Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

ענבתא

ה', 31.08.2023 חווארה - חיילים עם רובים שלופים משני צדי הכביש
ב', 11.09.2017 מחסום חבלה 1393 ומחסומי דרכים על כביש 557
ב', 28.11.2016 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענבתא
א', 03.04.2016 דיר אל ר'וסון, זיתא, ענבתא, עתיל
ה', 08.10.2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, חבלה, חווארה, מאדאמא, ענבתא, צומת ג'ית
ה', 30.07.2015 בורין (יצהר), ג'וברה (כפריאת), חבלה, חווארה, מאדאמא, עזון, ענבתא, צומת ג'ית
ב', 05.01.2015 מחסומי המרכז: כללית עוברים כשיגרה במחסומים שבין הישובים הפלסטינים. התמרמרות של חייל לנוכחותנו.
ב', 22.12.2014 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, עזון, ענבתא, צומת ג'ית
א', 23.11.2014 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, עזון, ענבתא
ב', 29.09.2014 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, ענבתא
ה', 25.09.2014 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חבלה, עזון, ענבתא
ד', 10.09.2014 ארתאח (שער אפרים), חבלה, ענבתא
ג', 20.05.2014 בית ליד, כפר ג'מאל, ענבתא, פלאמיה
ה', 24.04.2014 חבלה, חווארה, ענבתא
א', 02.03.2014 שיעורי עברית וקרושה בפרעתא
ה', 28.11.2013 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה, ענבתא
א', 24.11.2013 בית איבא, דיר שאראף (חביות), מעבר אליהו, עזון, ענבתא, שבי שומרון
ג', 19.11.2013 חבלה, חווארה, מעבר תאנים, עזון, עזון עתמה, ענבתא,
ב', 04.11.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, ענבתא, פלאמיה, צומת ג'ית, שבי שומרון, יום ב' 4.11.13, בוקר
ה', 03.10.2013 ג'וברה (כפריאת), חבלה, ענבתא, שבי שומרון, יום ה' 3.10.13, אחה"צ
ב', 16.09.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, ענבתא, שבי שומרון, יום ב' 16.9.13, בוקר
ב', 12.08.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, ענבתא, שבי שומרון, יום ב' 12.8.13, בוקר
ג', 30.07.2013 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ג'יוס, ענבתא, יום ג' 30.7.13, אחה"צ
ב', 15.07.2013 חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, עזון עתמה, ענבתא, פלאמיה, צומת ג'ית, יום ב' 15.7.13, בוקר
ב', 10.06.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, ענבתא, פלאמיה, צומת ג'ית, יום ב' 10.6.13, בוקר
ב', 22.04.2013 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, צומת ג'ית, יום ב' 22.4.13, בוקר
א', 10.02.2013 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, שבי שומרון, יום א' 10.2.13, בוקר
ג', 15.01.2013 ארתאח (שער אפרים), חברון, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, יום ג' 15.1.13, אחה"צ
א', 13.01.2013 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), זעתרה (צומת תפוח), מעבר תאנים, ענבתא, שבי שומרון, יום א' 13.1.13, בוקר
ג', 01.01.2013 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, ענבתא, יום ג' 1.1.13, בוקר
ב', 19.11.2012 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, ענבתא, שבי שומרון, יום ב' 19.11.12, בוקר
ד', 07.11.2012 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, שבי שומרון, יום ד' 7.11.12, בוקר
ג', 23.10.2012 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, חווארה, ענבתא, יום ג' 23.10.12, אחה"צ
ד', 17.10.2012 א-ראס, בית איבא, ג'יוס, דיר שאראף (חביות), חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, יום ד' 17.10.12, בוקר
ד', 05.09.2012 דיר שאראף (חביות), זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, חווארה, ענבתא, יום ד' 5.9.12, בוקר
ג', 28.08.2012 ארתאח (שער אפרים), חבלה, כפר ג'מאל, מעבר תאנים, ענבתא, יום ג' 28.8.12, אחה"צ
ב', 27.08.2012 דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, ענבתא, יום ב' 27.8.12, בוקר
ג', 14.08.2012 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר תאנים, ענבתא, ערב א-רמאדין, יום ג' 14.8.12, אחה"צ
ה', 09.08.2012 ארתאח (שער אפרים), בית פוריכ, ג'וברה (כפריאת), זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עוורתא, עזון עתמה, ענבתא, יום ה' 9.8.12, אחה"צ
ג', 19.06.2012 ארתאח (שער אפרים), חבלה, ענבתא, פלאמיה, יום ג' 19.6.12, אחה"צ
ש', 24.03.2012 ענבתא, ראמין, שבת 24.3.12, בוקר
ש', 17.03.2012 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מחסום סלפית, מעבר תאנים, עוורתא, ענבתא, שבת 17.3.12, בוקר
ב', 12.03.2012 ארתאח (שער אפרים), ג'יוס, חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, ענבתא, פלאמיה, יום ב' 12.3.12, בוקר
ב', 05.03.2012 ג'וברה (כפריאת), ג'יוס, דיר שאראף (חביות), עזון, ענבתא, פלאמיה, צומת ג'ית, יום ב' 5.3.12, אחה"צ
א', 12.02.2012 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, יום א' 12.2.12, אחה"צ
ב', 23.01.2012 דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, ענבתא, יום ב' 23.1.12, בוקר
ש', 14.01.2012 בית פוריכ, ג'וברה (כפריאת), זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מחסום סלפית, ענבתא, שבת 14.1.12, בוקר
ג', 13.12.2011 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, צומת ג'ית, קלקיליה, יום ג' 13.12.11, בוקר
א', 30.10.2011 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, ענבתא, יום א' 30.10.11, אחה"צ
א', 23.10.2011 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, ענבתא, יום א' 23.10.11, אחה"צ
א', 09.10.2011 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, עזון, ענבתא, קלקיליה, שבי שומרון, יום א' 9.10.11, אחה"צ
א', 25.09.2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, עזון, ענבתא, צומת ג'ית, קלקיליה, שבי שומרון, יום א' 25.9.11, אחה"צ
ב', 19.09.2011 חבלה, מעבר אליהו ,מסלול 1,דרך פונדוק לדיר שאראף חזרה דרך ענבתא 19.9.11 בוקר
ב', 12.09.2011 מעבר תאנים, עזון, עזון עתמה, ענבתא, צומת ג'ית, יום ב' 12.9.11, בוקר
ב', 05.09.2011 חבלה, מעבר אליהו, פלאמיה, ג'וברה, בית ליד, דיר שאראף, ענבתא 5 ספטמבר 2011
ב', 29.08.2011 ג'וברה (כפריאת), מעבר אליהו, ענבתא, צומת ג'ית, קלקיליה, יום ב' 29.8.11, בוקר
ב', 22.08.2011 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, צומת ג'ית, יום ב' 22.8.11, בוקר
א', 21.08.2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, עזון, ענבתא, צומת ג'ית, יום א' 21.8.11, אחה"צ
ה', 18.08.2011 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ה' 18.8.11, אחה"צ
ב', 15.08.2011 א-ראס, בית איבא, דיר שאראף (חביות), מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, צומת ג'ית, יום ב' 15.8.11, בוקר
ד', 27.07.2011 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, ערב ראמאדין אל ג'אנובי, שופא יום ד' 27.7.11, אחה"צ
ב', 18.07.2011 דיר שאראף (חביות), מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, שבי שומרון, יום ב' 18.7.11, בוקר
א', 17.07.2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), חבלה, ענבתא, יום א' 17.7.11, אחה"צ
ה', 14.07.2011 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ה' 14.7.11, אחה"צ
ד', 13.07.2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, שופא, יום ד' 13.7.11, אחה"צ
ב', 11.07.2011 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, יום ב' 11.7.11, בוקר
א', 10.07.2011 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, יום א' 10.7.11, אחה"צ
ב', 04.07.2011 חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, צומת ג'ית, שבי שומרון, יום ב' 4.7.11, בוקר
ב', 13.06.2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, צומת ג'ית, יום ב' 13.6.11, בוקר
א', 12.06.2011 חבלה, קלקיליה, כביש מס' 55, דיר שאראף, ענבתא, ג'וברה, ארתאח (שער אפרים), 12.6.11, אחה"צ
ד', 01.06.2011 ארתאח (שער אפרים), ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, עזבת טאביב, ענבתא, יום ד' 1.6.11, אחה"צ
ב', 30.05.2011 חבלה, עיזבת טאביב, פלאמיה וסיור כבישים 30.5.11 בוקר
א', 29.05.2011 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, יום א' 29.5.11, בוקר
א', 22.05.2011 הקו הירוק, חבלה, בית איבא, דיר שאראף, ענבתא, ג'וברה, אירתאח (שער אפרים), יום א', 22.5.11, אחה"צ
א', 01.05.2011 חבלה, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, יום א' 1.5.11, בוקר
ה', 28.04.2011 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), זעתרה (צומת תפוח), חווארה, ענבתא, יום ה' 28.4.11, בוקר
ד', 13.04.2011 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, צומת ג'ית, שבי שומרון, יום ד' 13.4.11, אחה"צ
ג', 12.04.2011 ארתאח (שער אפרים), חבלה, עזון, ענבתא, יום ג' 12.4.11, אחה"צ
ד', 30.03.2011 חבלה, מעבר אליהו, ענבתא, יום ד' 30.3.11, בוקר
א', 13.03.2011 חבלה, כביש מס' 55, דיר שארף, ענבתא, ג'ובארה, ארתאח (שער אפרים)
א', 13.03.2011 חבלה, כביש מס' 55, דיר שאראף, ענבתא, ג'וברה, ארתאח (שער אפרים), יום א', 13.3.11, אחה"צ
א', 06.03.2011 חבלה, מעבר אליהו, פלאמיה, ענבתא, שופה, ג'וברה, מעבר תאנים
ד', 02.03.2011 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), ענבתא, יום ד' 2.3.11, אחה"צ
ב', 21.02.2011 ארתאח (שער אפרים), חווארה, ענבתא, יום ב' 21.2.11, אחה"צ
ב', 21.02.2011 חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, צומת ג'ית, שער פלאמיה יום ב' 21.2.11, בוקר
ב', 14.02.2011 שערים חקלאים חבלה, פלאמיה ונסיעה דרך כפרים לכפר פונדוק, צומת ג'ית,ענבתא
א', 06.02.2011 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, עזון, ענבתא, שבי שומרון, יום א' 6.2.11, אחה"צ
ב', 24.01.2011 ג'וברה (כפריאת), מעבר אליהו, עזון, ענבתא, יום ב' 24.1.11, אחה"צ
ה', 13.01.2011 ענבתא, רמין יום ה' 13.1.11, בוקר
א', 09.01.2011 ג'וברה, ענבתא, כביש מס' 55, שער 109, שער 1393 (חבלה)
ב', 13.12.2010 דיר שאראף (חביות), חבלה, יום ב' 13.12.10, בוקר
ד', 01.12.2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ד' 1.12.10, אחה"צ
ג', 23.11.2010 מחסומי מרחב התפר: משער חקלאי חבלה ופלמייה עד ענבתא, ג'ברה ומחסום קצה ארתאח
ב', 15.11.2010 מעבר חקלאי חבלה,מעבר חקלאי פלאמיה,דיר שארף, שער אפרים ( ארתאח) 15.11.10 בוקר
ג', 26.10.2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ג' 26.10.10, אחה"צ
ג', 19.10.2010 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, ענבתא, שבי שומרון, יום ג' 19.10.10, בוקר
א', 17.10.2010 ג'וברה (כפריאת), ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, קלקיליה, יום א' 17.10.10, אחה"צ
ה', 07.10.2010 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, עזון, ענבתא, יום ה' 7.10.10, אחה"צ
ב', 04.10.2010 דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, יום ב' 4.10.10, בוקר
א', 26.09.2010 חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום א' 26.9.10, בוקר
א', 12.09.2010 ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום א' 12.9.10, בוקר
ב', 30.08.2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, ענבתא, יום ב' 30.8.10, אחה"צ
א', 29.08.2010 דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, ענבתא, יום א' 29.8.10, בוקר
ש', 28.08.2010 ארתאח (שער אפרים), בית פוריכ, חווארה, ענבתא, יום ש' 28.8.10, בוקר
ד', 18.08.2010 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, צומת ג'ית, שבי שומרון, יום ד' 18.8.10, אחה"צ
ה', 05.08.2010 חבלה, ענבתא, יום ה' 5.8.10, בוקר
ד', 04.08.2010 חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ד' 4.8.10, בוקר
ב', 02.08.2010 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 2.8.10, אחה"צ
ד', 28.07.2010 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), ענבתא, יום ד' 28.7.10, בוקר
ד', 28.07.2010 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ד' 28.7.10, אחה"צ
