Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

פלאמיה

ה', 03.08.2023 פלאמיה, שעות פתיחת המחסום לא ברורות
ה', 29.10.2020 פלאמיה, ג'יוס, עזון - זמן המסיק
א', 26.05.2019 כדי לעבור למטע צריך לטפס מעל שלושת האבנים ולאז לעבור מעל קטע גדר התייל שעל הרצפה!
א', 28.07.2019 חבלה (1393), פלאמיה
א', 07.04.2019 הכניסה לעזון עדיין חסומה
א', 27.01.2019 פלאמיה - בוגרי אוניברסיטה לא מוצאים עבודה ועובדים בחקלאות
א', 06.01.2019 כפר ג'מאל לא שוכן ליד התנחלות ולכן תושביו נהנים משקט ורוגע יחסי. עזון, פלאמיה
א', 07.10.2018 מחסום פלאמיה, יום הפיגוע באזור התעשייה ברקן.
א', 22.07.2018 פלאמיה. נוכחותנו עוזרת, לפחות קצת
א', 01.07.2018 פלאמיה, חבלה
ב', 28.05.2018 עזון, פלאמיה צפון (914), פלאמיה דרום (935), פלאמיה
ג', 16.05.2017 עזון, פלאמיה
ג', 30.05.2017 עזון, פלאמיה
ד', 26.04.2017 פלאמיה
ג', 18.04.2017 נבי אליאס, פלאמיה. "אלה בסדר". לו רק כולם היו כאלה ....
ד', 15.02.2017 ג'יוס, עזבת אלטביב, פלאמיה
ב', 09.01.2017 עזבת אלטביב, פלאמיה
ה', 27.10.2016 עזון, פלאמיה
ה', 06.10.2016 פלאמיה
א', 09.10.2016 ג'יוס, מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), פלאמיה
ד', 03.08.2016 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), פלאמיה
ב', 06.06.2016 חבלה, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה
ד', 30.03.2016 פלאמיה
א', 27.03.2016 מחסומי מרחב התפר. שמחים לכל רגע שאינו בעייתי להגיע לאדמותיהם
ב', 14.03.2016 פלאמיה
ג', 08.03.2016 מחסום פלאמיה 914 ופלאמיה 935
ד', 02.03.2016 פלאמיה צפון וסלעית, כפר צ'ור
ב', 29.02.2016 פלאמיה
ב', 29.02.2016 פלאמיה
א', 28.02.2016 ג'יוס, פלאמיה
ד', 30.12.2015 פלאמיה צפון שער מס' 914, סלעית מס' 938, פלאמיה דרום, ג'יוס (מושבת), ג'יוס (פעיל), עזון
ב', 28.12.2015 ג'יוס, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה
א', 27.12.2015 פלאמיה
ד', 23.12.2015 א זאוויה, סלעית, פלאמיה
ג', 22.12.2015 פלאמיה צפון
ב', 21.12.2015 ג'יוס, עזון, פלאמיה
ה', 17.12.2015 פלאמיה
ב', 28.09.2015 חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה
ג', 01.09.2015 פלאמיה
ב', 17.08.2015 שער 914 פלאמיה צפון , שער 935 פלאמיה דרום
ה', 13.08.2015 פלאמיה
ב', 10.08.2015 חבלה, מעבר אליהו, פלאמיה
ד', 22.07.2015 פלאמיה
ב', 13.07.2015 כפר ג'מאל, פלאמיה
ב', 06.07.2015 חבלה, פלאמיה
ג', 30.06.2015 פלאמיה
ד', 24.06.2015 חבלה, פלאמיה
ה', 21.05.2015 כפר ג'מאל, מעבר אליהו, פלאמיה
ב', 18.05.2015 חבלה, כפר ג'מאל, פלאמיה
ד', 13.05.2015 פלאמיה
ג', 05.05.2015 חבלה, כפר ג'מאל, כפר זיבאד, עזון, פלאמיה
ב', 04.05.2015 חבלה, פלאמיה
ב', 20.04.2015 פלאמיה
ב', 23.03.2015 פלאמיה
ב', 09.03.2015 חבלה, פלאמיה
ג', 30.12.2014 ג'יוס, עזון, פלאמיה, צופים. חיילים לא יודעים מה זה שטח A
ב', 03.11.2014 ג'יוס, חבלה, פלאמיה
ב', 20.10.2014 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, פלאמיה
ב', 29.09.2014 פלאמיה
ג', 16.09.2014 כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה
ב', 15.09.2014 ג'יוס, פלאמיה
א', 14.09.2014 ג'יוס, כפל חארת', כפר ג'מאל, עזבת אלטביב, עזון, פלאמיה
ב', 08.09.2014 ג'יוס, כפר ג'מאל, פלאמיה
ג', 19.08.2014 חבלה, מעבר אליהו, עזבת אלטביב, עזון, פלאמיה
ב', 30.06.2014 ג'יוס, חבלה, עזבת אלטביב, פלאמיה
ה', 12.06.2014 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה
ג', 20.05.2014 בית ליד, כפר ג'מאל, ענבתא, פלאמיה
ב', 24.03.2014 חבלה, עזבת אלטביב, עזון עתמה, פלאמיה
ג', 18.03.2014 חבלה, עזון, פלאמיה
א', 12.01.2014 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, פלאמיה
ב', 09.12.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה
ד', 06.11.2013 חבלה, נבי אליאס, פלאמיה
ב', 04.11.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, ענבתא, פלאמיה, צומת ג'ית, שבי שומרון, יום ב' 4.11.13, בוקר
ד', 02.10.2013 ג'יוס, כפר ג'מאל, עזון, פלאמיה, יום ד' 2.10.13, בוקר
ג', 01.10.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ג' 1.10.13, בוקר
ג', 17.09.2013 חבלה, כפר ג'מאל, נבי אליאס, עזון, פלאמיה, יום ג' 17.9.13, בוקר
ג', 10.09.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ג' 10.9.13, בוקר
ב', 02.09.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 2.9.13, בוקר
ב', 19.08.2013 דיר שאראף (חביות), חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה, צומת ג'ית, יום ב' 19.8.13, בוקר
א', 04.08.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, פלאמיה, יום א' 4.8.13, בוקר
