Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

סיורים מודרכים

ד', 19.02.2020 בקעת הירדן: סיור בצפון הבקעה לעוזרים של חברי קונגרס אמריקנים
ה', 03.10.2019 מובלעת אלקנה, עזון, מחסומי פלאמיה צפון ודרום חבלה - מיני סיור עם שתי אורחות
א', 11.06.2017 משמרת סיור במחסומי אייל וחבלה עם קבוצת חברי JCALL, בעיקר מצרפת
משני צידי החומה גדל דור שלא יודע
תדרוך מרתק
אתן כל כך אמיצות
ישראלים ואורחים מבחוץ חייבים לחוות את הסיורים שלכם
היה לי הרבה מה ללמוד בסיור הזה
מצרפת היתה לי זווית שונה מאוד על מה שקורה בהתנחלויות
מהיכן צמחה היוהרה שלנו
אני לא אותו אדם לאחר הסיור
זו היתה הסקירה התמציתית הטובה ביותר ששמעתי
ממליץ על הסיור לכל אזרח, מימין ומשמאל - אלה השכנים שלנו לנצח נצחים
עבודת קודש אנושית ומוסרית
עינים עצומות לרווחה
הסיור הזה הראה לי היבטים שלא חשבתי עליהם
לראות ולשמוע את האמת של הצד השני
אלמלא הביקור לא הייתי מבינה
ג', 07.01.2014 קלנדיה
תזכרו קודם את טובתה של מדינת ישראל במעשיכן
שאו ברכה
"ישנם אשמים, כולם אחראים"
אתן נושאות את צלם האנוש שלנו עד שנתעורר מהכישוף
תודה על השעון המעורר
אין כמו מראה עיניים כדי להבין את גודל הבושה
מכתב תודה בעקבות סיור
הדמוניזציה שעושים לכם היא שערורייה
מסע בתוך פצעים - רשמים מסיור בגדה , שמעון