פתח תקווה - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
עדה היילברון (מדווחת)
24/09/2008
|
בוקר

השעה 09.40 .  מגיע השופט של היום, רס"ן איתי רגב. שופט חביב מאד ומסביר פנים לכולם, כולל עצירים, שלעולם, ממש אף פעם, לא חולק על בקשות החקירה ועל חוסר נכונותם של החוקרים למסור אפילו קצה של אינפורמציה לסנגורים.
כל תשובת  " זה נמצא בתיק הסודי" או " זה בחומר החסוי" מתקבל אצלו בהסכמה. ועל כן על כל שאלה של הסנגור אוטומטית ניתנות התשובות האלה. לא צריך אפילו לבדוק בתיק הנחקר.

וגם ימי המעצר המבוקשים ניתנים במלואם.

אחריו מגיעה רס"ן מירי, סגנה של נשיא בתי מעצר שומרון יאיר תירוש. בודקת את השטח ואומרת שרוצה לעשות כמה שינויים במקום שישרת יותר טוב את הבאים אליו. מבקשת מהמתורגמן להוציא לנו כיסאות החוצה כשהמתנו לסיום הדיונים של מנועי מפגש עם עורך דין.

ניסיתי לברר עם עורכי הדין מה קורה עם הארוחות לעצירים המוסלמים בתקופת הרמדאן בבתי המעצר.

האם מגישים להם אוכל בלילה. הם לא ידעו ושיערו שהעצירים לוקחים את מנות היום ושומרים ללילה.


הדיונים מתחילים בשעה 10.00 ומנועי מפגש עם עו"ד מוכנסים ראשונים.


4 מנועי מפגש מתוך 11 עצורים שיגיעו לדיון בהארכת מעצרם.


אין שוטרים חמושים בקצה האולם כבר שבוע שלישי ברציפות, ולמרות זאת אף עציר לא מנסה להתמרד. הכול שקט - בין אם השוטרים הצבאיים נוכחים וגם אם לא. נראה שמספקים להם עבודה יזומה, במשטרה הצבאית. לרוב, כשהם שם, בקצה האולם, הם מפהקים בשעמום ויש לפעמים אפילו כאלה ( מהפזורה הרוסית -אלו שראיתי) שקוראים ספר.


כמעט לגבי רוב העצורים היה ויכוח, בין הסנגור לחוקר, על מספר ימי המעצר המבוקשים בידי החקירה. הטיעון העיקרי והיחידי הוא שיש עכשיו חגים ואין כוח אדם לחקירות של כל כך הרבה עצירים. אין מספיק ימי עבודה, כמעט כל השבוע חג וערב חג.  אין שום בעיה לשלול חופש של אדם לתקופה ממושכת כי לנו יש חגים ואנחנו חייבים חופש מהעבודה.....

בגלל החג הוקדמו הדיונים ליום ראשון, 28.9.08.


1. מנוע-  מועתז אחמד שריף נחלהת.ז. 850042904, רמאללה, נעצר: 18.9.08,

בקשת הארכת מעצר: 15 יום.

עו"ד מחאג'נה      

מניעת מפגש עו"ד: 5 ימים מ-21.9.08 

הארכת מעצר: 15 יום
 

2. מנועאיסר ע"א מגיד איברהים צאלח, ת.ז. 852455674, רמאללה, נעצר: 18.9.08,

בקשת הארכה: 15 יום.

עו"ד מחאג'נה      

מניעת מפגש עם עו"ד: 5 ימים, מ-21.9.08.   

הארכת מעצר: 15 יום

 

3. מנוע - מוחמד רשדי איברהים צלאח, ת.ז. 850977349, רמאללה, נעצר: 18.9.08,

בקשת הארכה: 15 יום.     מניעת מפגש עו"ד: 5 ימים מ- 21.9.08,  

עו"ד מחאג'נה

הארכת מעצר: 15 יום.

