ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ד' 10.2.10, אחה"צ

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
מקום או מחסום: 
צופות ומדווחות: 
עפרה ה., שרון ל. (מדווחת).
10/02/2010
|
אחה"צ

16:18- מחסום ענבתא:
אין חיילים. עם זאת, לכל אורך היום נוכחות מוגברת של הצבא בדרכים.
 16:40- מחסום אירתח:
אין בדיקה אך כולם צריכים לעבור דרך מעבר אחד. אחד הפועלים מראה לנו נפיחות ליד עינו ומספר שקיבל מכה מהקרוסלה בעקבות הדוחק הרב. התור מתארך אך נעלם מהר מאוד. פועלים רבים פונים אלינו ומבקשים שנבוא בבוקר או אז הבעיה. רוצים שהמחסום יפתח מוקדם יותר. הם מגיעים בארבע בבוקר ומחכים שעות בתור, כיוון שהמחסום נפתח רק בארבע וחצי ואז מכניסים כל פעם קבוצה של עשרה אנשים לחדר סגור, בודקים להם חפצים ות.ז. ואז משחררים אותם ומכניסים את העשרה הבאים וכן הלאה, וכך קורה שרק בשמונה וחצי הם עוברים את המחסום. איך אפשר לטפל בזה?