א', 18.07.2010 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום א' 18.7.10, בוקר
ה', 15.07.2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ה' 15.7.10, אחה"צ
ב', 12.07.2010 בית איבא, ג'ית, חבלה, עזון, ענבתא, יום ב' 12.7.10, בוקר
א', 11.07.2010 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חבלה, חווארה, עורטא, עזון, ענבתא, יום א' 11.7.10, בוקר
ה', 08.07.2010 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ה' 8.7.10, אחה"צ
ב', 05.07.2010 ארתאח (שער אפרים), ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, עזון, ענבתא, שבי שומרון, יום ב' 5.7.10, בוקר
ד', 30.06.2010 ארתאח (שער אפרים), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ד' 30.6.10, אחה"צ
ב', 28.06.2010 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, יום ב' 28.6.10, אחה"צ
ה', 10.06.2010 ארתאח (שער אפרים), בורין (יצהר), זעתרה (תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ה' 10.6.10, אחה"צ
ד', 09.06.2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ד' 9.6.10, אחה"צ
ב', 07.06.2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, ענבתא, שבי שומרון, יום ב' 7.6.10, בוקר
ד', 02.06.2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ד' 2.6.10, אחה"צ
ש', 29.05.2010 מעבר תאנים, עזון עתמה, ענבתא, יום ש' 29.5.10, בוקר
ב', 24.05.2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 24.5.10, אחה"צ
ב', 24.05.2010 ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, יום ב' 24.5.10, בוקר
ב', 17.05.2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 17.5.10, אחה"צ
א', 16.05.2010 ג'וברה (כפריאת), ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, ענבתא, יום א' 16.5.10, בוקר
ה', 13.05.2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר תאנים, ענבתא, יום ה' 13.5.10, אחה"צ
ד', 12.05.2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ד' 12.5.10, אחה"צ
ב', 10.05.2010 ארתאח (שער אפרים), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ב' 10.5.10, אחה"צ
ב', 10.05.2010 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חווארה, ענבתא, יום ב' 10.5.10, אחה"צ
ב', 10.05.2010 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חווארה, ענבתא, יום ב' 10.5.10, אחה"צ
א', 09.05.2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום א' 9.5.10, אחה"צ
ה', 06.05.2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ה' 6.5.10, בוקר
ד', 05.05.2010 עזון עתמה, ענבתא, יום ד' 5.5.10, בוקר
ד', 05.05.2010 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ד' 5.5.10, אחה"צ
ב', 03.05.2010 ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר תאנים, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 3.5.10, בוקר
ד', 28.04.2010 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 28.4.10, אחה"צ
ה', 22.04.2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ה' 22.4.10, אחה"צ
ש', 17.04.2010 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, שבי שומרון, יום ש' 17.4.10, אחה"צ
ה', 15.04.2010 ארתאח (שער אפרים), ג'ית, דיר שאראף (חביות), ענבתא, יום ה' 15.4.10, בוקר
ג', 13.04.2010 בית פוריכ, ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, ענבתא, יום ג' 13.4.10, אחה"צ
ב', 12.04.2010 חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 12.4.10, בוקר
ד', 07.04.2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ד' 7.4.10, אחה"צ
א', 04.04.2010 חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, ראס עטיה, יום א' 4.4.10, אחה"צ
ה', 01.04.2010 ארתאח (שער אפרים), עזון עתמה, ענבתא, יום ה' 1.4.10, אחה"צ
א', 28.03.2010 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), חבלה, ענבתא, ראס עטיה, יום א' 28.3.10, אחה"צ
ה', 25.03.2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ה' 25.3.10, אחה"צ
ד', 24.03.2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ד' 24.3.10, אחה"צ
ב', 22.03.2010 ג'ית, חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 22.3.10, בוקר
א', 21.03.2010 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חווארה, ענבתא, יום א' 21.3.10, אחה"צ
ה', 18.03.2010 ארתאח (שער אפרים), עזון עתמה, ענבתא, יום ה' 18.3.10, אחה"צ
ב', 15.03.2010 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 15.3.10, אחה"צ
א', 14.03.2010 ארתאח (שער אפרים), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום א' 14.3.10, אחה"צ
ד', 10.03.2010 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ד' 10.3.10, אחה"צ
ב', 08.03.2010 ג'ית, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 8.3.10, בוקר
ד', 03.03.2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר תאנים, ענבתא, יום ד' 3.3.10, אחה"צ
ב', 01.03.2010 ענבתא, יום ב' 1.3.10, אחה"צ
ב', 01.03.2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, יום ב' 1.3.10, אחה"צ
ד', 24.02.2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר תאנים, ענבתא, יום ד' 24.2.10, אחה"צ
ג', 23.02.2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר תאנים, ענבתא, יום ג' 23.2.10, בוקר
ב', 22.02.2010 בית איבא, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר תאנים, ענבתא, יום ב' 22.2.10, בוקר
ב', 22.02.2010 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, ראס עטיה, שבי שומרון, יום ב' 22.2.10, בוקר
א', 21.02.2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, ראס עטיה, יום א' 21.2.10, אחה"צ
ד', 17.02.2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ד' 17.2.10, אחה"צ
ג', 16.02.2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ג' 16.2.10, אחה"צ
א', 14.02.2010 ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר תאנים, ענבתא, ראס עטיה, יום א' 14.2.10, אחה"צ
ד', 10.02.2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ד' 10.2.10, אחה"צ
ד', 10.02.2010 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ד' 10.2.10, אחה"צ
ב', 08.02.2010 ג'ית, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ב' 8.2.10, בוקר
ב', 08.02.2010 דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 8.2.10, בוקר
א', 07.02.2010 ארתאח (שער אפרים), ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, קלקיליה, ראס עטיה, שבי שומרון, יום א' 7.2.10, אחה"צ
ה', 04.02.2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ה' 4.2.10, אחה"צ
ד', 03.02.2010 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 3.2.10, אחה"צ
ד', 03.02.2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, ג'ית, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, ענבתא, יום ד' 3.2.10, בוקר
ג', 02.02.2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר תאנים, ענבתא, יום ג' 2.2.10, אחה"צ
ב', 01.02.2010 חבלה, מעבר תאנים, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 1.2.10, בוקר
ב', 01.02.2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ב' 1.2.10, אחה"צ
א', 31.01.2010 ארתאח (שער אפרים), בית פוריכ, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום א' 31.1.10, אחה"צ
א', 31.01.2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום א' 31.1.10, אחה"צ
ה', 28.01.2010 דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, ענבתא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 28.1.10, אחה"צ
ה', 28.01.2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, ענבתא, יום ה' 28.1.10, אחה"צ
ד', 27.01.2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר תאנים, ענבתא, יום ד' 27.1.10, אחה"צ
ד', 27.01.2010 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), ענבתא, יום ד' 27.1.10, בוקר
ב', 25.01.2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר תאנים, ענבתא, יום ב' 25.1.10, אחה"צ
ב', 25.01.2010 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 25.1.10, בוקר
ב', 25.01.2010 דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ב' 25.1.10, אחה"צ
א', 24.01.2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום א' 24.1.10, בוקר
ה', 21.01.2010 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, יום ה' 21.1.10, אחה"צ
ד', 20.01.2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ד' 20.1.10, אחה"צ
ג', 19.01.2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ג' 19.1.10, אחה"צ
ג', 19.01.2010 ארתאח (שער אפרים), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, ענבתא, יום ג' 19.1.10, בוקר
ב', 18.01.2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ב' 18.1.10, אחה"צ
ה', 14.01.2010 דיר שאראף (חביות), חווארה, ענבתא, יום ה' 14.1.10, אחה"צ
ה', 14.01.2010 ענבתא, יום ה' 14.1.10, בוקר
ג', 12.01.2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ג' 12.1.10, בוקר
ג', 12.01.2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ג' 12.1.10, אחה"צ
ב', 11.01.2010 ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 11.1.10, בוקר
א', 10.01.2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום א' 10.1.10, אחה"צ
ד', 06.01.2010 ענבתא, יום ד' 6.1.10, בוקר
ה', 31.12.2009 ארתאח (שער אפרים), בורין (יצהר), ג'ית, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), מעבר אייל, מעבר אליהו, ענבתא, שבי שומרון, יום ה' 31.12.0
ה', 31.12.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'ית, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר אייל, מעבר אליהו, ענבתא, יום ה' 31.12.09, אחה"צ
ג', 29.12.2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חווארה, עזון עתמה, ענבתא, יום ג' 29.12.09, בוקר
ב', 28.12.2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), ענבתא, יום ב' 28.12.09, אחה"צ
א', 27.12.2009 ארתאח (שער אפרים), בית פוריכ, דיר שאראף (חביות), חווארה, ענבתא, יום א' 27.12.09, אחה"צ
א', 27.12.2009 ארתאח (שער אפרים), בורין (יצהר), בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום א' 27.12.09, אחה"צ
ד', 23.12.2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ד' 23.12.09, אחה"צ
ג', 22.12.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ג' 22.12.09, אחה"צ
ב', 21.12.2009 מעבר אליהו, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 21.12.09, בוקר
ב', 21.12.2009 דיר שאראף (חביות), ענבתא, יום ב' 21.12.09, אחה"צ
ב', 21.12.2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), ענבתא, יום ב' 21.12.09, אחה"צ
א', 20.12.2009 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, בית פוריכ, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, שבי שומרון, יום א' 20.12.09, אחה"צ
ה', 17.12.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), ענבתא, יום ה' 17.12.09, אחה"צ
ב', 14.12.2009 דיר שאראף (חביות), ענבתא, יום ב' 14.12.09, אחה"צ
א', 13.12.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חווארה, ענבתא, יום א' 13.12.09, אחה"צ
א', 13.12.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום א' 13.12.09, אחה"צ
ד', 09.12.2009 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, חווארה, ענבתא, יום ד' 9.12.09, אחה"צ
ג', 08.12.2009 מעבר אייל, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ג' 8.12.09, אחה"צ
ג', 08.12.2009 בית איבא, בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ג' 8.12.09, בוקר
ב', 07.12.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר תאנים, ענבתא, יום ב' 7.12.09, אחה"צ
ב', 07.12.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר תאנים, ענבתא, יום ב' 7.12.09, אחה"צ
