עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 5.5.08, בוקר

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
לאה ר', נטע ג' (מדווחת)
05/05/2008
|
בוקר
05:30-10:05
05:30 מחסום ריחן-ברטעה
דגלי הלאום ודגלי החברה מתנוססים בגאון מעל כביש הגישה למחסום.
בחניון התחתון כ-80 גברים מצטופפים לפני השער הסגור המוליך לטרמינל וכ-30 נשים ממתינות בצד. השער נפתח באיחור של כעשר דקות. אנשים לחוצים וכעוסים, לא בגלל האיחור בפתיחה אלא בגלל הצפוי להם בתוך הטרמינל. נשים, תופרות העובדות בברטעה המזרחית, ממשיכות להגיע מהגדה במוניות, עשר נשים במונית.
אחרי הפתיחה נכנסים לטרמינל בחמישיות, גברים ונשים לסרוגין.
05:50 כבר בשעה זו הטרמינל כנראה נסתם. הנכנסים בשער נאלצים להמתין בשרוול לפני הכניסה לבנין עצמו.
ב', תושב עארקה העובד באזור התעשייה שח''ק, מתלונן שאין מתירים לו לעבור במחסום שקד-טורה, מרחק עשר דקות מכפרו וסמוך למקום עבודתו. במקום זאת עליו לנסוע 40 דקות למחסום ריחן-ברטעה, שבו המעבר בשעות הבוקר נמשך כשעה עד שעה וחצי.
06:05 אחד העובדים בשח''ק נכנס לטרמינל. כעבור כשעה, כשאנו נמצאות במחסום שקד-טורה, האיש מטלפן (לבקשתנו)ומספר שסוף-סוף עבר למרחב התפר.
06:10 כ-15 אנשים עדיין ממתינים לפני השער. אחרים ממתינים בשרוול הכניסה לטרמינל. צועקים לעברנו מדוע בכלל אנו באות אם איננו יכולות לעזור.
06:20 מחסום עאנין
אומרים לנו שבאו בבוקר כ-50 אנשים וכתריסר כבר עברו. שלושה אנשים ממתינים בין השערים, הם "הפרו את תנאי ההיתר", כלמר לא חזרו דרך המחסום בו יצאו. אישוריהם הוחרמו ועליהם להמתין לסיום המעבר כדי לקבל טופס עבור המת''ק.
הבוקר לא סגרו ב 06:30 את השער לכיוון עאנין. 
06:50 עזבנו את המקום. המעבר, שקט ואיטי, נמשך.
07:00 מחסום שקד-טורה
חיילים צועדים לעבר השער הנעול, שלושה תלמידים צעירים כבר ממתינים לידו. 
החיילים פותחים, ילדים נוספים מגיעים, מעברם מהיר, תוך הצצה בילקוטיהם.
מבוגרים עוברים דרך ביתן הבידוק, הסטודנטיות הלומדות בג'נין פטורות מכך ורק תעודותיהן נבדקות.
כ-20 איש ממתינים בצד הגדה (טורה) למעבר למרחב התפר, גם מונית אחת עוברת.
ארבעה רועים עוברים עם עדרי העזים שלהם, אחד למרחב התפר ושלושה לכיוון הבית הבודד. פסטורליה בצל הגדר.
07:35 מונית וארבע מכוניות פרטיות ממתינות למעבר לגדה.
07:45 מחסום ריחן-ברטעה
תנועה מעטה אך רצופה של הולכי רגל בשעה זו.
ארבעה טנדרים עם סחורה נבדקים בחצר הסגורה וארבע מכוניות נבדקות ליד מחסום הרכב. חמישה טנדרים ממתינים, מהם שניים עם כבשים צפופות וסובלות. נהגי הטנדרים עם הכבשים מבקשים להקדים את בדיקתם אך החצר תפוסה.
08:10 שלוש מכוניות ומכלית מיםinfo-icon נכנסים לבדיקה במחסום הרכב. הכבשים עדיין ממתינות.
08:30 גם מחסום הרכב וגם חצר הבידוק פנויים. הטנדרים עם הכבשים מוכנסים לבדיקה.
אנשים מתלוננים על הזמן הרב שנמשך המעבר בטרמינל בשעות הבוקר. מתלוננים גם על יחס לא מכבד של הבודקים ועל הדרישה לעמוד בפישוק, שאינה מכובדת לנשים. חוששים גם מנזק בריאותי כתוצאה מהמעבר היומיומי במכונת הבידוק. אחד אומר שאם הוא מנסה לדבר עם אחד הבודקים, כולם צועקים עליו.
לאחת העובדות בחברת האבטחה יש יום הולדת. מביאים לה זר בלונים צבעוניים. ממש מתאים למקום ולאווירה.

09:10 עברנו לפתח הטרמינל העליון שבצד מרחב התפרinfo-icon. המעבר מהיר בשעה זו. אנשים אומרים ששהו בטרמינל שבע עד עשר דקות.
שוטרת צבאית ואיש מת''ק מתשאלים אדם במעבר שלפני האשנבים. אשתו (הוא בן 52, תושב ג'נין ובעל אישור עבודה בישראל) מתגוררת בברטעה. הוא הגיש בקשה לאיחוד משפחה בברטעה המזרחית אך טרם נענה. האיש לא חזר לגדה בהתאם לתנאי אישור העבודה שלו ונתפס. אישורו הוחרם והוא קיבל טופס עבור המת''ק. כעת לא רק שאינו יכול ללון עם אשתו, גם לפרנסה אינו יכול.
09:25 רצינו לדבר עם נציג המת''ק על תלונות העוברים בטרמינל ועל משך המעבר הארוך בבוקר. כעבור כחצי שעה אמרו לנו שלא יוכל לדבר איתנו.
10:05 בדרכנו הביתה עצרנו ליד ביתן השרותים בצד מרחב התפר. הפתעה! שני תאים מתוך השלושה פתוחים, מצב הנקיון סביר למדי.