View Album | Page 5 | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

Anin checkpoint Album

אום אל פחם: גדר הההפרדה באזור פרוצה במקומות מרובים.
Photographer: Shuli Bar
02/12/2020
אום אל פאחם: לאורך גדר ההפרדה פרצות מרובות. נתיב מעבר והברחה מהגדה לישראל
מחסום עאנין: חוזרים הביתה מהמסיק בזיתים שנכלאו מעבר לגדר
Photographer: רותי תובל
12/11/2020
מחסום עאנין: חוזרים הביתה מהמסיק בזיתים שנכלאו מעבר לגדר
מחסום עאנין: חוזרים מהמסיק היומי
Photographer: Neta Golan
26/10/2020
מחסום עאנין: בצד מרחב התפר של המחסום המזבלה משגשגת
Photographer: Neta Golan
02/09/2020
מחסום טייבה רומנה: פרצה אחת צמודה לשער נחסמה כלאחר יד
Photographer: Shuli Bar
26/08/2020
מחסום עאנין: סוף סוף נפתח לחקלאים, הקוצים לא יורדים מהמחרשה
Photographer: Neta Golan
24/06/2020
הכפר עאנין: ביתו מבצרו של מ'
Photographer:
07/04/2020
עאנין, צילום ארכיון, מ' מגיח מן הערפל
Photographer: Shuli Bar
26/03/2020
אביב, אפילו במחסום עאנין
Photographer: Neta Golan
04/03/2020
פעם בשנה באביב הטבע עושה חסד עם אתרי הכיבוש המכוערים
מחסום עאנין: לפני ששמו את הגדר הלכנו כל יום לישראל והחיים היו דבש
Photographer: Shuli Bar
26/02/2020
מחסום עאנין: סככת הבטון, טרקטור הגרוטאות, מחסום , וברקע הכפר עאנין
Photographer: Shuli Bar
12/02/2020
מחסום עאנין: היום מותר לטרקטור עם הגרוטאות לעבור
Photographer: Shuli Bar
12/02/2020
כלנית ראשונה במחסום עאנין
Photographer: Neta Golan
29/01/2020
מחסום טייבה רומנה: השער נעול אבל לצידו פרצה גדולה מאוד בגדר....
Photographer: Neta Golan
15/01/2020
מחסום עאנין: זריחה כל כך יפה לא מסתירה את הכיבוש המכוער
Photographer: Neta Golan
18/12/2019
מחסום עאנין: השמש זורחת בדיוק בזמן אבל החיילים מאחרים
Photographer: Neta Golan
18/12/2019
מחסום עאנין: בתום יום המסיק החמור יעביר שקים מלאים בזיתים בחזרה לכפר
Photographer: Neta Golan
13/11/2019
מחסום עאנין: בתום יום המסיק החמור יעביר שקים מלאים בזיתים בחזרה לכפר.
מחסום ענין: בדרך למסיק הזיתים הנמצאים מעבר לגדר ההפרדה
Photographer: Neta Golan
13/11/2019
מחסום עאנין: היבול היומי,מסיק 2019
Photographer: Shuli Bar
30/10/2019
מחסום עאנין, מסיק 2019
Photographer: Shuli Bar
30/10/2019
מחסום עאנין: חנה מבקשת לברר אצל הפלסטינים מה שעות הפתיחה החדשת לרגל המסיק? לא יודעים
Photographer: Neta Golan
23/10/2019
מחסום עאנין: נטע מבקשת לברר מה שעות הפתיחה החדשות לכבוד המסיק. לא יודעים
Photographer: חנה הלר
23/10/2019
מחסום עאנין: נטע בוחנת את המציאוֹת הזרועות בשטח
Photographer: Shuli Bar
02/10/2019
: נטע בוחנת מקרוב את המציאוֹת בצומת מחסום עאנין
Photographer: Shuli Bar
02/10/2019
מחסום עאנין: שישה אנשים טרקטור חמור ועייר ממתינים לעבור לכפר
Photographer: Neta Golan
25/09/2019
בוקר במחסום עאנין: הירח נמוג לעומת השמש החדשה
Photographer: RONI SHALIT
16/09/2019
מחסום עאנין: סככת ההמתנה זכתה בכורסה מהודרת, אחרי שהמשטרה הצבאית אסרה להעבירה לכפר עאנין
Photographer: Neta Golan
28/08/2019
7.8.2019 מחסום עאנין: היום לא יעברו גרוטאות לכפר. הפתרון, לזרוק אותן בשטח
Photographer: רותי תובל
07/08/2019
סככת הבטון המאולתרת
Photographer: Neta Golan
18/06/2019
גבוה מעל הכיבוש המכוער השמש זורחת בכל תפארתה
Photographer:
03/04/2019
מחסום עאנין: מחכים בסככה למעבר, גשם יורד
Photographer:
25/03/2019
שלט ריק על שער מחסום עאנין
Photographer: Neta Golan
14/02/2019
השלט הצהוב על השער של מחסום עאנין ריק לגמרי, את שעות הפתיחה והסגירה אפשר רק לנחש
מחסום עאנין: עדיין מחכים ומחכים
Photographer: Neta Golan
07/11/2018
מחסום עאנין: הצבא לא בא לפתוח, מתחילה המתנה ממושכת
Photographer: Neta Golan
07/11/2018
סוף סוף החיילים הגיעו ופתחו את המחסום. אפשר לחזור הביתה.
Photographer: Ruti Tuval
28/10/2018
המחסום בעאנין נפתח באחור רב. כעת כולם נעים לכיוון המחסום שנפתח ו - הביתה.
מחכים ומתחממים המדורה במחסום עאנין
Photographer: Ruti Tuval
28/10/2018
מתחיל להיות קריר בערב. המתנה לפתיחת המחסום מדליקים מדורה