ו', 02.08.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ו' 2.8.13, אחה"צ
ג', 23.07.2013 ג'וברה (כפריאת), עזון, פלאמיה, יום ג' 23.7.13, בוקר
ב', 22.07.2013 חבלה, מעבר אייל, עזון, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 22.7.13, בוקר
ב', 15.07.2013 חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, עזון עתמה, ענבתא, פלאמיה, צומת ג'ית, יום ב' 15.7.13, בוקר
א', 07.07.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, פלאמיה, יום א' 7.7.13, בוקר
ד', 03.07.2013 חבלה, עזון עתמה, פלאמיה, יום ד' 3.7.13, בוקר
ד', 03.07.2013 חבלה, עזון עתמה, פלאמיה, יום ד' 3.7.13, בוקר
א', 30.06.2013 ג'יוס, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה, יום א' 30.6.13, בוקר
ב', 10.06.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, ענבתא, פלאמיה, צומת ג'ית, יום ב' 10.6.13, בוקר
א', 02.06.2013 חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום א' 2.6.13, בוקר
ד', 29.05.2013 חבלה, עזון, פלאמיה, יום ד' 29.5.13, בוקר
ב', 20.05.2013 ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 20.5.13, בוקר
ב', 15.04.2013 כפר ג'מאל, פלאמיה, יום ב' 15.4.13, אחה"צ
ג', 09.04.2013 ארתאח (שער אפרים), חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה, יום ג' 9.4.13, אחה"צ
ב', 08.04.2013 ג'וברה (כפריאת), חבלה, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 8.4.13, בוקר
ה', 28.03.2013 ג'וברה (כפריאת), ג'יוס, חבלה, כפר ג'מאל, פלאמיה, יום ה' 28.3.13, בוקר
ב', 11.03.2013 מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 11.3.13, בוקר
ב', 04.03.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 4.3.13, בוקר
ב', 04.02.2013 חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 4.2.13, בוקר
ב', 21.01.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, שבי שומרון, יום ב' 21.1.13, בוקר
ב', 14.01.2013 חבלה, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 14.1.13, בוקר
ב', 17.12.2012 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 17.12.12, בוקר
ב', 03.12.2012 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 3.12.12, בוקר
ב', 05.11.2012 ג'יוס, מעבר אייל, מעבר אליהו, פלאמיה, יום ב' 5.11.12, בוקר
ב', 29.10.2012 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 29.10.12, בוקר
ב', 15.10.2012 חבלה, עזון עתמה, פלאמיה, שבי שומרון, יום ב' 15.10.12, בוקר
ב', 08.10.2012 חבלה, מעבר אליהו, שער תאני, עזון, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 8.10.12, בוקר
ב', 06.08.2012 ג'יוס, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה, יום ב' 6.8.12, בוקר
ב', 23.07.2012 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 23.7.12, בוקר
ב', 02.07.2012 חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 2.7.12, בוקר
ג', 19.06.2012 ארתאח (שער אפרים), חבלה, ענבתא, פלאמיה, יום ג' 19.6.12, אחה"צ
ב', 18.06.2012 ג'יוס, חבלה, פלאמיה, יום ב' 18.6.12, אחה"צ
ב', 28.05.2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, צומת ג'ית, יום ב' 28.5.12, בוקר
ד', 25.04.2012 ג'יוס, חבלה, פלאמיה, יום ד' 25.4.12, אחה"צ
ד', 04.04.2012 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, פלאמיה, יום ד' 4.4.12, אחה"צ
ב', 12.03.2012 ארתאח (שער אפרים), ג'יוס, חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, ענבתא, פלאמיה, יום ב' 12.3.12, בוקר
ה', 08.03.2012 ג'יוס, חבלה, פלאמיה, יום ה' 8.3.12, בוקר
ב', 05.03.2012 ג'וברה (כפריאת), ג'יוס, דיר שאראף (חביות), עזון, ענבתא, פלאמיה, צומת ג'ית, יום ב' 5.3.12, אחה"צ
ד', 29.02.2012 חבלה, ערב אר ראמדין, עזבת טאביב, פאלמיה 29.2.2012 אחה"צ
ב', 27.02.2012 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 27.2.12, בוקר
ב', 20.02.2012 חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 20.2.12, בוקר
ב', 30.01.2012 חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 30.1.12, בוקר
ב', 16.01.2012 פגישה עם ראש המועצה האזורית של הכפרים זיבאד, חבלה, פלאמיה, יום ב' 16.1.12, בוקר
ב', 09.01.2012 ג'יוס, חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה, יום ב' 9.1.12, בוקר
ב', 05.12.2011 חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה, יום ב' 5.12.11, בוקר
ג', 15.11.2011 ג'וברה (כפריאת), ג'יוס, חבלה, כפר ג'מאל, פלאמיה, יום ג' 15.11.11, בוקר
ה', 10.11.2011 ג'וברה (כפריאת), ג'יוס, כפר ג'מאל, פלאמיה, יום ה' 10.11.11, בוקר