| Page 7 | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

חיפוש דוחות מבתי המשפט

תאריך כותרת מספר רציף
ד', 11.07.2018 עופר - הסתה, מעצר מנהלי 886
ב', 09.07.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, זריקת חפץ מבעיר 885
ד', 04.07.2018 עופר - הארכת מעצר, יידוי אבנים 884
ב', 25.06.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח 883
א', 24.06.2018 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, יידוי אבנים 882
ד', 06.06.2018 עופר - חקירת עד, יידוי אבנים 881
ב', 04.06.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, יידוי אבנים 880
ד', 30.05.2018 עופר - בעיות בריאות, יידוי אבנים 879
ד', 23.05.2018 עופר - הסתה, יידוי אבנים 878
ב', 14.05.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח 877
א', 29.04.2018 עופר - מאבק עממי, קטינים 876
ד', 25.04.2018 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח 875
ב', 23.04.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת 874
ב', 16.04.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד) 873
ה', 12.04.2018 עופר - בעיות בריאות, הובלת העצורים - התעללות 872
ד', 28.03.2018 עופר - נשים, תקיפת חייל/שוטר 871
ב', 19.03.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - דיון בדלתיים סגורות, הארכת מעצר 870