א', 06.12.2009 בורין (יצהר), דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום א' 6.12.09, אחה"צ
א', 06.12.2009 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום א' 6.12.09, אחה"צ
ד', 02.12.2009 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ד' 2.12.09, אחה"צ
ד', 02.12.2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חווארה, מעבר אליהו, ענבתא, ראס עטיה, יום ד' 2.12.09, בוקר
ב', 30.11.2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ב' 30.11.09, אחה"צ
ה', 26.11.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), ענבתא, יום ה' 26.11.09, אחה"צ
ד', 25.11.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 25.11.09, אחה"צ
ד', 25.11.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ד' 25.11.09, אחה"צ
ג', 24.11.2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), ענבתא, יום ג' 24.11.09, אחה"צ
ד', 18.11.2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר תאנים, ענבתא, יום ד' 18.11.09, אחה"צ
ב', 16.11.2009 חבלה, מעבר אליהו, עזון, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 16.11.09, בוקר
ב', 16.11.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 16.11.09, אחה"צ
ב', 16.11.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ב' 16.11.09, אחה"צ
ג', 10.11.2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר תאנים, ענבתא, יום ג' 10.11.09, אחה"צ
ג', 10.11.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), ענבתא, יום ג' 10.11.09, אחה"צ
ב', 09.11.2009 ג'ית, עזון, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 9.11.09, בוקר
א', 08.11.2009 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), עזון, ענבתא, קלקיליה, ראס עטיה, Sun 8.11.09, Afternoon
ה', 05.11.2009 חבלה, עזון, ענבתא, ראס עטיה, יום ה' 5.11.09, בוקר
א', 01.11.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), עזון, ענבתא, קלקיליה, ראס עטיה, יום א' 1.11.09, אחה"צ
ה', 29.10.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ה' 29.10.09, אחה"צ
ה', 29.10.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר אליהו, ענבתא, יום ה' 29.10.09, אחה"צ
ב', 26.10.2009 מעבר אליהו, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 26.10.09, בוקר
ב', 26.10.2009 מעבר אליהו, עזון, ענבתא, יום ב' 26.10.09, בוקר
א', 25.10.2009 ארתאח (שער אפרים), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 25.10.09, אחה"צ
ה', 22.10.2009 ג'וברה (כפריאת), מעבר תאנים, עזון, ענבתא, ראס עטיה, יום ה' 22.10.09, בוקר
ג', 20.10.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, ענבתא, ראס עטיה, יום ג' 20.10.09, אחה"צ
ב', 19.10.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אליהו, עזון, ענבתא, קלקיליה, ראס עטיה, יום ב' 19.10.09, בוקר
ג', 13.10.2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, ענבתא, יום ג' 13.10.09, אחה"צ
ג', 13.10.2009 דיר שאראף (חביות), ענבתא, יום ג' 13.10.09, בוקר
ב', 05.10.2009 עזון, ענבתא, יום ב' 5.10.09, אחה"צ
א', 04.10.2009 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), עזון, ענבתא, קלקיליה, ראס עטיה, יום א' 4.10.09, אחה"צ
ד', 30.09.2009 ג'וברה (כפריאת), ג'ית, מעבר אליהו, ענבתא, ראס עטיה, יום ד' 30.9.09, אחה"צ
ג', 29.09.2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, ענבתא, יום ג' 29.9.09, אחה"צ
ג', 22.09.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), מעבר אייל, ענבתא, יום ג' 22.9.09, אחה"צ
ב', 21.09.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אליהו, עזון, ענבתא, יום ב' 21.9.09, בוקר
ג', 15.09.2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, ענבתא, יום ג' 15.9.09, אחה"צ
ב', 14.09.2009 ג'וברה (כפריאת), מעבר אייל, מעבר תאנים, ענבתא, יום ב' 14.9.09, בוקר
א', 13.09.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, יום א' 13.9.09, אחה"צ
א', 13.09.2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, עזון, ענבתא, יום א' 13.9.09, אחה"צ
ה', 10.09.2009 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), עזון, ענבתא, יום ה' 10.9.09, בוקר
ד', 09.09.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, מעבר אליהו, עזון, ענבתא, יום ד' 9.9.09, אחה"צ
ד', 09.09.2009 דיר שאראף (חביות), מעבר אליהו, ענבתא, יום ד' 9.9.09, בוקר
א', 06.09.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, יום א' 6.9.09, אחה"צ
ד', 02.09.2009 דיר שאראף (חביות), מעבר אליהו, ענבתא, ראס עטיה, יום ד' 2.9.09, בוקר
ד', 02.09.2009 דיר שאראף (חביות), מעבר אליהו, ענבתא, ראס עטיה, יום ד' 2.9.09, בוקר
ג', 01.09.2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, עזון, ענבתא, יום ג' 1.9.09, אחה"צ
ב', 31.08.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, יום ב' 31.8.09, אחה"צ
ה', 27.08.2009 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ה' 27.8.09, בוקר
ד', 26.08.2009 דיר שאראף (חביות), ענבתא, יום ד' 26.8.09, בוקר
ד', 26.08.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, מעבר אליהו, עזון, ענבתא, יום ד' 26.8.09, אחה"צ
ב', 24.08.2009 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), מעבר אליהו, עזון, ענבתא, יום ב' 24.8.09, בוקר
ב', 24.08.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, יום ב' 24.8.09, אחה"צ
א', 23.08.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, מעבר אליהו, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 23.8.09, אחה"צ
ג', 18.08.2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, ענבתא, יום ג' 18.8.09, אחה"צ
ג', 18.08.2009 דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, ענבתא, יום ג' 18.8.09, בוקר
ב', 17.08.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, יום ב' 17.8.09, אחה"צ
ב', 17.08.2009 ג'וברה (כפריאת), מעבר אייל, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 17.8.09, בוקר
א', 16.08.2009 דיר שאראף (חביות), עזון, ענבתא, יום א' 16.8.09, בוקר
א', 16.08.2009 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), עזון, ענבתא, יום א' 16.8.09, אחה"צ
א', 16.08.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, יום א' 16.8.09, אחה"צ
ה', 13.08.2009 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ה' 13.8.09, בוקר
ה', 13.08.2009 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ה' 13.8.09, בוקר
ג', 11.08.2009 דיר שאראף (חביות), מעבר תאנים, ענבתא, שבי שומרון, יום ג' 11.8.09, אחה"צ
ג', 11.08.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, יום ג' 11.8.09, אחה"צ
א', 09.08.2009 ג'וברה (כפריאת), מעבר אייל, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, קלקיליה, יום א' 9.8.09, בוקר
ה', 06.08.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 6.8.09, אחה"צ
ד', 05.08.2009 ג'וברה (כפריאת), מעבר אייל, ענבתא, יום ד' 5.8.09, אחה"צ
ד', 05.08.2009 ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 5.8.09, אחה"צ
ב', 03.08.2009 מעבר אליהו, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 3.8.09, בוקר
ב', 03.08.2009 ענבתא, יום ב' 3.8.09, אחה"צ
ה', 30.07.2009 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ה' 30.7.09, בוקר
ה', 30.07.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר תאנים, ענבתא, יום ה' 30.7.09, אחה"צ
ג', 28.07.2009 ג'וברה (כפריאת), מעבר אליהו, ענבתא, יום ג' 28.7.09, בוקר
ג', 28.07.2009 בית פוריכ, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, ענבתא, שבי שומרון, שער שומרון (קאסם), יום ג' 28.7.09, אחה"צ
ב', 27.07.2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר תאנים, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 27.7.09, בוקר
ה', 23.07.2009 ענבתא, יום ה' 23.7.09, אחה"צ
ה', 23.07.2009 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, ענבתא, יום ה' 23.7.09, בוקר
ב', 20.07.2009 מעבר אייל, מעבר תאנים, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 20.7.09, בוקר
ב', 20.07.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר תאנים, עזון, ענבתא, יום ב' 20.7.09, אחה"צ
ג', 14.07.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 14.7.09, אחה"צ
ב', 13.07.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, יום ב' 13.7.09, אחה"צ
א', 12.07.2009 בית איבא, מעבר אייל, ענבתא, יום א' 12.7.09, בוקר
א', 12.07.2009 ג'וברה (כפריאת), מעבר אייל, ענבתא, יום א' 12.7.09, אחה"צ
ד', 08.07.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), מעבר תאנים, ענבתא, יום ד' 8.7.09, אחה"צ
ג', 07.07.2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, ענבתא, יום ג' 7.7.09, אחה"צ
ב', 06.07.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, יום ב' 6.7.09, אחה"צ
ב', 06.07.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), מעבר אליהו, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 6.7.09, בוקר
ה', 02.07.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר אליהו, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 2.7.09, אחה"צ
ה', 02.07.2009 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ה' 2.7.09, בוקר
ג', 30.06.2009 דיר שאראף (חביות), מעבר אליהו, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 30.6.09, אחה"צ
ג', 30.06.2009 בית פוריכ, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר אליהו, ענבתא, קלקיליה, שער שומרון (קאסם), יום ג' 30.6.09, אחה"צ
ב', 29.06.2009 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), מעבר אליהו, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 29.6.09, בוקר
ב', 29.06.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, יום ב' 29.6.09, אחה"צ
א', 28.06.2009 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, מעבר אייל, ענבתא, יום א' 28.6.09, בוקר
ד', 24.06.2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), ענבתא, יום ד' 24.6.09, בוקר
ד', 24.06.2009 מעבר אייל, מעבר תאנים, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 24.6.09, אחה"צ
ב', 22.06.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אליהו, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 22.6.09, אחה"צ
ה', 18.06.2009 ענבתא, קלקיליה, יום ה' 18.6.09, בוקר
ה', 18.06.2009 ג'וברה (כפריאת), דיר בלוט, דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון, עזון עתמה, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 18.6.0
ד', 17.06.2009 אייל, ענבתא, יום ד' 17.6.09, אחה"צ
ג', 16.06.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר תאנים, ענבתא, יום ג' 16.6.09, אחה"צ
ג', 16.06.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר תאנים, ענבתא, יום ג' 16.6.09, אחה"צ
ב', 15.06.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), מעבר אייל, ענבתא, יום ב' 15.6.09, אחה"צ
ב', 15.06.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר תאנים, ענבתא, יום ב' 15.6.09, אחה"צ
א', 14.06.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), מעבר אייל, ענבתא, יום א' 14.6.09, בוקר
א', 14.06.2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 14.6.09, אחה"צ
ה', 11.06.2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), מעבר תאנים, ענבתא, יום ה' 11.6.09, אחה"צ
ד', 10.06.2009 אייל, ג'וברה (כפריאת), מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 10.6.09, אחה"צ
ג', 09.06.2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 9.6.09, אחה"צ
