בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 24.3.08, בוקר

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
מיקי פ. סנאית ג. ( מדווחת)
24/03/2008
|
בוקר

 


בדרך, עוד  לפני  מרדא, שתי מכוניות צבאיות  במחסום מאולתר וכן חיילים הנראים כתרים אחר מישהו בשטח כרמי הזיתים מצד ימין של הדרך.

מרדא השער פתוח, זיתא בטונדות והשער סגור.


6.20   זעאתרה

אין בידול.

במחסום הקטן מכיוון טול כרם אין איש, במחסום המרכזי מכוניות לא רבות , נבדקות במהירות, תוך כדי שהותנו פותחים עוד מסלול. יש בדיקה של כלי רכב נושאי משא הנכנסים לכיוון חווארה שכם בחיפוש אחר חומרי גלם לאמל"ח.

המפקד הוא קצין מלואים שגם מסביר פנים, גם דואג לבדיקה מהירה ואדיבה( ר' גם בסוף המשמרת).


6.35 ביתא

בכניסה לכביש לביתא מכונית צבאית המזהירה מכניסה אל הכפר  כי-

בין שלהי השבוע האחרון להיום הוקם קיר בגובה של קרוב ל2 מטר מפסולת בניין לבנה בכביש המוליך מן הכביש הראשי( כביש 60)  אל הכפר. פסולת רבה כזו מושלכת גם בשני צידי הדרך עד לאותו קיר.

בשיחה עם אנשים בשוק, שמעבר לקיר החדש התברר, שהצבא  חסם גם את הדרך המוליכה מן הכפר ישירות לזעאתרה.אפשר  לצאת ולבוא, כולל משאיות לשוק, רק דרך דרך צרה- בדקנו מאוחר יותר- היוצאת מן הכביש הראשי של חווארה מול שתי המסעדות ומובילה לכפר אודאלה( מקווה שזה הכתיב הנכון). זו דרך מאוד צרה, ברוחב של פחות ממסלול אחד ב"דרך ללבנים" . בתחילתה היא תחומה בבתים משני הצדדים, כך שאין מקום לשום רכב להדחק בו כשמשאית עוברת שם. היא מתפתלת באזור חקלאי מעובד, והנסיעה בה אורכת לפחות פי שלוש עד ארבע מן  הנסיעה בכביש 60.    מיקי חילקה כרטיסי MW לאנשים.

שלוש מכוניות צבאיות היו ממוקמות בחלקים שונים של חווארה לאורך הכביש הראשי.

לא היה מחסום פעיל בבורין-יצהר


6.50 בית פוריכ

5-6 כלי רכב ממתינים לכניסה לשכם,  1 ליציאה ממנה. אנשים רבים צועדים לכניסה לשכם. מעבר האנשים מאוד מהיר- מסוף התור לאשנב עד 5 דקות.  מעבר המכוניות ובדיקתן ( היסודית,...) גם כן מהירים. בזמן שהיינו שם לא היו הפסקות במהלך הבדיקה. רק מסלול אחד המשמש לשני הכיוונים.  לא היו מעוכביםinfo-icon. החיילים מתנהגים סביר.


7.40  עווארטא.

בכל רגע נתון 3-4 מכוניות בכניסה לשכם, 7-9 מכוניות ביציאה ממנה. אין מעוכבים, אין פריקת גב אל גבinfo-icon. אין מעבר מכוניות פרטיות .  הבדיקה מהירה יחסית, אבל  מסלול אחד לשני הכיוונים.
 

8.00 חווארה

אנשים רבים גם בכניסה ל- וגם ביציאה  מ- שכם.  אין מעוכבים. מיכל המים עובד, בית השימוש פועל ונראה סביר.

יש מכונת שיקוף, יש כלבנית , ובדיקה עם כלב נעשית בכל כלי הרכב נושאי המשא ביציאה משכם וכן באוטובוסים, בין ריקים בין כאלה  שיושביהם מתבקשים להמתין בחוץ( עד 12-14 דקות המתנה-). הכלב מועלה לכלי הרכב בלי הזמם.

מעבר הנשים והמבוגרים מתרחש במהירות. בין שניים לשלושה מסלולים בקרוסלות. כל הגברים מסירים חגורות, במקרים אחדים גם נעלים (כשהיה צפצוף בגלאי). בכל רגע נתון של שהייתנו בין 20-35 אנשים בתור.  המתנה מסוף התור עד ליציאה  אורכת כ15-18 דקות.

הגיעה קבוצה מאיטליה לביקור בשכם, מונהגת בידי לואיזה מורגנטיני.  עלה איזה היסוס לגבי אחת הנשים, ששכחה את הדרכון והייתה לה רק תעודת זהות.  מפקד המחסום  הבטיח לטפל בכך, כשהקבוצה תצא משכם בערב. כיוון שלא התקשרו אלי, אני מניחה שזה אכן עבר בלא תקלה.
 

9.45 בית פוריכ

נסענו שוב לבדוק שאכן הכל בסדר. לא היה שום תור מכוניות משני הכיוונים. אנשים ספורים עברו. לא היו מעוכבים.


לא היה מחסום פעיל בבורין- יצהר.


עדיין היו שתי מכוניות צבאיות לאורך הכביש בחווארה


10.15 זעאתרה

כ-24 כלי רכב בתור ליציאה . אין מכוניות במחסום הבדיקה לכניסה.  שלושה מסלולי בדיקה.
אין מכוניות במחסום מכיוון טול כארם.

38 מעלות בצל, אובך.