| Page 9 | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

חיפוש דוחות מבתי המשפט

תאריך כותרת מספר רציף
ד', 25.10.2017 עופר - הארכת מעצר, יידוי אבנים 852
א', 01.10.2017 עופר - שוהים בלתי חוקיים, שחרור בערבות 851
א', 24.09.2017 עופר - התעללות, מעצר מנהלי 850
ד', 13.09.2017 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, מעצר מנהלי 849
א', 27.08.2017 עופר - הסתה, עסקת טיעון 848
א', 20.08.2017 עופר - הארכת מעצר, קטינים 847
ד', 16.08.2017 עופר - בעיות בריאות, הסתה 846
ב', 14.08.2017 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, פעילות נגד ביטחון האזור 845
ב', 07.08.2017 עופר - הארכת מעצר, הסתה 844
ב', 24.07.2017 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, עסקת טיעון 843
ב', 24.07.2017 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר 842
א', 09.07.2017 עופר - הארכת מעצר, מאבק עממי 841
א', 18.06.2017 עופר - בעיות בריאות, התעללות 840
ב', 12.06.2017 עופר - מעצר מנהלי, קנסות 839
ב', 12.06.2017 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד) 838
ד', 07.06.2017 עופר - הארכת מעצר, מעצר מנהלי 837
ב', 05.06.2017 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת 836