ב', 08.06.2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), מעבר תאנים, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 8.6.09, אחה"צ
ב', 08.06.2009 מעבר אליהו, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 8.6.09, בוקר
א', 07.06.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 7.6.09, בוקר
א', 07.06.2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 7.6.09, אחה"צ
ד', 03.06.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 3.6.09, בוקר
ד', 03.06.2009 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ד' 3.6.09, אחה"צ
ב', 01.06.2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ב' 1.6.09, בוקר
ב', 01.06.2009 ג'וברה (כפריאת), מעבר אליהו, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 1.6.09, בוקר
ב', 01.06.2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ב' 1.6.09, אחה"צ
א', 31.05.2009 אייל, ענבתא, קלקיליה, יום א' 31.5.09, אחה"צ
ה', 28.05.2009 אייל, מעבר אליהו, ענבתא, יום ה' 28.5.09, אחה"צ
ג', 26.05.2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 26.5.09, אחה"צ
ג', 26.05.2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 26.5.09, בוקר
ב', 25.05.2009 ענבתא, יום ב' 25.5.09, בוקר
ב', 25.05.2009 ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, יום ב' 25.5.09, אחה"צ
א', 24.05.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 24.5.09, בוקר
ה', 21.05.2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ה' 21.5.09, אחה"צ
ה', 21.05.2009 א-ראס, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 21.5.09, בוקר
ב', 18.05.2009 ענבתא, יום ב' 18.5.09, אחה"צ
ב', 18.05.2009 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, קלקיליה, יום ב' 18.5.09, בוקר
א', 17.05.2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), ענבתא, קלקיליה, יום א' 17.5.09, אחה"צ
ה', 14.05.2009 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ה' 14.5.09, אחה"צ
ד', 13.05.2009 אייל, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ד' 13.5.09, אחה"צ
ג', 12.05.2009 אייל, דיר שאראף (חביות), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 12.5.09, אחה"צ
ב', 11.05.2009 ענבתא, קלקיליה, יום ב' 11.5.09, אחה"צ
א', 10.05.2009 דיר שאראף (חביות), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 10.5.09, אחה"צ
א', 10.05.2009 עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 10.5.09, אחה"צ
א', 10.05.2009 ענבתא, יום א' 10.5.09, בוקר
א', 10.05.2009 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 10.5.09, בוקר
ה', 07.05.2009 אייל, ארתאח, ענבתא, יום ה' 7.5.09, בוקר
ה', 07.05.2009 ענבתא, קלקיליה, יום ה' 7.5.09, אחה"צ
ה', 07.05.2009 ענבתא, קלקיליה, יום ה' 7.5.09, אחה"צ
ד', 06.05.2009 אייל, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 6.5.09, אחה"צ
ד', 06.05.2009 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ד' 6.5.09, בוקר
ג', 05.05.2009 אייל, ארתאח, ענבתא, יום ג' 5.5.09, אחה"צ
ג', 05.05.2009 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 5.5.09, בוקר
ב', 04.05.2009 ענבתא, יום ב' 4.5.09, אחה"צ
א', 03.05.2009 אייל, עזון, ענבתא, יום א' 3.5.09, אחה"צ
ה', 30.04.2009 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ה' 30.4.09, אחה"צ
ג', 28.04.2009 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 28.4.09, בוקר
ג', 28.04.2009 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 28.4.09, אחה"צ
ב', 27.04.2009 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ב' 27.4.09, אחה"צ
ב', 27.04.2009 ארתאח, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 27.4.09, בוקר
ו', 24.04.2009 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ו' 24.4.09, אחה"צ
ה', 23.04.2009 אייל, ארתאח, דיר שאראף (חביות), ענבתא, יום ה' 23.4.09, אחה"צ
ה', 23.04.2009 ענבתא, קלקיליה, יום ה' 23.4.09, בוקר
ה', 23.04.2009 אייל, ארתאח, ענבתא, יום ה' 23.4.09, אחה"צ
ד', 22.04.2009 ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, יום ד' 22.4.09, אחה"צ
ד', 22.04.2009 עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 22.4.09, בוקר
ד', 22.04.2009 ארתאח, ענבתא, יום ד' 22.4.09, בוקר
ג', 21.04.2009 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 21.4.09, אחה"צ
ב', 20.04.2009 ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, יום ב' 20.4.09, אחה"צ
ב', 20.04.2009 מעבר אליהו, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 20.4.09, בוקר
ב', 20.04.2009 ג'ית, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 20.4.09, בוקר
א', 19.04.2009 אייל, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 19.4.09, אחה"צ
ה', 16.04.2009 ג'וברה (כפריאת), עזון עתמה, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 16.4.09, אחה"צ
ד', 15.04.2009 ג'וברה (כפריאת), ג'ית, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 15.4.09, אחה"צ
ג', 14.04.2009 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 14.4.09, אחה"צ
ב', 13.04.2009 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ב' 13.4.09, אחה"צ
ב', 13.04.2009 עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 13.4.09, בוקר
א', 12.04.2009 דיר שאראף (חביות), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 12.4.09, אחה"צ
ד', 08.04.2009 ג'וברה (כפריאת), מעבר אליהו, עזון, ענבתא, יום ד' 8.4.09, אחה"צ
ג', 07.04.2009 ג'וברה (כפריאת), מעבר תאנים, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 7.4.09, אחה"צ
ג', 07.04.2009 ענבתא, קלקיליה, יום ג' 7.4.09, בוקר
ב', 06.04.2009 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 6.4.09, אחה"צ
א', 05.04.2009 ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 5.4.09, אחה"צ
ה', 02.04.2009 ארתאח, ענבתא, יום ה' 2.4.09, בוקר
ה', 02.04.2009 א-ראס, אייל, ג'וברה (כפריאת), מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 2.4.09, אחה"צ
ד', 01.04.2009 ג'וברה (כפריאת), חווארה, ענבתא, יום ד' 1.4.09, אחה"צ
ד', 01.04.2009 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 1.4.09, אחה"צ
ג', 31.03.2009 ג'ית, דיר שאראף (חביות), מעבר תאנים, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 31.3.09, אחה"צ
ג', 31.03.2009 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 31.3.09, בוקר
ב', 30.03.2009 א-ראס, מעבר אליהו, עזון עתמה, ענבתא, יום ב' 30.3.09, בוקר
ב', 30.03.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), ענבתא, קלקיליה, יום ב' 30.3.09, אחה"צ
ב', 30.03.2009 מעבר אליהו, עזון עתמה, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 30.3.09, בוקר
א', 29.03.2009 ענבתא, קלקיליה, יום א' 29.3.09, אחה"צ
ד', 25.03.2009 מעבר אליהו, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 25.3.09, בוקר
ד', 25.03.2009 מעבר תאנים, עזון עתמה, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 25.3.09, אחה"צ
ד', 25.03.2009 מעבר אליהו, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 25.3.09, בוקר
ג', 24.03.2009 ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 24.3.09, אחה"צ
ג', 24.03.2009 עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 24.3.09, בוקר
ב', 23.03.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 23.3.09, אחה"צ
ב', 23.03.2009 מעבר אליהו, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 23.3.09, בוקר
א', 22.03.2009 עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 22.3.09, אחה"צ
ה', 19.03.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, דיר שאראף (חביות), עזון, ענבתא, יום ה' 19.3.09, אחה"צ
ה', 19.03.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר תאנים, עזון, ענבתא, יום ה' 19.3.09, בוקר
ד', 18.03.2009 ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 18.3.09, אחה"צ
ג', 17.03.2009 ענבתא, קלקיליה, יום ג' 17.3.09, אחה"צ
ב', 16.03.2009 ענבתא, קלקיליה, יום ב' 16.3.09, בוקר
ב', 16.03.2009 ענבתא, קלקיליה, יום ב' 16.3.09, אחה"צ
א', 15.03.2009 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 15.3.09, אחה"צ
ה', 12.03.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ה' 12.3.09, בוקר
ה', 12.03.2009 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ה' 12.3.09, אחה"צ
ד', 11.03.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 11.3.09, אחה"צ
ד', 11.03.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 11.3.09, בוקר
ג', 10.03.2009 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 10.3.09, אחה"צ
ב', 09.03.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 9.3.09, אחה"צ
ב', 09.03.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ב' 9.3.09, בוקר
א', 08.03.2009 ענבתא, קלקיליה, יום א' 8.3.09, אחה"צ
ה', 05.03.2009 בית איבא, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ה' 5.3.09, בוקר
ה', 05.03.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ה' 5.3.09, אחה"צ
ד', 04.03.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ד' 4.3.09, אחה"צ
ג', 03.03.2009 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 3.3.09, אחה"צ
ג', 03.03.2009 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 3.3.09, אחה"צ
ג', 03.03.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 3.3.09, בוקר
ב', 02.03.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ב' 2.3.09, בוקר
ב', 02.03.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 2.3.09, אחה"צ
ש', 28.02.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, ראס עטיה, יום ש' 28.2.09, בוקר
ה', 26.02.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ה' 26.2.09, בוקר
ה', 26.02.2009 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 26.2.09, אחה"צ
ד', 25.02.2009 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 25.2.09, בוקר
ד', 25.02.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 25.2.09, אחה"צ
ג', 24.02.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 24.2.09, בוקר
ג', 24.02.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 24.2.09, אחה"צ
ב', 23.02.2009 ענבתא, קלקיליה, יום ב' 23.2.09, בוקר
ב', 23.02.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 23.2.09, אחה"צ
א', 22.02.2009 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 22.2.09, אחה"צ
א', 22.02.2009 ענבתא, קלקיליה, יום א' 22.2.09, אחה"צ
ה', 19.02.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ה' 19.2.09, אחה"צ
ד', 18.02.2009 א-ראס, ענבתא, יום ד' 18.2.09, אחה"צ
ג', 17.02.2009 ענבתא, קלקיליה, יום ג' 17.2.09, אחה"צ
ב', 16.02.2009 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 16.2.09, אחה"צ
א', 15.02.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), מעבר אליהו, ענבתא, קלקיליה, יום א' 15.2.09, בוקר
א', 15.02.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 15.2.09, אחה"צ
ה', 12.02.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ה' 12.2.09, אחה"צ
ד', 11.02.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 11.2.09, בוקר
ד', 11.02.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ד' 11.2.09, אחה"צ
ג', 10.02.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 10.2.09, בוקר
ג', 10.02.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 10.2.09, אחה"צ
ב', 09.02.2009 ענבתא, יום ב' 9.2.09, אחה"צ
ב', 09.02.2009 א-ראס, בית איבא, מעבר תאנים, ענבתא, קלקיליה, שבי שומרון, יום ב' 9.2.09, בוקר
