מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
נורה ר', חנה פ'(מדווחת)
20/06/2016
|
בוקר

 5:55  פלאמיה צפון שער 914

השער נפתח ב 5:45 ואנשים כבר ירדו מהטרקטורים והמכוניות, עומדים בתור ונכנסים בחמישיות. אחד האנשים שנכנסנו אתו בשיחה, סיפר שהוא חולה ולא יכול לצום ברמדאן. הוא עוזר בכסף לאיש עני שיוכל לצום ברמדאן. כמו כן סיפר שבפעם קודמת ששוחחנו אתו החייל שאל על מה דברנו.

האנשים סיפרו כי בקשתם להקדים את החזרה לא נענתה, אפילו לא לכבוד הרמאדן. הבדיקה נמשכה כרגיל. לפתע הגיעו ג'יפ והאמר יצאו מן השער בדקו את דרך הגישוש ונסעו לאורך הגדר מבחוץ. ב-6:30 הרכבים התחילו לזוז. נספרו 11 טרקטורים משאית אחת ומכונית אחת וסוס ועגלה.

אנחנו עזבנו בדרכנו לפלאמיה דרום שער 935. הנענו ב-6:40 (השער נפתח כבר ב-6:30) הטרקטורים התחילו לזוז והאחרונים הגיעו ב-6:50 עם סגירת השער. סה"כ 6 טרקטורים ומשאית.