   

4. מנוע - מוחמד נאפד עאדל מוסא דויכאת, ת.ז. 851990697, שכם, נעצר: 18.9.08,

בקשת הארכת מעצר: 15 יום.    

מניעת מפגש עו"ד: 3 ימים מ-23.9.08,  

עו"ד מחאג'נה

הארכת מעצר: 15 יום.


5. אסמר ע"א חפיז מוחמד אסמר, ת.ז. 03264227, שכם, נעצר: 17.9.08,

בקשת הארכת מעצר: 15 יום. 

עו"ד סאמר סמעאן. 

החלטת שופט: הארכת מעצר 15 יום.


6. יוסף מחמוד מוחמד אלבאז, ת.ז. 905016010, קלקיליה, נעצר: 29.7.08,

בקשת הארכה: 15 יום.

עו"ד מחאג'נה: החשוד מודה שברשותו היה מחשב ובו תמונות. האם יש פשע בהחזקת תמונות

או במחשבות שעל פי החוק מחייב מעצר?  

החלטת שופט: החזקת תמונות או מחשבות לא נחשבות לפשע.

הארכת מעצר 15 יום.


7. חסאן פתחי חוסני טשטוש, ת.ז. 852520741, שכם, נעצר: 7.9.04,

 בקשת הארכת מעצר: 16 יום.

בחור צעיר מאד, נראה ילד. בן 18 וכמה חודשים. מתלונן על כאבים בעין שמאל, שלא התחילו בעת מעצרו, ולא קיבל שום טיפול בבית המעצר.          

עו"ד ג'לאל אבו וואסל. 

החלטה: 16 יום הארכת מעצר. הנהלת בית המעצר תשתדל להפנותו לרופא לטיפול בעין.


8. יחיא סלים מוחמד תלת, ת.ז. 936077403,  בית איבא, נעצר: 7.9.08,

בקשת הארכת מעצר: 16 יום.

עו"ד סמעאן: מתלונן בפני השופט על התסכול הנובע מבקשות רשות החקירה להארכות מעצר הארוכות ביותר שהחוק מאפשר, על כך שהחקירה אינה נותנת תשובות ענייניות כדי שאפשר יהיה לנהל את ההגנה על לקוחותיו, ועל כך שהחגים מהווים תירוץ להאריך מעצרו של אדם מעבר למה שבאמת מתבקש בפועל.    החלטת שופט: 16 יום הארכת מעצר.

(תאמינו. השופט הקשיב לכל הטעונים בהבעה אמפטית מאד ובסבלנות רבה).


9. כמאל מחמוד בשיר שראעיה,  ת.ז. 99812752, מ.פ. בלאטה, נעצר: 4.9.08,

בקשת הארכה: 16 יום.

עו"ד מחאג'נה

העציר מתלונן על אבנים בכיס מרה שגורמות לו לכאבים עזים.   . 

החלטת שופט: הארכת מעצר 16 יום. כמידת האפשר לאפשר לו תנאי מעצר ההולמים את צרכיו הרפואיים.

10.מוחמד עלי מוחמד עביד, ת.ז. 851981613, שכם, נעצר: 18.9.08,

בקשת הארכת מעצר: 16 יום.

עו"ד מחאג'נה. 

החלטת שופט: בהסכמת הצדדים הארכת מעצר 13 יום.


11. עצאב בשאר עצאם בכרי, ת.ז. 852386655, שכם, נעצר: 3.9.08,

בקשת הארכת מעצר: 16 יום.

זהו הצעיר קטוע יד שמאל, עד המרפק. מעצרו הראשון הוארך ב-8.9.08. הוא בן 18.

מתלונן על כאבי גדם ועל קוצר נשימה. אינו מקבל במעצר שום טיפול רפואי. נעצר כשחזר מירדן מטיפול רפואי.

עו"ד: עדנאן ראבי (מג'לג'וליה).  

החלטת שופט: בהסכמת הצדדים הארכת מעצר 13 יום.