ב', 09.02.2009 בית איבא, מעבר תאנים, ענבתא, קלקיליה, שבי שומרון, יום ב' 9.2.09, בוקר
א', 08.02.2009 ענבתא, קלקיליה, יום א' 8.2.09, אחה"צ
ה', 05.02.2009 ענבתא, יום ה' 5.2.09, אחה"צ
ד', 04.02.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), מעבר אליהו, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 4.2.09, בוקר
ג', 03.02.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 3.2.09, בוקר
ג', 03.02.2009 ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 3.2.09, אחה"צ
ב', 02.02.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ב' 2.2.09, אחה"צ
ב', 02.02.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ב' 2.2.09, בוקר
א', 01.02.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 1.2.09, אחה"צ
א', 01.02.2009 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 1.2.09, אחה"צ
ה', 29.01.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ה' 29.1.09, בוקר
ד', 28.01.2009 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 28.1.09, בוקר
ד', 28.01.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 28.1.09, אחה"צ
ג', 27.01.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 27.1.09, אחה"צ
ג', 27.01.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 27.1.09, בוקר
ב', 26.01.2009 ענבתא, יום ב' 26.1.09, אחה"צ
א', 25.01.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 25.1.09, אחה"צ
ה', 22.01.2009 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 22.1.09, אחה"צ
ד', 21.01.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 21.1.09, אחה"צ
ד', 21.01.2009 ארתאח, ענבתא, יום ד' 21.1.09, בוקר
ג', 20.01.2009 ענבתא, יום ג' 20.1.09, אחה"צ
ב', 19.01.2009 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 19.1.09, אחה"צ
א', 18.01.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 18.1.09, אחה"צ
ה', 15.01.2009 אבו דיס, ענבתא, קונטיינר (ואדי נאר), יום ה' 15.1.09, בוקר
ה', 15.01.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ה' 15.1.09, אחה"צ
ה', 15.01.2009 ענבתא, קלקיליה, יום ה' 15.1.09, בוקר
ד', 14.01.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 14.1.09, בוקר
ד', 14.01.2009 א-ראס, ענבתא, יום ד' 14.1.09, אחה"צ
ג', 13.01.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 13.1.09, אחה"צ
ג', 13.01.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 13.1.09, בוקר
ב', 12.01.2009 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 12.1.09, בוקר
א', 11.01.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 11.1.09, אחה"צ
ד', 07.01.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 7.1.09, אחה"צ
ג', 06.01.2009 ענבתא, קלקיליה, יום ג' 6.1.09, אחה"צ
ג', 06.01.2009 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 6.1.09, בוקר
ב', 05.01.2009 ענבתא, קלקיליה, יום ב' 5.1.09, אחה"צ
ה', 01.01.2009 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ה' 1.1.09, בוקר
ד', 31.12.2008 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 31.12.08, בוקר
ג', 30.12.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 30.12.08, אחה"צ
ג', 30.12.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 30.12.08, בוקר
ג', 30.12.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 30.12.08, אחה"צ
ב', 29.12.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ב' 29.12.08, בוקר
ש', 27.12.2008 ענבתא, יום ש' 27.12.08, אחה"צ
ה', 25.12.2008 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 25.12.08, אחה"צ
ה', 25.12.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ה' 25.12.08, בוקר
ד', 24.12.2008 ענבתא, קלקיליה, יום ד' 24.12.08, בוקר
ד', 24.12.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 24.12.08, אחה"צ
ג', 23.12.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 23.12.08, בוקר
ג', 23.12.2008 ענבתא, קלקיליה, שבי שומרון, יום ג' 23.12.08, אחה"צ
ב', 22.12.2008 ענבתא, קלקיליה, יום ב' 22.12.08, אחה"צ
ב', 22.12.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, יום ב' 22.12.08, בוקר
א', 21.12.2008 ארתאח, ענבתא, יום א' 21.12.08, בוקר
ה', 18.12.2008 ענבתא, קלקיליה, יום ה' 18.12.08, אחה"צ
ה', 18.12.2008 ענבתא, יום ה' 18.12.08, בוקר
ד', 17.12.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 17.12.08, בוקר
ג', 16.12.2008 ענבתא, יום ג' 16.12.08, אחה"צ
ב', 15.12.2008 ענבתא, קלקיליה, יום ב' 15.12.08, אחה"צ
ב', 15.12.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ב' 15.12.08, בוקר
א', 14.12.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 14.12.08, אחה"צ
ה', 11.12.2008 א-ראס, ארתאח, ענבתא, יום ה' 11.12.08, בוקר
ה', 11.12.2008 ענבתא, יום ה' 11.12.08, אחה"צ
ד', 10.12.2008 ארתאח, ענבתא, יום ד' 10.12.08, בוקר
ד', 10.12.2008 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 10.12.08, אחה"צ
ג', 09.12.2008 ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 9.12.08, אחה"צ
ב', 08.12.2008 ענבתא, יום ב' 8.12.08, אחה"צ
ב', 08.12.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ב' 8.12.08, בוקר
א', 07.12.2008 ארתאח, ענבתא, יום א' 7.12.08, בוקר
א', 07.12.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 7.12.08, אחה"צ
ה', 04.12.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ה' 4.12.08, בוקר
ה', 04.12.2008 ענבתא, יום ה' 4.12.08, אחה"צ
ד', 03.12.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 3.12.08, אחה"צ
ג', 02.12.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 2.12.08, בוקר
ג', 02.12.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 2.12.08, אחה"צ
ב', 01.12.2008 א-ראס, ענבתא, יום ב' 1.12.08, אחה"צ
ב', 01.12.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ב' 1.12.08, בוקר
א', 30.11.2008 ענבתא, קלקיליה, יום א' 30.11.08, אחה"צ
א', 30.11.2008 עזון, ענבתא, יום א' 30.11.08, בוקר
ה', 27.11.2008 א-ראס, ארתאח, ענבתא, יום ה' 27.11.08, בוקר
ה', 27.11.2008 ענבתא, יום ה' 27.11.08, אחה"צ
ד', 26.11.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ד' 26.11.08, אחה"צ
ג', 25.11.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 25.11.08, אחה"צ
ב', 24.11.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 24.11.08, אחה"צ
ב', 24.11.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ב' 24.11.08, בוקר
א', 23.11.2008 ארתאח, ענבתא, יום א' 23.11.08, בוקר
ה', 20.11.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ה' 20.11.08, בוקר
ד', 19.11.2008 ענבתא, יום ד' 19.11.08, אחה"צ
ד', 19.11.2008 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 19.11.08, בוקר
ג', 18.11.2008 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 18.11.08, אחה"צ
ב', 17.11.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 17.11.08, אחה"צ
ב', 17.11.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 17.11.08, בוקר
א', 16.11.2008 ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 16.11.08, אחה"צ
ה', 13.11.2008 א-ראס, ארתאח, ענבתא, יום ה' 13.11.08, בוקר
ד', 12.11.2008 ענבתא, יום ד' 12.11.08, אחה"צ
ג', 11.11.2008 ארתאח, ענבתא, יום ג' 11.11.08, בוקר
ג', 11.11.2008 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 11.11.08, אחה"צ
ג', 11.11.2008 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 11.11.08, בוקר
ב', 10.11.2008 ענבתא, יום ב' 10.11.08, בוקר
ב', 10.11.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ב' 10.11.08, בוקר
א', 09.11.2008 ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 9.11.08, בוקר
א', 09.11.2008 ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 9.11.08, אחה"צ
ה', 06.11.2008 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 6.11.08, בוקר
ד', 05.11.2008 א-ראס, ארתאח, ענבתא, יום ד' 5.11.08, בוקר
ד', 05.11.2008 עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 5.11.08, אחה"צ
ג', 04.11.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 4.11.08, אחה"צ
ב', 03.11.2008 ענבתא, יום ב' 3.11.08, אחה"צ
ב', 03.11.2008 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 3.11.08, בוקר
א', 02.11.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 2.11.08, אחה"צ
ה', 30.10.2008 א-ראס, ענבתא, יום ה' 30.10.08, בוקר
ד', 29.10.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 29.10.08, אחה"צ
ג', 28.10.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 28.10.08, בוקר
ג', 28.10.2008 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 28.10.08, אחה"צ
ב', 27.10.2008 עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 27.10.08, בוקר
א', 26.10.2008 עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 26.10.08, אחה"צ
ה', 23.10.2008 בית איבא, ענבתא, יום ה' 23.10.08, בוקר
ד', 22.10.2008 א-ראס, ענבתא, יום ד' 22.10.08, בוקר
ג', 21.10.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קונטיינר (ואדי נאר), יום ג' 21.10.08, בוקר
ב', 20.10.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 20.10.08, בוקר
ב', 20.10.2008 ענבתא, יום ב' 20.10.08, אחה"צ
א', 19.10.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 19.10.08, אחה"צ
ה', 16.10.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ה' 16.10.08, בוקר
ד', 15.10.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 15.10.08, אחה"צ
ב', 13.10.2008 ענבתא, קלקיליה, יום ב' 13.10.08, בוקר
ב', 13.10.2008 ענבתא, יום ב' 13.10.08, אחה"צ
א', 12.10.2008 ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 12.10.08, בוקר
א', 12.10.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 12.10.08, אחה"צ
ד', 08.10.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 8.10.08, בוקר
ג', 07.10.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 7.10.08, אחה"צ
ג', 07.10.2008 בית איבא, ענבתא, שבי שומרון, יום ג' 7.10.08, בוקר
ב', 06.10.2008 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 6.10.08, בוקר
ב', 06.10.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 6.10.08, אחה"צ
א', 05.10.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 5.10.08, אחה"צ
א', 05.10.2008 ענבתא, יום א' 5.10.08, בוקר
ה', 02.10.2008 בית איבא, עזון, ענבתא, יום ה' 2.10.08, בוקר
ד', 01.10.2008 ענבתא, יום ד' 1.10.08, בוקר
ד', 01.10.2008 בית איבא, ענבתא, יום ד' 1.10.08, אחה"צ
ד', 01.10.2008 ענבתא, יום ד' 1.10.08, אחה"צ
ב', 29.09.2008 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 29.9.08, בוקר
א', 28.09.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 28.9.08, אחה"צ
ה', 25.09.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ה' 25.9.08, אחה"צ
ד', 24.09.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ד' 24.9.08, בוקר
ד', 24.09.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 24.9.08, אחה"צ
ג', 23.09.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 23.9.08, אחה"צ
ב', 22.09.2008 ענבתא, קלקיליה, יום ב' 22.9.08, בוקר
א', 21.09.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 21.9.08, אחה"צ
ד', 17.09.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ד' 17.9.08, בוקר
ד', 17.09.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ד' 17.9.08, אחה"צ
ג', 16.09.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 16.9.08, אחה"צ
ג', 16.09.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 16.9.08, בוקר
