בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 24.2.08, בוקר

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
סילביה פ., עופרה ב., חנה א., רננה ס. (מדווחת)
24/02/2008
|
בוקר

07:00 מחסום בית לחם הומה אדם, גם בכביש שמחוצה לו וגם בפנים. אנשים ששאלנו אמרו שעברו מהר היום. בתוך המחסום פעלו חמש עמדות, היתה צפיפות גדולה אבל לא עצבנות, אולי בגלל שתנועת האנשים החוצה נמשכה ללא הפרעות מיותרות. את המאבטחים לא ראינו כל זמן שהינו שם. אולי גם זה תרם לשקט היחסי. את המחסום עזבנו שלא כהרגלנו אחרי עשרים דקות, זאת כדי להספיק להגיע למת"קinfo-icon עציון לפני נסיעתנו לדיון בבית המשפט העליון בשעה 09:00. בדרכנו החוצה היו האשנבים כמעט ריקים.

07:45 כשהגענו למת"ק עציון כבר היתה קבוצה קטנה של אנשים ממתינה ליד הדלת הסגורה. בשמונה בדיוק הגיעו שני חיילים, עובדי המת"ק, חמושים ועם קסדות ביד ודרשו מהאנשים להתרחק מהדלת ולעמוד מאחורי גדר הבטון של החניה עד שהנ"ל ישתחלו לתוך עמדותיהם הממוגנות והמסורגות שבמת"ק. הפלסטינאים מילאו אחר ההוראות בשקט ובפנים אטומות. רק אנחנו הינו מופתעות. את המת"ק עזבנו בשמונה וחצי ונסענו לבית המשפט העליון.


09:00 התחיל הדיון בעניינם של שלושה פלסטינים, מנועי שב"כ, תושבי נפת בית לחם, שהגיעו עד הלום לאחר שמחסוםווטש לא הצליח להסיר את המניעה בהליך פשוט יותר: מוחמד, שנשוי לירושלמית, אבראהים אב ל -13 שסירב לשתף פעולה ופאיק אב ל -5  ואח שכול. כל השלושה ביקשו להסיר את המניעה הביטחונית שלהם כדי שיוכלו לקבל אישור עבודה בישראל.
 
במקרה של מוחמד שנשוי לירושלמית פסל השופט את הבקשה לאישור עבודה וביקש לעתור כנגד המניעה הביטחונית במסגרת הליך של איחוד משפחות אלא שהמציאות מראה כי בהליך זה העניין קשה הרבה יותר. לעיתים אנשים הופכים למנועי שב"כ כדי למנוע מהם איחוד משפחות.


לאחר הצגת הדברים בכל אחד מהמקרים על ידי הסניגורית , אמר השופט, שיש לו שאלות. אולם, השאלות נשאלו במסגרת דיון בדלתיים סגורות ובו השב"כ הציג בפני השופט את ראיותיו כנגד המנועים.
 

כאשר חזרנו לאולם אמר השופט שעקב ראיות ממשיות מצד השב"כ לא תוסר המניעה. איך השופט יכול להתווכח עם "ראיות מהשטח" שמביא השב"כ? אין עדים ואין דרך להתגונן. בשלושת המקרים לא מדובר בדברים שהם עשו אלא בקשרים – משפחתיים ואחרים - עם פעילים. אולי אמרו שלום ברחוב לאנשים מסוימים, אולי השתתפו במסיבה משפחתית, אולי השכנים מעורבים... אין לדעת. הדרך היחידה להתמודד עם הבעיה היא לנתק את כל הקשרים, לסגור את הטלפון ולהפוך לאסירים בביתם. אולי אז תוסר המניעה.  כך נחתם הגולל לגבי אבראהים ופאיק. הכל סודי מאד, גם לנאשמים אסור לגלות במה הם נאשמים. אולי פאיק יוכל לקבל אישור, כפי שמקבל אחיו אף הוא מנוע שב"כinfo-icon, באמצעות פורום המשפחות השכולות, שהוא חבר בו. כך אמר השופט. גם הסכים השופט לבקשת הסניגורית שאבראהים ופאיק המסוכנים יוכלו לנסות בעוד שישה חודשים שוב הליך של הסרת המניעה הביטחונית. אולם בינתיים, איך בדיוק תאכל המשפחה? אצל אבראהים, למשל, יש 18 אנשים להאכיל: 13 ילדים, הוא ושתי נשותיו ושני הורים זקנים. לגבי מוחמד מאד המליץ השופט שיבקש היתר לשהות עם משפחתו בירושלים. הוא רמז – אם כי לא הבטיח – שהעניין יישקל בחיוב. יש כאן קצה חוט של תקווה. מיותר לציין שאף אחד מן המנועים לא נכח בדיון בגורלו מכיוון שמסרבים לאשר להם. במצב זה לא יכול השופט להתרשם מבני האדם בהם הוא דן והם נשארים צללים  שהסימן היחיד לקיומם האנושי הוא שורת פעילות של ארגון זכיות אדם על אחד הספסלים באולם. אנחנו יוצאות החוצה ומנסות לשווא להתפעל מהמבנה הארכיטקטוני המרשים.