ברטעה-ריחן, טורה-שקד, טייבה-רומנה, עאנין

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
נטע גולן ושולי בר (כתבה / צילמה)
07/04/2016
|
בוקר

06:05 ברטעה-ריחן מחסום גדול אזורי (מתופעל בידי חברת אבטחה אזרחית)

תור ארוך וצפוף נמתח מהכביש הראשי ועד לשער של הקרוסלה אל הטרמינל. מאות פלסטינים צעירים ומבוגרים, בדרכם לעבודה בברטעה המזרחית ובישראל, תקועים בתור צפוף מאוד במשך שעה ארוכה ואולי יותר, רובם בשקט, חלקם חסרי סבלנות. באזור הקרוסלה צעקות. מה קרה. עַאיד הסדרן המתנדב, בדין ודברים קשוח עם האנשים. למה? הוא חוזר ושואל, למה אתה נכנס מפה? תחזור לתור. עאיד עושה (בהתנדבות ועל חשבון זמנו) את העבודה של חברת האבטחה הכיבושית. מאוד סביר שאילולא הוא היו מתלקחות מהומות בתור, כמו שאנו רואות במחסומים אחרים שמכניסים רבבות פועלים לישראל מדי בוקר. אנשים חמים להגיע לעבודה בזמן, המערכת המתפעלת את המחסום, שאמורה להזרים אותם במינימום עיכובים, מסורבלת ולא מסוגלת להתאים את עצמה לקצב המעבר.
לדברי הפלסטינים בשבוע האחרון אין מספיק אשנבים (לבדיקת התעודות) והמעבר איטי נורא. אנישם מאחרים להסעות לעבודה ובכלל מפסידים כסף בגלל ההתנהלות הזאת.
דיברנו עם ר' סגן מנהל המחסום ושאלנו בשם הפלסטינים למה רק שלושה אשנבים פועלים היום בתוך הטרמינל, הרי ברור שזו סיבת העיכוב הקשה. הוא יודע. מה אתם עושים בעניין זה? עושים.
מדי כמה דקות הקרוסלה נפתחת ועוברים בה כ 70 איש ואז היא נעצרת. בו בזמן בקצה השני התור קולט לפחות 50 אנשים חדשים.  אם בתוך הטרמנינל לא עובדים בזריזות התור פשוט נתקע לזמן רב. למה מחכים?

שני צעירים ניגשים בהיסוס. מעלים בפנינו תלונה שכבר שמענו אותה או שכמותה: אחד מהם הוא אומנם מנוע שב"כinfo-icon אך יש לו היתר מעבר תקף לעבודה (תופעה מוכרת). לא תמיד נותנים לו לעבור וכמובן שלא מסבירים לו למה היום כן ואתמול לא? לא ידענו מה להשיב לו, מסרנו את מספר הטלפון של תמי ש'.
זו "שגרת הכיבוש" שמחריבה לפלסטינים את חייהם ותקוותם. אלה פניה הכעורים של מדינת ישראל לדיראון עולם.

 

06:45 מחסום חקלאי עאנין (נפתח פעמיים בשבוע בבוקר ואחה"צ לחקלאים מעאנין שאדמותיהם נותקו מהם בגלל גדר ההפרדה)

רוב החקלאים כבר עברו ויצאו מן המחסום אל מרחב התפרinfo-icon. רכב המת"ק ורכב משוריין וחיילים בתוך המחסום. לדברי מ' אדם אחד לא הורשה לעבור בגלל אישור מעבר לא תקף.

07:00 מחסום מרקם חיים טורה-שקד
האובך הכבד השורר בכל האזור לא פסח על מחסום זה, הנטוש למראה, ואף מוסיף לו נופך סהרורי. במשך זמן רב איש לא נכנס ולא יוצא. שתי מכוניות מחכות למעבר, לוקח זמן עד שהן עוברות. מספר אנשים שכבר עברו את המחסום ממתינים לטרמפ/להסעה לעבודה. אחד מהם עונה לשאלה מה נשמע: מצוין! מה זה אומר מצוין? הוא פורש ידיו לצדדים לעומת המחסום ועונה: צריך להסביר? צחקנו יחד.

08:05 מחסום חקלאי טייבה-רומנה  (נפתח פעמיים בשבוע בבוקר ואחה"צ לחקלאים שנותקו מאדמותיהם, ו/או לביקורי משפחות באום אל פחם)
שעת הפתיחה שקבעו שלטונות הכיבוש היא 08:00 אבל הם עצמם לא לוקחים ברצינות את ההחלטות שלהם. גם היום המחסום נפתח באיחור, הפעם של חצי שעה. ביום שני איחרו לפתוח בשעה. הפלסטינים עומדים ומחכים ומחכים. לחזור הביתה צריך? לצאת לעבודה צריך? את המחסום בדרך כלל מתפעל משמר הגבול.

לדברי ראש מועצת הכפר רומנה מרחב התפר כאן הוא בערך 400-600 מ"ר. בין הכפרים שנותקו מאום אל פחם והעיר יש קשרי משפחה הדוקים.
אנשים שמחים לראות אותנו וגם הצעירים המזוקנים, הנראים דתיים, מברכים או עונים בוקר טוב בחיוך. נטע ואני מאמינות שזה התפקיד השני העיקרי שלנו במחסומים. החלפת חיוכים. מה התפקיד הראשון – טרם החלטנו.