ב', 15.09.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 15.9.08, אחה"צ
ב', 15.09.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון עתמה, ענבתא, יום ב' 15.9.08, בוקר
א', 14.09.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 14.9.08, אחה"צ
א', 14.09.2008 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 14.9.08, בוקר
ה', 11.09.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ה' 11.9.08, בוקר
ד', 10.09.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 10.9.08, בוקר
ד', 10.09.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 10.9.08, אחה"צ
ג', 09.09.2008 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 9.9.08, בוקר
ג', 09.09.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 9.9.08, אחה"צ
ב', 08.09.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 8.9.08, אחה"צ
ב', 08.09.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 8.9.08, בוקר
ד', 03.09.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ד' 3.9.08, בוקר
ד', 03.09.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ד' 3.9.08, אחה"צ
ב', 01.09.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 1.9.08, בוקר
ב', 01.09.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ב' 1.9.08, אחה"צ
א', 31.08.2008 ארתאח, ענבתא, יום א' 31.8.08, בוקר
ה', 28.08.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון עתמה, ענבתא, יום ה' 28.8.08, אחה"צ
ד', 27.08.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 27.8.08, בוקר
ד', 27.08.2008 ענבתא, יום ד' 27.8.08, אחה"צ
ג', 26.08.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 26.8.08, בוקר
ג', 26.08.2008 ענבתא, יום ג' 26.8.08, אחה"צ
ב', 25.08.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 25.8.08, אחה"צ
ב', 25.08.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ב' 25.8.08, בוקר
א', 24.08.2008 א-ראס, אייל, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 24.8.08, בוקר
ה', 21.08.2008 ענבתא, קלקיליה, יום ה' 21.8.08, אחה"צ
ה', 21.08.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ה' 21.8.08, בוקר
ד', 20.08.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 20.8.08, אחה"צ
ג', 19.08.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 19.8.08, בוקר
ג', 19.08.2008 ענבתא, יום ג' 19.8.08, אחה"צ
ב', 18.08.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 18.8.08, אחה"צ
ב', 18.08.2008 ענבתא, קלקיליה, יום ב' 18.8.08, בוקר
א', 17.08.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 17.8.08, בוקר
א', 17.08.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 17.8.08, אחה"צ
א', 17.08.2008 בית איבא, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 17.8.08, בוקר
ה', 14.08.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ה' 14.8.08, בוקר
ד', 13.08.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 13.8.08, אחה"צ
ג', 12.08.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 12.8.08, אחה"צ
ב', 11.08.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ב' 11.8.08, בוקר
א', 10.08.2008 א-ראס, אייל, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 10.8.08, בוקר
א', 10.08.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 10.8.08, אחה"צ
ד', 06.08.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 6.8.08, אחה"צ
ג', 05.08.2008 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 5.8.08, אחה"צ
ג', 05.08.2008 ענבתא, יום ג' 5.8.08, בוקר
ב', 04.08.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 4.8.08, אחה"צ
ב', 04.08.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 4.8.08, בוקר
א', 03.08.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 3.8.08, אחה"צ
ה', 31.07.2008 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 31.7.08, בוקר
ה', 31.07.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ה' 31.7.08, אחה"צ
ד', 30.07.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 30.7.08, אחה"צ
ד', 30.07.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 30.7.08, בוקר
ג', 29.07.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 29.7.08, אחה"צ
ב', 28.07.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 28.7.08, אחה"צ
ב', 28.07.2008 עזון, עזון עתמה, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 28.7.08, בוקר
א', 27.07.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 27.7.08, אחה"צ
ה', 24.07.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ה' 24.7.08, בוקר
ד', 23.07.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 23.7.08, בוקר
ד', 23.07.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 23.7.08, אחה"צ
ג', 22.07.2008 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 22.7.08, בוקר
ב', 21.07.2008 עזון עתמה, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 21.7.08, בוקר
ב', 21.07.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 21.7.08, אחה"צ
א', 20.07.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 20.7.08, אחה"צ
א', 20.07.2008 בית איבא, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 20.7.08, בוקר
א', 20.07.2008 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 20.7.08, בוקר
ה', 17.07.2008 עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 17.7.08, בוקר
ד', 16.07.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 16.7.08, אחה"צ
ד', 16.07.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 16.7.08, בוקר
ג', 15.07.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 15.7.08, בוקר
ג', 15.07.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 15.7.08, אחה"צ
ב', 14.07.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ב' 14.7.08, בוקר
ב', 14.07.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 14.7.08, אחה"צ
א', 13.07.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 13.7.08, אחה"צ
ה', 10.07.2008 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 10.7.08, בוקר
ד', 09.07.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 9.7.08, אחה"צ
ג', 08.07.2008 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 8.7.08, בוקר
ג', 08.07.2008 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 8.7.08, אחה"צ
ב', 07.07.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 7.7.08, בוקר
ב', 07.07.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 7.7.08, אחה"צ
א', 06.07.2008 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 6.7.08, בוקר
א', 06.07.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 6.7.08, אחה"צ
ה', 03.07.2008 א-ראס, ענבתא, יום ה' 3.7.08, אחה"צ
ה', 03.07.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ה' 3.7.08, בוקר
ד', 02.07.2008 ענבתא, קלקיליה, יום ד' 2.7.08, בוקר
ד', 02.07.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 2.7.08, אחה"צ
ג', 01.07.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 1.7.08, אחה"צ
ב', 30.06.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 30.6.08, בוקר
ב', 30.06.2008 א-ראס, ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 30.6.08, בוקר
ב', 30.06.2008 ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 30.6.08, בוקר
ב', 30.06.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 30.6.08, אחה"צ
א', 29.06.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 29.6.08, אחה"צ
ד', 25.06.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ד' 25.6.08, אחה"צ
ד', 25.06.2008 א-ראס, ענבתא, יום ד' 25.6.08, בוקר
ג', 24.06.2008 א-ראס, ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 24.6.08, אחה"צ
ג', 24.06.2008 בית איבא, בית פוריכ, ענבתא, יום ג' 24.6.08, בוקר
ב', 23.06.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, עזון עתמה, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 23.6.08, בוקר
ב', 23.06.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, עזון עתמה, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 23.6.08, בוקר
ב', 23.06.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ב' 23.6.08, אחה"צ
א', 22.06.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 22.6.08, אחה"צ
א', 22.06.2008 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 22.6.08, בוקר
ה', 19.06.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ה' 19.6.08, אחה"צ
ה', 19.06.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ה' 19.6.08, אחה"צ
ה', 19.06.2008 ענבתא, יום ה' 19.6.08, בוקר
ד', 18.06.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 18.6.08, אחה"צ
ד', 18.06.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 18.6.08, בוקר
ג', 17.06.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 17.6.08, אחה"צ
ג', 17.06.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 17.6.08, בוקר
ב', 16.06.2008 ענבתא, קלקיליה, יום ב' 16.6.08, בוקר
ב', 16.06.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 16.6.08, אחה"צ
א', 15.06.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 15.6.08, אחה"צ
א', 15.06.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 15.6.08, בוקר
ה', 12.06.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ה' 12.6.08, בוקר
ה', 12.06.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ה' 12.6.08, אחה"צ
ד', 11.06.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ד' 11.6.08, בוקר
ד', 11.06.2008 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 11.6.08, אחה"צ
ג', 10.06.2008 א-ראס, ג'ית, עזון, ענבתא, יום ג' 10.6.08, אחה"צ
ב', 09.06.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 9.6.08, אחה"צ
א', 08.06.2008 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 8.6.08, אחה"צ
ה', 05.06.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ה' 5.6.08, בוקר
ה', 05.06.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, יום ה' 5.6.08, אחה"צ
ד', 04.06.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 4.6.08, בוקר
ד', 04.06.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 4.6.08, אחה"צ
ג', 03.06.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 3.6.08, אחה"צ
ב', 02.06.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 2.6.08, בוקר
ב', 02.06.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 2.6.08, אחה"צ
א', 01.06.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 1.6.08, אחה"צ
ה', 29.05.2008 א-ראס, ארתאח, ענבתא, יום ה' 29.5.08, בוקר
ה', 29.05.2008 א-ראס, עזון עתמה, ענבתא, יום ה' 29.5.08, אחה"צ
ד', 28.05.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 28.5.08, אחה"צ
ד', 28.05.2008 אייל, ענבתא, יום ד' 28.5.08, בוקר
ג', 27.05.2008 א-ראס, ענבתא, יום ג' 27.5.08, בוקר
ג', 27.05.2008 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 27.5.08, אחה"צ
ב', 26.05.2008 א-ראס, אייל, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ב' 26.5.08, בוקר
ב', 26.05.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 26.5.08, אחה"צ
א', 25.05.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 25.5.08, אחה"צ
א', 25.05.2008 ארתאח, ענבתא, יום א' 25.5.08, בוקר
ה', 22.05.2008 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 22.5.08, בוקר
ד', 21.05.2008 ענבתא, קלקיליה, יום ד' 21.5.08, בוקר
