בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 13.10.13, בוקר

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
סילביה פ., גוני צ., רונית ד. (מדווחת)
13/10/2013
|
בוקר

מחסום בית לחם

6:50 – אנו מגיעות לצד הישראלי של המחסום.

אנשים בחוץ מספרים לנו שהמעבר היה בסדר היום ובאופן יחסי יש פחות אנשים מבד"כ בשל חג הקורבן המתקרב (ביום ג' ואילך). אנו מאחלות להם חג שמח ונכנסות פנימה. פוגשות נציגה של האקומנים שעוזבת אחרי מס' דקות, וגם היא מדווחת שהיום המעבר עובר חלק.

האולם די מלא, 3 עמדות פועלות ואחד החיילים מכניס אנשים מהשער האמצעי, להקלה על הלחץ. בין העוברים הילד י' מושתל הכליה ואמו, שמספרת ששלומו טוב.

 

7:00 – העומס באולם ירד. השער האמצעי נסגר ונפתחת עמדה רביעית, אך היא נותרת מיותמת. אנשים מגיעים בטפטוף ועוברים מיד. (נזכיר שאת הבידוק הבטחוני הם עוברים בצד הפלסטיני, רחוק מעינינו. אנו צופות בשלב בו נערכת בדיקת זהות (כולל טביעת אצבע) ובדיקה של ההיתר במחשב ע"י החיילים. כאשר יש לחץ פותחים את השער האמצעי ומסתפקים בבדיקה בעין של ההיתרים.

 

7:15 – בחור צעיר מעוכב ואישורו נלקח. הוא נדרש לחכות. אחיו שעבר מספר לנו שהצעיר חולה בלוקמיה ועליו להגיע לטיפול בתל השומר. סילביה לוקחת מהבחור את מס' תעודת הזהות ובודקת במת"ק. מסתבר שהחולה מנוע בטחוני אך ניתן לו אישור להיכנס לישראל לטיפול רפואי למרות המניעה. הם מקיימים מספר בדיקות ובתוך כמה דקות יתנו לו לעבור. מגיעה גם השוטרת ב' לסייע בטיפול במקרה. בינתיים אנו משוחחות עם האח ונותנות לו טלפון של "בדרך להחלמה" כדי שיוכל להבא להיעזר בשירותיהם של המתנדבים המסיעים לבתי חולים. עוברות מס' דקות, האישור הוחזר לו והבחור עובר.

 

7:25 – האולם מלא, אך לא דחוס. שתי עמדות פתוחות והמעבר זורם.

7:30 – הכל נראה תקין. אין הרבה אנשים. פונים אל סילביה מס' אנשים בבירור כיצד ניתן לעזור לקרוב משפחה או מכר. בד"כ הם כאלה שנעזרו בנו בעבר.

7:35 -  אנו עוזבות וממשיכות לכיוון מת"קinfo-icon עציון.

 

8:00 – במת"ק עציון המכונה שמנפיקה מספרים אינה עובדת. אחרי מספר דקות מגיעה הקצינה ר' ומסדרת את התקלה במכונה. מסתבר שכבר ביום חמישי המכונה לא עבדה וכעת היא מוציאה את כל המספרים שלא יצאו מאז... בהמשך ר' דואגת גם לכך שהמסך המציג הסברים לקהל לגבי הנפקת כרטיס מגנטיinfo-icon, יחזור לתפקוד תקין.

במת"ק אנו פוגשות מספר אנשים שצריכים להגיש בקשות להסרת המניעה. אחד נכנס ומנסה להגיש אך לא לקחו ממנו את הבקשה. מסתבר שיש לצרף גם "דוח תגובות המת"ק לבקשת רישיונות" (דוח מחשב או מסר אי מייל שמקבל המעסיק ממדור התשלומים (במשרד העבודה הישראלי) לאחר שביקש היתר עבור העובד. בדו"ח מצויין שהאיש "אינו עומד בתנאים לקבלת רישיון", משמע הוא מנוע). נציין שבפועל מאחר שהאנשים יודעים שלא יקבלו אישור, דרישה זו מטרתה להקשות ולהקטין למינימום את הבקשות להסרת המניעה, שכן מעסיקים לא פנויים בשביל לטרוח לשוא ולהגיש בקשות שהתשובה עליהן ידועה (סירוב). אין לכך כל תכלית אחרת אלא, כאמור, להקשות... אבל למי איכפת שעוד הרבה משפחות בשטחים יסבלו מחרפת רעב?

 

במקרה אחר סילביה מדברת עם מעסיק מההתנחלויות ומסבירה לו כיצד להכין מכתב שמציין שהעובד דרוש לו. אחר בא לקבל תשובה בתאריך שצויין על הקבלה שלו, אך עדיין אין תשובה. מסתבר שהחגים אצלנו עכבו את מתן התשובות. הבטחנו לו שנודיע לו אם נדע משהו בעניינו (גם המת"ק בד"כ מודיע טלפונית כאשר יש תשובות).

9:00 – עזבנו.