Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

עקבה

ב', 05.10.2020 עקבה, בקעת הירדן: צהל מתאמן ומשליך רימוני הלם בתוך הכפר
ב', 22.05.2017 ח'רבת מכחול, חמרה (בקעות), תיאסיר
ד', 03.05.2017 בקעת הירדן: סיור בבקעה ומעקב אחרי התפשטות התנחלות רותם
ב', 13.03.2017 ההתנחלויות בבקעת הירדן מתרבות ומתרחבות ללא הפרעה
מחסום עקבה
ב', 20.02.2017 בקעת הירדן
א', 08.01.2017 סיור בבקעת הירדן
ה', 15.12.2016 בקעת הירדן, גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר
א', 20.11.2016 ח'רבת מכחול, חמרה (בקעות), תיאסיר
ד', 14.09.2016 בקעת הירדן, ביקור במאהלים בשטח, עקבה
ג', 13.09.2016 בקעת הירדן: ביקור במאהלים בשטח
א', 11.09.2016 ח'רבת מכחול, חמרה (בקעות), תיאסיר
ג', 21.06.2016 זעתרה, חמרה, ביקור משפחות בבקעת הירדן
ה', 23.06.2016 גוכיה, ח'רבת מכחול, חמרה (בקעות)
ב', 06.06.2016 ח'רבת מכחול, חמרה (בקעות), תיאסיר
א', 08.05.2016 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר
ג', 08.03.2016 חמרה (בקעות), תיאסיר
ג', 17.11.2015 חמרה (בקעות), תיאסיר
ב', 26.10.2015 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים
ג', 29.09.2015 זעתרה, חמרה, תיאסיר, וביקור אצל משפחות מתושבי הבקעה
א', 09.08.2015 בקעת הירדן - סיור בין המאהלים עד כפר עקבה
א', 09.08.2015 חמרה (בקעות), תיאסיר
א', 14.06.2015 בקעת הירדן, סיור עם דיפלומטים גרמנים
ה', 29.01.2015 דיווח טלפוני: הצבא ממשיך להשתולל בברדלה ובעקבה
ד', 02.04.2014 גוכיה, מעלה אפרים, תיאסיר
ה', 14.01.2010 ענבתא, יום ה' 14.1.10, בוקר
ג', 06.06.2006 מחסומי בקעת הירדן: חסימות ומחסומים להקל על חיי הפלסטינים...