ג', 20.05.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 20.5.08, בוקר
ג', 20.05.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 20.5.08, אחה"צ
ב', 19.05.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 19.5.08, אחה"צ
ב', 19.05.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, עזון עתמה, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 19.5.08, בוקר
א', 18.05.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 18.5.08, בוקר
א', 18.05.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 18.5.08, אחה"צ
ה', 15.05.2008 ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ה' 15.5.08, בוקר
ה', 15.05.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ה' 15.5.08, אחה"צ
ד', 14.05.2008 ארתאח, עזון, ענבתא, יום ד' 14.5.08, בוקר
ד', 14.05.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ד' 14.5.08, אחה"צ
ג', 13.05.2008 א-ראס, ג'ית, ענבתא, שבי שומרון, יום ג' 13.5.08, אחה"צ
ב', 12.05.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 12.5.08, אחה"צ
ב', 12.05.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, יום ב' 12.5.08, בוקר
א', 11.05.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 11.5.08, בוקר
א', 11.05.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 11.5.08, אחה"צ
ה', 08.05.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, שבי שומרון, יום ה' 8.5.08, אחה"צ
ד', 07.05.2008 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 7.5.08, בוקר
ד', 07.05.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 7.5.08, אחה"צ
ג', 06.05.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 6.5.08, אחה"צ
ג', 06.05.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 6.5.08, בוקר
ב', 05.05.2008 עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 5.5.08, בוקר
ב', 05.05.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 5.5.08, בוקר
ב', 05.05.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 5.5.08, אחה"צ
א', 04.05.2008 ענבתא, יום א' 4.5.08, בוקר
א', 04.05.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, יום א' 4.5.08, אחה"צ
ה', 01.05.2008 ענבתא, יום ה' 1.5.08, אחה"צ
ה', 01.05.2008 בית איבא, ענבתא, יום ה' 1.5.08, אחה"צ
ד', 30.04.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 30.4.08, אחה"צ
ד', 30.04.2008 ענבתא, קלקיליה, יום ד' 30.4.08, בוקר
ג', 29.04.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 29.4.08, אחה"צ
ב', 28.04.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 28.4.08, בוקר
ב', 28.04.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 28.4.08, אחה"צ
א', 27.04.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 27.4.08, אחה"צ
א', 27.04.2008 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 27.4.08, בוקר
ה', 24.04.2008 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ה' 24.4.08, בוקר
ה', 24.04.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ה' 24.4.08, אחה"צ
ד', 23.04.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ד' 23.4.08, בוקר
ד', 23.04.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 23.4.08, אחה"צ
ג', 22.04.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 22.4.08, אחה"צ
ב', 21.04.2008 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 21.4.08, אחה"צ
ב', 21.04.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 21.4.08, בוקר
ה', 17.04.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ה' 17.4.08, אחה"צ
ד', 16.04.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ד' 16.4.08, אחה"צ
ג', 15.04.2008 ענבתא, יום ג' 15.4.08, אחה"צ
ב', 14.04.2008 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 14.4.08, בוקר
ב', 14.04.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 14.4.08, אחה"צ
א', 13.04.2008 ארתאח, בית איבא, ענבתא, יום א' 13.4.08, בוקר
א', 13.04.2008 ארתאח, ענבתא, יום א' 13.4.08, בוקר
ה', 10.04.2008 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ה' 10.4.08, בוקר
ד', 09.04.2008 אייל, בית איבא, ג'ית, עזון, ענבתא, יום ד' 9.4.08, אחה"צ
ד', 09.04.2008 א-ראס, אייל, ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 9.4.08, בוקר
ד', 09.04.2008 א-ראס, מעבר אייל, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 9.4.08, בוקר
ג', 08.04.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 8.4.08, אחה"צ
ב', 07.04.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 7.4.08, אחה"צ
ה', 03.04.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ה' 3.4.08, בוקר
ה', 03.04.2008 ענבתא, יום ה' 3.4.08, אחה"צ
ד', 02.04.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 2.4.08, אחה"צ
ד', 02.04.2008 עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 2.4.08, בוקר
ג', 01.04.2008 א-ראס, ענבתא, יום ג' 1.4.08, אחה"צ
ג', 01.04.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 1.4.08, בוקר
ב', 31.03.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 31.3.08, בוקר
ב', 31.03.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 31.3.08, אחה"צ
ד', 26.03.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 26.3.08, בוקר
ד', 26.03.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 26.3.08, אחה"צ
ג', 25.03.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 25.3.08, בוקר
ג', 25.03.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 25.3.08, אחה"צ
ב', 24.03.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 24.3.08, אחה"צ
ב', 24.03.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, יום ב' 24.3.08, בוקר
א', 23.03.2008 א-ראס, אייל, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 23.3.08, בוקר
א', 23.03.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 23.3.08, אחה"צ
ה', 20.03.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 20.3.08, אחה"צ
ד', 19.03.2008 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 19.3.08, בוקר
ד', 19.03.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 19.3.08, אחה"צ
ג', 18.03.2008 ענבתא, יום ג' 18.3.08, אחה"צ
ג', 18.03.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 18.3.08, בוקר
ב', 17.03.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 17.3.08, אחה"צ
ב', 17.03.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 17.3.08, בוקר
א', 16.03.2008 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 16.3.08, בוקר
ה', 13.03.2008 ג'ית, עזון, ענבתא, יום ה' 13.3.08, אחה"צ
ד', 12.03.2008 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 12.3.08, אחה"צ
ד', 12.03.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 12.3.08, בוקר
ג', 11.03.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 11.3.08, בוקר
ג', 11.03.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 11.3.08, אחה"צ
ב', 10.03.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 10.3.08, אחה"צ
ב', 10.03.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 10.3.08, בוקר
א', 09.03.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 9.3.08, אחה"צ
ה', 06.03.2008 ענבתא, יום ה' 6.3.08, אחה"צ
ה', 06.03.2008 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ה' 6.3.08, בוקר
ד', 05.03.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 5.3.08, אחה"צ
ד', 05.03.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 5.3.08, בוקר
ג', 04.03.2008 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 4.3.08, בוקר
ג', 04.03.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 4.3.08, אחה"צ
ב', 03.03.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 3.3.08, בוקר
א', 02.03.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 2.3.08, אחה"צ
א', 02.03.2008 ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 2.3.08, בוקר
ה', 28.02.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ה' 28.2.08, בוקר
ה', 28.02.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 28.2.08, אחה"צ
ד', 27.02.2008 א-ראס, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 27.2.08, בוקר
ג', 26.02.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 26.2.08, אחה"צ
ג', 26.02.2008 ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 26.2.08, בוקר
ב', 25.02.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 25.2.08, בוקר
ב', 25.02.2008 א-ראס, ענבתא, יום ב' 25.2.08, אחה"צ
א', 24.02.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 24.2.08, אחה"צ
א', 24.02.2008 אייל, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 24.2.08, בוקר
ה', 21.02.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ה' 21.2.08, בוקר
ד', 20.02.2008 אייל, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ד' 20.2.08, בוקר
ג', 19.02.2008 א-ראס, ענבתא, יום ג' 19.2.08, אחה"צ
ב', 18.02.2008 ענבתא, קלקיליה, יום ב' 18.2.08, בוקר
ב', 18.02.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 18.2.08, אחה"צ
א', 17.02.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 17.2.08, אחה"צ
ה', 14.02.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ה' 14.2.08, בוקר
ד', 13.02.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 13.2.08, בוקר
ד', 13.02.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 13.2.08, אחה"צ
ג', 12.02.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 12.2.08, אחה"צ
ג', 12.02.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 12.2.08, בוקר
ב', 11.02.2008 א-ראס, ענבתא, יום ב' 11.2.08, אחה"צ
ב', 11.02.2008 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 11.2.08, בוקר
ה', 07.02.2008 א-ראס, ארתאח, ענבתא, יום ה' 7.2.08, בוקר
ה', 07.02.2008 א-ראס, ענבתא, יום ה' 7.2.08, אחה"צ
ד', 06.02.2008 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 6.2.08, בוקר
ד', 06.02.2008 ענבתא, יום ד' 6.2.08, אחה"צ
ד', 06.02.2008 ענבתא, יום ד' 6.2.08, אחה"צ
ד', 06.02.2008 ענבתא, יום ד' 6.2.08, אחה"צ
ד', 06.02.2008 בית איבא, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 6.2.08, בוקר
ג', 05.02.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 5.2.08, בוקר
ב', 04.02.2008 א-ראס, ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, שבי שומרון, יום ב' 4.2.08, בוקר
ב', 04.02.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 4.2.08, אחה"צ
א', 03.02.2008 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום א' 3.2.08, אחה"צ
ה', 31.01.2008 ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 31.1.08, בוקר
ד', 30.01.2008 ביציאה מקלקיליה תור מכוניות של חצי קילומטר
ג', 29.01.2008 בית איבא, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, יום ג' 29.1.08, אחה"צ
ג', 29.01.2008 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 29.1.08, בוקר
ב', 28.01.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 28.1.08, אחה"צ
ב', 28.01.2008 א-ראס, ארתאח, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 28.1.08, בוקר
א', 27.01.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 27.1.08, אחה"צ
א', 27.01.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 27.1.08, אחה"צ
א', 27.01.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 27.1.08, אחה"צ
