Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

אורנית 1474

ג', 19.07.2022 משמרת יחד עם סיור באורנית והאזור
ג', 28.12.2021 מרחב התפר - סיור להכרת השטח
ג', 26.10.2021 מובלעות אלקנה, מחסומי האני, אורנית וחבלה וג'יוס - סיור
א', 19.09.2021 אורנית, חבלה, עזון - סיור היכרות
ה', 08.07.2021 הדרך למחסום ראס א-טירה חסומה במחסום
ד', 16.06.2021 עזון מכותרת - ענישה קולקטיבית
ד', 28.04.2021 סיור רענון במחסומים החקלאיים באזור המרכז
ב', 22.03.2021 קלקיליה - מתחילים לחסן את התושבים בחיסון של מודרנה
ה', 25.02.2021 מחסום חקלאי חדש מדרום לקלקיליה והגישה לתצפית על הכפרים הפלסטינים - נחסמה.
ד', 02.01.2019 אלקנה, אורנית, עזון, מחסומי פלאמיה - סיור קצר לחברה חדשה
א', 13.05.2018 מחסום פלאמיה צפון נפתח באחור של חצי שעה
ד', 28.03.2018 אורנית 1474, בית אמין דרום (1447), עזון עתמה, עזון, חבלה (1393)
ב', 12.02.2018 אורנית 1474, בית אמין דרום (1447), עזבת סלמאן צפון 1419, חבלה (1393)
א', 11.02.2018 אורנית 1474, פלאמיה צפון (914), פלאמיה דרום (935), חבלה (1393)
ב', 29.01.2018 אורנית 1474, חבלה
ג', 30.01.2018 מחסומי אורנית 1474 ובית אמין דרום (1447)...בעל אדמות באורנית אותן רואה רק מרחוק.
א', 07.01.2018 אורנית 1474, מחסום חבלה (1393), מחסום פלאמיה צפון (914)
ה', 14.12.2017 אורנית 1474, ג'יוס, חבלה, מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
א', 26.11.2017 אורנית 1474, חבלה. יש לך 10 דונם? תעבוד לבד.
ג', 24.10.2017 אורנית 1474, ג'יוס צפון 965, מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), מעבר אייל
א', 08.10.2017 אורנית 1474, מחסום בית אמין דרום (1447)
ב', 04.09.2017 אורנית 1474, מחסום בית אמין דרום (1447), מחסום חבלה (1393), עזון עתמה
ד', 19.07.2017 אורנית 1474, מחסום בית אמין דרום (1447), מחסום חבלה (1393), מחסום עזבת סלמאן צפון 1419
ה', 06.07.2017 אורנית 1474, מחסום חבלה (1393)
ה', 04.05.2017 אורנית 1474, מחסום חבלה (1393), מחסום עזבת סלמאן צפון 1419, עזון עתמה
ה', 06.04.2017 אורנית 1474, מחסום חבלה (1393), מחסום עזבת סלמאן צפון 1419, עזון
ש', 06.05.2017 אורנית 1474, מחסום חבלה (1393)
ש', 29.04.2017 מחסום אורנית מס' 1473 עדין סגור
ג', 18.04.2017 אורנית 1474, חבלה
ג', 28.03.2017 אורנית 1474, חבלה
א', 06.09.2015 סיור סביב מחסומי גדר: בית אמין, אבו סלמאן, ג'לעוד
ה', 06.12.2012 מסוף אורנית, "שילכו ברגל..." - אפרטייד בפועל
מחסום אורנית