Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

א-רשאש

א-רשאש
ב', 11.09.2023 רשאש ותושביה תחת איומים מצד מתנחלי המאחז "מלאכי השלום"
ג', 29.08.2023 בקעת הירדן וגב ההר - יום יום ולילה אחר לילה מגיעים מתנחלים ומטילים טרור על התושבים הפלסטינים
ב', 26.06.2023 תורמוס עיא, חמישה ימים אחרי הפוגרום
א', 06.03.2022 בקעת הירדן, פסאיל
ד', 21.04.2021 בקעת הירדן: במרדף אחרי אכזריות הכיבוש
ג', 14.01.2020 בקעת הירדן: הטרור חוגג את נצחונו !!
ג', 31.12.2019 התנחלויות בקעת הירדן מקיימות מצוות גזל אדמות לאור יום
ה', 12.12.2019 רשאש: המערב הפרוע בבקעת הירדן
ד', 13.11.2019 בקעת הירדן, רשאש: מתנחל מטריד באלימות פעילת שלום ישראלית
ג', 12.11.2019 בקעת הירדן: מאחז "מלאכי השלום" שהם מלאכי החבלה...
ד', 30.10.2019 רשאש בקעת הירדן: יום שקט עבר על הרועים והצאן
ד', 11.09.2019 בקעת הירדן, רשאש: ליווי רועים למרעה
ד', 06.11.2019 רשאש, בקעת הירדן: ליווי רועים פלסטינים כנגד מתנחלים והצבא
ו', 30.08.2019 בקעת הירדן: מתנדבי שלום מלווים רועים - חיילי צה"ל מלווים מתנחלים
ה', 25.04.2019 בקעת הירדן, רשאש: עוד יום של ליווי רועים פלסטינים
ד', 10.04.2019 בקעת הירדן: אחרי החורף המבורך המים עוברים להתנחלויות בלבד
ו', 12.04.2019 בקעת הירדן: שניים אוחזים בבקעה, זה אומר שלי, זה אומר הכל שלנו
ד', 05.09.2018 בקעת הירדן: שטחי אש הם מגרש המשחקים של המתנחלים
ה', 02.08.2018 בקעת הירדן, רשאש: מה שמותר למתנחלים אסור לבדואים