פלאמיה

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
מקום או מחסום: 
צופות ומדווחות: 
מיקי פ. וסנאית (מדווחת ומצלמת)
27/12/2015
|
בוקר

5.30-6.30 הודות לקשריה של מיקי, א’ מכפר ג’יוס נאות להשכים קום ולהסיע אותנו מביתו במכונית עם הנעה קדמית אל שני מחסומי שחר חקלאיים- פלאמיה צפון ודרום בזה אחר זה (כמעט יחד עם ג’יפ החיילים שנסע בין שני המחסומים).

פלאמיה צפון מס  914

אל מחסום זה נקבצים אנשים  מפלאמיה ומכפר ג’מאל.-

בעת ששהינו עברו דרכו סה”כ בין 60-65 אנשים מתוכם כ-3 נשים, וכן 7-8 מכונות חקלאיות ומשאיות קטנות, עגלה עם חמור.

המחסום שיש בו גם שער צהוב גדול שהיה פתוח לגמרי, בנוי שתי שורות של גדרות  עם שערי גדר, שלפניהן יש תלתליות תיל.  החיילים בדקו את התעודות ליד השער הפנימי. האנשים נקבצו ליד השער החיצוני ואז התקדמו כל אחד בנפרד אל החיילים. החיילים  העבירו את האנשים במהירות, ובכלל זה גם את כלי הרכב, את העגלה עם החמור ורוכבי אופניים.

אנשים אמרו שהם מתחילים להתקבץ סביב חמש וחצי , והמחסום אמור להפתח בחמש דקות לשש. הוא נפתח דקותיים אחרי שש.  

אנשים התלוננו שיש קבוצות חיילים המעמידים אותן ל”סדרת חינוך” מייד מוקדם בבוקר-- אומרים להם שוב ושוב לזוז אחורה, לכבות את המדורה שלצדה התחממו לפני שיוכלו לעבור,  ובכלל משהים את המעבר במחסום.

 

בעיות ומצוקות ארוכות טווח לטיפול :

א. שעות פתיחת המחסום--כל האנשים שעמם דברנו בקשו שהמחסום יהיה פתוח 12 שעות ,כפי שהיה קודם לכן. השעות הללו, וכן העובדה  שהחיילים לא נשארים אפילו דקה נוספת, כי הם ממהרים בג‘יפ אל המחסום הבא באותה שורה, מאוד מאוד מקשה.

ב. שבילים לטרקטורים ולהליכה-- כזכור הזיזו באזור זה את הגדר, לאור צוו בית המשפט, והעבירו אותה לתוואי הנוכחי, אלא שזה נעשה בלא שום התחשבות בדפוסי התנועה  והעבודה של אלה שנאלצים לעבור דרך הגדר והמחסומים אל אדמותיהם.  לאורך תוואי הגדר הנוכחית בשני הכיוונים וגם בכיוון שלישי היו שבילים הדוקים בכורכר שעליהם יכלו האנשים ללכת אל שדותיהם ולנסוע בטרקטורים גם בימים של גשם ובוץ רב.  מאז שהגדר הועברה אין יותר אפשרות להשתמש בשבילים הללו, וזה מקשה מאוד בחורף.

ג. שעריםinfo-icon עונתיים-- לאורך הגדר מצויים שערים אחדים שנפתחים לשעות ספורות בעונות שצבא הכיבוש קובע.  יש פער אדיר בין הצרכים הממשיים של עיבוד חקלאי למיניו וסוגיו במשך כל השנה לבין ”התפישה החקלאית” של הצבא.  הגידולים העיקריים הם עצי זית- שיש לטפל בהם לאורך כל השנה וכן זעתר. כל מי שדברנו אתו בקש שהשערים הללו יהיו נגישים כל השנה!!

ד. שערים פנימיים סביב חלקות– חלקות מעובדות של חלק מהאנשים מוקפות בגדרות פנימיות של סלילי תייל דוקרני כדי שלא יכנסו חזירים. היה סיכום בינם לבין הצבא באמצעות הקישור הפלסטיני שהאנשים עצמם יסגרו את סלילי התייל בסגירה זמנית בחוט תיל , אלא שהצבא נעל את הגדרות הפנימיות  במנעולים שהמפתחות שלהם מצויים רק אצל אנשי הצבא, וכך  בעלי החלקות הללו נעשו תלויים באנשי המת"ק ובאחראי ס' ופ' . אלה אינם עונים להם, לא ישירות בטלפון ולא באמצעות הקישור לתיאום. לכן  לעתים קרובות הם לא יכולים לעבד את החלקות שהם עצמם הקיפו בסלילים.

מידע מפורט ומדויק על בעיות ב-ג-ד- ובעיות נוספות  אפשר וכדאי לקבל במועצת הכפרים, לקחנו פרטים של ראש המועצה לתיאום מפגש בירור כזה.

ה. סככות למחסה מן הגשם-- בצד של הכפר הוסיפו האנשים בכספם ובנו  על מבנה הבטון החשוף שנבנה ע"י הצבא לשהייה סככה מדופנת ומקורה מפח מגלוון שבה הם יכולים לחסות בגשם, אף כי גם היא לא מספקת את צרכי כולם. לעומת זאת בצד האחר של המחסום מצויה סככה שנקרעה מכל הכיוונים וזו אחריותן של רשויות הכיבוש לתקנה או להקים אחרת במקומה, שכן אין להם שום מקום לחסות בו בגשמים עזים, והשערים, כזכור, נפתחים רק בשעות מוגדרות ומצומצמות ביותר.

ו. רשיונות מעבר

1.לנערים-- אחד האנשים התלונן שאין נותנים לבנו בן ה-14 לעבור אלא כשהוא עמו, ואחכ תלונה זו אושרה ע”י אדם נוסף.

2. למבוגרים--מצויה קבוצה לא מבוטלת של אנשים, שביניהם גם מארחנו א' שפנו לחדש את רשיון המעבר אל חלקותיהם כבר בראשית דצמבר ועדיין לא נענו!!

כדאי לעקוב ולהתלונן

 

6.40- 7.20 פלאמיה דרום מס 935

כשהגענו עדיין לא היה איש ליד השער משני צדיו. הג’יפ עם קבוצת החיילים של המחסומים הללו הגיע מייד אחרינו. דקותיים לאחר מכן התחילו להגיע אנשים אל המחסום במכוניות ובטרקטורים. המחסום נפתח ברבע לשבע. סה”כ עברו כ-22-25 אנשים ומתוכם 2 נשים מבוגרות . אנשים אמרו שלעתים החיילים נוהגים בהם יפה, ולעתים כאילו לא היו בחזקת בני אדם.   בשער זה היה נראה שעברו בעיקר קבוצות משפחתיות.

גם כאן יש שני שערים, תלתליות וכו. אין שער מתכת גדול צהוב לפני הגדר והשערים,  והחיילים עומדים ליד השער השני.  כל האנשים מגיעים אל המחסום בכלי רכב, יורדים ממנו, עוברים את הליך בדיקת הניירות ורק  אז חוזרים לכלי הרכב שנכנסים פנימה רק עם הנהגים, שעברו כבר בדיקת ניירות.

גם כאן העברת האנשים היתה מהירה.

גם הם בקשו שהשערים יהיו פתוחים 12 שעות.

 

נכנסנו דרך עזון, ולא היה צבא כשהגענו.  חזרנו דרך עזון   אל כביש 55, בכניסה זו עמד גיפ צבאי.