| Page 8 | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

חיפוש דוחות מבתי המשפט

תאריך כותרת מספר רציף
א', 18.03.2018 עופר - הארכת מעצר, הסתה 869
א', 04.03.2018 עופר - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת 868
ד', 28.02.2018 עופר - הארכת מעצר, מאבק עממי 867
ב', 26.02.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת 866
ד', 14.02.2018 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר 865
ב', 05.02.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח 864
ג', 30.01.2018 בית משפט מחוזי - בריאות נפשית ומאסר 863
ג', 16.01.2018 עופר - הארכת מעצר, זריקת חפץ מבעיר 862
א', 31.12.2017 עופר - לאור הספק ביכולותיה של החשודה מהבחינה הקוגניטיבית... 861
ג', 26.12.2017 עופר - גזר דין, הפרעה לחייל במילוי תפקידו 860
א', 17.12.2017 עופר - גזר דין, יידוי אבנים 859
ד', 13.12.2017 עופר - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח 858
ה', 30.11.2017 עופר - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח 857
ד', 22.11.2017 עופר - הארכת מעצר, מאבק עממי 856
ד', 15.11.2017 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר 855
ב', 13.11.2017 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד) 854
ד', 01.11.2017 עופר - נשים, סטודנטים 853