ד', 23.01.2008 א-ראס, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 23.1.08, בוקר
ב', 21.01.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 21.1.08, בוקר
ב', 21.01.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 21.1.08, אחה"צ
א', 20.01.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 20.1.08, אחה"צ
א', 20.01.2008 א-ראס, אייל, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 20.1.08, בוקר
ה', 17.01.2008 ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 17.1.08, בוקר
ה', 17.01.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 17.1.08, אחה"צ
ג', 15.01.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 15.1.08, אחה"צ
ג', 15.01.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 15.1.08, בוקר
ב', 14.01.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 14.1.08, בוקר
ב', 14.01.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 14.1.08, אחה"צ
א', 13.01.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 13.1.08, אחה"צ
ה', 10.01.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ה' 10.1.08, אחה"צ
ה', 10.01.2008 א-ראס, ענבתא, יום ה' 10.1.08, בוקר
ה', 10.01.2008 א-ראס, בית איבא, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, יום ה' 10.1.08, אחה"צ
ד', 09.01.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ד' 9.1.08, בוקר
ד', 09.01.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ד' 9.1.08, בוקר
ד', 09.01.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 9.1.08, אחה"צ
ג', 08.01.2008 ענבתא, יום ג' 8.1.08, אחה"צ
ג', 08.01.2008 ענבתא, יום ג' 8.1.08, אחה"צ
ג', 08.01.2008 ענבתא, יום ג' 8.1.08, בוקר
ב', 07.01.2008 א-ראס, ענבתא, יום ב' 7.1.08, אחה"צ
ב', 07.01.2008 בית איבא, ג'ית, עזון, ענבתא, יום ב' 7.1.08, אחה"צ
ב', 07.01.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 7.1.08, בוקר
א', 06.01.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 6.1.08, אחה"צ
ה', 03.01.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ה' 3.1.08, אחה"צ
ה', 03.01.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ה' 3.1.08, בוקר
ד', 02.01.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 2.1.08, אחה"צ
ד', 02.01.2008 עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 2.1.08, בוקר
ג', 01.01.2008 א-ראס, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 1.1.08, בוקר
ג', 01.01.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 1.1.08, אחה"צ
ב', 31.12.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 31.12.07, בוקר
ב', 31.12.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 31.12.07, אחה"צ
א', 30.12.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 30.12.07, אחה"צ
ה', 27.12.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ה' 27.12.07, בוקר
ה', 27.12.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 27.12.07, אחה"צ
ד', 26.12.2007 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 26.12.07, בוקר
ג', 25.12.2007 א-ראס, ג'ית, ענבתא, יום ג' 25.12.07, אחה"צ
ג', 25.12.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 25.12.07, בוקר
ב', 24.12.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 24.12.07, אחה"צ
ב', 24.12.2007 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 24.12.07, בוקר
א', 23.12.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום א' 23.12.07, אחה"צ
ה', 20.12.2007 עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 20.12.07, בוקר
ה', 20.12.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ה' 20.12.07, אחה"צ
ד', 19.12.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 19.12.07, אחה"צ
ג', 18.12.2007 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 18.12.07, אחה"צ
ג', 18.12.2007 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 18.12.07, בוקר
ב', 17.12.2007 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 17.12.07, אחה"צ
א', 16.12.2007 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום א' 16.12.07, אחה"צ
ה', 13.12.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, עזון עתמה, ענבתא, יום ה' 13.12.07, אחה"צ
ד', 12.12.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, יום ד' 12.12.07, בוקר
ג', 11.12.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 11.12.07, בוקר
ג', 11.12.2007 אייל, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 11.12.07, אחה"צ
ב', 10.12.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 10.12.07, בוקר
ב', 10.12.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 10.12.07, אחה"צ
א', 09.12.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 9.12.07, אחה"צ
ה', 06.12.2007 עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 6.12.07, בוקר
ה', 06.12.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, יום ה' 6.12.07, אחה"צ
ד', 05.12.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 5.12.07, אחה"צ
ד', 05.12.2007 א-ראס, ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 5.12.07, בוקר
ג', 04.12.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 4.12.07, בוקר
ג', 04.12.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 4.12.07, אחה"צ
ג', 04.12.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 4.12.07, אחה"צ
ב', 03.12.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 3.12.07, אחה"צ
א', 02.12.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 2.12.07, אחה"צ
ה', 29.11.2007 ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 29.11.07, אחה"צ
ה', 29.11.2007 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 29.11.07, בוקר
ג', 27.11.2007 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 27.11.07, בוקר
ב', 26.11.2007 א-ראס, ענבתא, יום ב' 26.11.07, אחה"צ
ב', 26.11.2007 ג'ית, עזון, ענבתא, יום ב' 26.11.07, בוקר
א', 25.11.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 25.11.07, אחה"צ
א', 25.11.2007 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 25.11.07, בוקר
ה', 22.11.2007 א-ראס, ג'ית, עזון, ענבתא, יום ה' 22.11.07, אחה"צ
ד', 21.11.2007 א-ראס, אייל, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 21.11.07, בוקר
ג', 20.11.2007 ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 20.11.07, בוקר
ג', 20.11.2007 ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 20.11.07, אחה"צ
ב', 19.11.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 19.11.07, בוקר
ב', 19.11.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 19.11.07, אחה"צ
א', 18.11.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 18.11.07, אחה"צ
ה', 15.11.2007 א-ראס, ארתאח, ענבתא, יום ה' 15.11.07, בוקר
ד', 14.11.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, יום ד' 14.11.07, בוקר
ד', 14.11.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 14.11.07, אחה"צ
ג', 13.11.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, יום ג' 13.11.07, בוקר
ג', 13.11.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, יום ג' 13.11.07, אחה"צ
ב', 12.11.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 12.11.07, אחה"צ
ב', 12.11.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 12.11.07, בוקר
א', 11.11.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 11.11.07, אחה"צ
ה', 08.11.2007 א-ראס, ענבתא, יום ה' 8.11.07, אחה"צ
ה', 08.11.2007 ענבתא, יום ה' 8.11.07, בוקר
ד', 07.11.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, יום ד' 7.11.07, אחה"צ
ד', 07.11.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, יום ד' 7.11.07, אחה"צ
ד', 07.11.2007 א-ראס, ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 7.11.07, בוקר
ד', 07.11.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 7.11.07, אחה"צ
ג', 06.11.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, יום ג' 6.11.07, בוקר
ג', 06.11.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 6.11.07, אחה"צ
ב', 05.11.2007 א-ראס, ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 5.11.07, אחה"צ
ב', 05.11.2007 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 5.11.07, בוקר
א', 04.11.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 4.11.07, אחה"צ
א', 04.11.2007 ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 4.11.07, בוקר
ד', 31.10.2007 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 31.10.07, בוקר
ד', 31.10.2007 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ד' 31.10.07, בוקר
ג', 30.10.2007 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 30.10.07, בוקר
א', 28.10.2007 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 28.10.07, אחה"צ
ה', 25.10.2007 ענבתא, יום ה' 25.10.07, אחה"צ
ה', 25.10.2007 א-ראס, ענבתא, יום ה' 25.10.07, בוקר
ד', 24.10.2007 א-ראס, ענבתא, יום ד' 24.10.07, אחה"צ
ג', 23.10.2007 א-ראס, ארתאח, ענבתא, יום ג' 23.10.07, בוקר
ב', 22.10.2007 א-ראס, ענבתא, יום ב' 22.10.07, אחה"צ
ב', 22.10.2007 ארתאח, ענבתא, יום ב' 22.10.07, בוקר
ב', 22.10.2007 ארתאח, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 22.10.07, בוקר
א', 21.10.2007 א-ראס, ארתאח, ענבתא, יום א' 21.10.07, בוקר
א', 21.10.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 21.10.07, אחה"צ
ה', 18.10.2007 א-ראס, ענבתא, יום ה' 18.10.07, בוקר
ד', 17.10.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 17.10.07, בוקר
ד', 17.10.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 17.10.07, בוקר
ד', 17.10.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 17.10.07, אחה"צ
ג', 16.10.2007 א-ראם, בית איבא, ענבתא, שבי שומרון, יום ג' 16.10.07, בוקר
ג', 16.10.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 16.10.07, אחה"צ
ב', 15.10.2007 א-ראס, ענבתא, יום ב' 15.10.07, אחה"צ
ב', 15.10.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 15.10.07, בוקר
ג', 09.10.2007 א-ראס, ענבתא, יום ג' 9.10.07, בוקר
ב', 08.10.2007 א-ראס, ענבתא, יום ב' 8.10.07, בוקר
א', 07.10.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 7.10.07, אחה"צ
ה', 04.10.2007 א-ראס, ענבתא, יום ה' 4.10.07, בוקר
ה', 04.10.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ה' 4.10.07, אחה"צ
ה', 04.10.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה
ג', 02.10.2007 א-ראס, ענבתא, יום ג' 2.10.07, בוקר
ב', 01.10.2007 א-ראס, ענבתא, יום ב' 1.10.07, בוקר
ה', 20.09.2007 א-ראם, ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 20.9.07, אחה"צ
ענבתא
ד', 31.01.2007 עזון, א-ראס, ענבתא
ד', 31.01.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא
ב', 29.01.2007 מחסומי טול כארם
א', 26.02.2006 ג'בארה-ענבתא. לראשונה אנו שומעות: "תעשו משהו..."
ג', 31.01.2006 ג'וברה (כפריאת), ענבתא
ג', 31.01.2006 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ענבתא
ב', 30.01.2006 ג'וברה (כפריאת), ענבתא
א', 01.01.2006 ג'וברה (כפריאת), ענבתא
ד', 14.12.2005 ענבתא מי שבא מג'נין לא יכול לנסוע לרמאללה. הנסיעה מרמאללה לג'נין מותרת
ב', 12.12.2005 ארתאח-ג'בארה-ענבתא... כאילו יש מחסום
א', 24.04.2005 בית איבא בדיקה איטית ועיכוב פלסטינים כעונש על התגודדות בתור
ב', 31.01.2005 בית איבא, ענבתא
ה', 30.12.2004 חווארה, ענבתא
ד', 29.12.2004 בית איבא, ענבתא
ש', 11.12.2004 בית איבא-ענבתא הקצין האדיב התחשב...