Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

אל עזרייה (ירושלים)

ד', 03.01.2024 סיור בדרום ירושלים בצל הטבח של השבת השחורה
א', 19.02.2023 סיור במחסומי שכונות בירושלים ביום שביתת מחאה
א', 08.01.2023 ואדי נאר - האם השתנו ההוראות?
א', 30.10.2022 אל עזרייה, בית לחם (300), הקונטיינר (ואדי נאר), נועמן (מזמוריה), ענאתא-שועפאט
א', 30.05.2021 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), נועמן (מזמוריה), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
ה', 11.07.2019 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט, עיסאוויה (ירושלים המזרחית)
ה', 28.03.2019 ואדי נאר: מה שפעם היה אזור הומה חיים נטוש עכשיו כמעט לגמרי.
ה', 21.02.2019 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
ד', 14.11.2018 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
ב', 17.09.2018 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט
ג', 03.07.2018 אל עזרייה, עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט, הקונטיינר (ואדי נאר)
ב', 11.06.2018 אל עזרייה, עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט, הקונטיינר (ואדי נאר)
ד', 30.05.2018 אל עזרייה, עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט, הקונטיינר (ואדי נאר)
ב', 30.04.2018 אל עזרייה, עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט, הקונטיינר (ואדי נאר)
ב', 16.04.2018 אל עזרייה, עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט, הקונטיינר (ואדי נאר)
ג', 10.04.2018 אל עזרייה, עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
א', 25.02.2018 אל נשאש, אל עזרייה, עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט, הקונטיינר (ואדי נאר)
ב', 05.02.2018 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
ב', 22.01.2018 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
א', 07.01.2018 אל עזרייה, ג'למה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
ד', 27.12.2017 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
ב', 11.12.2017 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט
ב', 13.11.2017 אל עזרייה, עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
א', 29.10.2017 , אל עזרייה, עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
א', 15.10.2017 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
ב', 04.09.2017 אל עזרייה, עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
ג', 08.08.2017 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
ד', 28.06.2017 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
ג', 16.05.2017 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
ג', 04.04.2017 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
ב', 20.03.2017 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
ג', 07.03.2017 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
ב', 20.02.2017 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
ב', 06.02.2017 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
ד', 01.02.2017 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
ב', 16.01.2017 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
ב', 19.12.2016 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
ב', 28.11.2016 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
א', 13.11.2016 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
ב', 28.11.2016 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענבתא
ג', 01.11.2016 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט
ג', 04.10.2016 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט
ב', 15.08.2016 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
ב', 01.08.2016 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
ג', 26.07.2016 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
ב', 11.07.2016 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
ב', 27.06.2016 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט
ב', 04.07.2016 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט
ב', 23.05.2016 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
ג', 31.05.2016 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית)
ב', 18.01.2016 'עיסוויאה, ואדי נאר, אל עזריה
ב', 11.01.2016 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט, עיסאוויה
ב', 23.11.2015 איסוויאה, אל עזרייה
ב', 09.11.2015 אל עזרייה, ענאתא-שועפאט
ב', 01.06.2015 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט
ב', 04.05.2015 הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט, אל עזרייה
ב', 02.03.2015 'ענאתא שועפט, אל עזריה, ואדי נאר
ב', 23.02.2015 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט
ד', 04.02.2015 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט
ב', 05.01.2015 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט
ב', 15.12.2014 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט
ה', 11.09.2014 אבו דיס (הפשפש), אל עזרייה, סואחרה א-שרקיה, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים)
ב', 16.06.2014 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט
ב', 30.12.2013 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר)
ב', 04.11.2013 אבו דיס (הפשפש), אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), סואחרה א-שרקיה, ענאתא-שועפאט, יום ב' 4.11.13, אחה"צ
א', 13.10.2013 אבו דיס, ענאתא - שועפאת, אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר) יום א' 13.10.2013 אחה"צ
ב', 29.07.2013 הקונטיינר (ואדי נאר), אל עזרייה, יום ב' 29.7.13, אחה"צ
ב', 02.07.2012 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), יום ב' 2.7.12, אחה"צ
ב', 12.03.2012 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), יום ב' 12.3.12, אחה"צ
מחסום אל עזרייה
ג', 28.02.2006 אבו דיס (הפשפש), אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר)
ג', 31.01.2006 אבו דיס (הפשפש), אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר)
א', 29.01.2006 אבו דיס (הפשפש), אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר)
ג', 25.01.2005 אבו דיס (הפשפש), אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר)
ג', 28.12.2004 אבו דיס (הפשפש), אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), סואחרה א-שרקיה
ה', 26.02.2004 אבו דיס (הפשפש), אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר)