כביש ברחוב הראשי.
קדום
ו', 12.04.2019 בקעת הירדן: שניים אוחזים בבקעה, זה אומר שלי, זה אומר הכל שלנו
ו', 22.02.2019 האמנם יפתח הכביש לקדום??
ג', 22.12.2015 חבלה, עזון, קדום
ו', 30.10.2015 קדום
ו', 02.10.2015 פרעתא, קדום
ו', 25.09.2015 קדום: החיילים מחכים להפגנה לפתיחת הכביש ושני ילדים פצועים
ו', 12.06.2015 קדום
ו', 22.05.2015 קדום
ו', 08.05.2015 קדום
ו', 24.04.2015 קדום
ו', 10.04.2015 קדום
ו', 27.03.2015 קדום
ו', 13.03.2015 קדום
ו', 23.01.2015 עסלה, קדום
ג', 30.12.2014 חבלה, עזון, עסלה, קדום
ב', 26.03.2012 סיורים בכפר קדום, כפר ג'יוס, יום שני 26.3.2012 בוקר