Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

רמדאן

ב', 15.04.2024 דרום הר חברון - כל המחסומים בכביש סגורים ומסוגרים
ד', 10.04.2024 זוידין - המתנחל שמעון עטיה רועה את עדרו על שדה חיטה פלסטיני
א', 07.04.2024 אום קוסא - המתנחל יואב מחופש לחייל יחד עם חבריו ניסרו עמודי חשמל של הפלסטינים
ב', 08.04.2024 דרום הר חברון - לכפריים עצמם אסור לעבד ולטפל בשטחים שלהם
ה', 04.04.2024 שעב אל בוטום - ארוחת אפטאר אצל משפחת ג'בארין
ו', 05.04.2024 קלנדיה - יום השישי הרביעי לחודש הרמדאן
ו', 05.04.2024 שער שכם - יום שישי הרביעי של רמדאן
ב', 01.04.2024 מת"ק עציון: עיכוב נחקרים במשך שעות
ו', 05.04.2024 בית לחם, שישי הרביעי בחודש הרמדאן
ב', 01.04.2024 פסאיל, תורמוס עיא: כפרי הבקעה במצור והרעב משתק משפחות
ה', 04.04.2024 בקעת הירדן ליווי רועים: האביב מצהיב
ד', 03.04.2024 פסאיל בקעת הירדן: המצור על הכפרים הפלסטינים וחרפת הרעב - לתפארת מדינת ישראל
ד', 03.04.2024 שעב אל בוטום - חלקה עם עצי זית גדולים שלא נמסקו כי הגישה אסורה
ד', 20.03.2024 דרום הר חברון: ילדי טובא לא הולכים לבית הספר מפחד מפני מתנחלי מעון
ו', 29.03.2024 קלנדיה, יום השישי השלישי לחודש הרמדאן
ו', 29.03.2024 יום שישי השלישי של רמדאן במחסום בית לחם
ו', 29.03.2024 שער שכם, רמדאן: תפילה באל אקצא
ב', 18.03.2024 מת"ק עציון
ב', 18.03.2024 חברון - כל הכניסות חסומות
ג', 12.03.2024 דרום הר חברון - אין יוצא ואין בא משטחי A, כל הכניסות סגורות כולל הכול
ג', 05.03.2024 קלנדיה: חדש הרמדאן בפתח ואנשים שואלים אם אפשר יהיה לקיים את מצוות הדת השנה
ו', 22.03.2024 קלנדיה: יום השישי השני לחודש הרמדאן
ו', 22.03.2024 מחסום הזיתים: יום שישי השני לחודש רמדאן
ו', 22.03.2024 רמדאן: תפילות בבית לחם באווירת נכאים
ד', 20.03.2024 אל פאריסייה, בקעת הירדן: ליווי רועים ומשפחות
ו', 15.03.2024 קלנדיה - יום השישי הראשון לחודש הרמדאן
ו', 15.03.2024 יום שישי ראשון ברמדאן ממחסום בית לחם. ב ו ש ה
ה', 14.03.2024 מרכז הגדה: הכניסות לישובים הפלסטינים חסומות וחיילים על הגבעות ובכניסות
א', 10.03.2024 אל ח'דר ואל ולג'ה – פגישות עצובות לפני ואחרי הריסות
ג', 12.03.2024 בורין: מתנחלים בליווי חיילים תקפו אנשים ורכוש בכפר והשאירו חורבן והרס
ו', 08.03.2024 צומת חוסאן נפת בית לחם, יומיים לפני כניסת רמדאן 2024
ד', 28.02.2024 ירושלים, ראס אל עמוד: מקרה נדיר, יזם פלסטיני קיבל היתר ל-24 דירות
ב', 17.04.2023 שעב אל-בטם - הריסות בתים
ד', 19.04.2023 מחסומי צפון ירושלים
ה', 20.04.2023 שמחת הגֵז בבקעת הירדן
ב', 17.04.2023 מחסום קלנדיה נערך ללילת אלקאדר
ג', 04.04.2023 מקתל אום-סאלם - מתנחלים מכשירים חלקה על אדמה פלסטינית פרטית
ג', 18.04.2023 מחסומי הצפון: מרגישים רמדאן באוויר
ד', 19.04.2023 מחסום טייבה רומנה: במקום חורים בגדר קיבלנו חומות
ו', 14.04.2023 מחסום הזיתים - יום השישי הרביעי ברמדאן 2023
ו', 14.04.2023 קלנדיה - יום השישי הרביעי לחודש הרמדאן
א', 02.04.2023 דרום הר חברון ברמדאן
ה', 13.04.2023 מחסום ברטעה: מגרשי חנייה ענקיים פוצעים את הנוף
ו', 14.04.2023 מחסום בית לחם, הצד הפלסטיני - יום השישי הרביעי של רמדאן
ו', 14.04.2023 שער שכם - יום השישי הרביעי של רמדאן
ד', 29.03.2023 שבוע לחג הרמדאן 2023 ובינתיים שקט
ו', 07.04.2023 מחסום הזיתים: יום השישי השלישי של רמדאן
ו', 07.04.2023 קלנדיה - שישי שלישי לחודש הרמדאן
ו', 07.04.2023 שער שכם - יום השישי השלישי של רמדאן
ו', 07.04.2023 מחסום בית לחם - יום השישי השלישי של רמדאן
ו', 07.04.2023 מחסום בית לחם - יום השישי השלישי של רמדאן
ב', 03.04.2023 רמדאן בדרום הר חברון
ה', 23.03.2023 א-תוואני (א-טוואני), אום אל ח'יר, דרום הר חברון
ב', 03.04.2023 מחסום חבלה - הפועלים ממתינים בחום לפתיחת השער שלא נפתח בזמן
ו', 31.03.2023 שער שכם - יום השישי השני של רמדאן
ה', 30.03.2023 חברון - מתנחלים משתלטים שעל אחרי שעל
ג', 04.04.2023 מעצר בתנאים מחפירים ל 48 שעות במחסום חקלאי עאנין
ו', 31.03.2023 מחסום בית לחם, הצד הפלסטיני - יום השישי השני של רמדאן
ו', 31.03.2023 קלנדיה - בפלסטין רוצים להתבגר מהר כדי להתפלל באל-אקצא.
א', 26.03.2023 מת"ק עציון: פתאום מנוע
א', 26.03.2023 דרום הר חברון ברמדאן
ו', 24.03.2023 שער שכם - יום השישי הראשון של הרמדאן
ו', 24.03.2023 בית לחם, הצד הפלסטיני - יום השישי הראשון של רמדאן
א', 26.03.2023 פלאמיה צפון (914): מי הטעה אותנו?
ו', 24.03.2023 קלנדיה: יום שישי הראשון לחודש הרמדאן
ב', 20.03.2023 מת"ק עציון: קשיים רבים לפלסטינים הזקוקים לפרנסה
א', 01.05.2022 חברון - ערב עיד אל-פיטר
ד', 27.04.2022 גוש עציון: מוקדם בבוקר הכיבוש כאילו מנמנם
ה', 28.04.2022 חמרה, בקעת הירדן, ליווי רועים
ו', 29.04.2022 ראס אבו סביטאן (מחסום הזיתים) - יום שישי הרביעי של רמדאן
ו', 29.04.2022 שער שכם - יום שישי הרביעי של הרמדאן
ו', 29.04.2022 קלנדיה - יום שישי הרביעי לחודש הרמדאן
ה', 28.04.2022 כביש 611: חיילים שומרים על הפרצות בגדר
ו', 29.04.2022 בית לחם (300): יום שישי האחרון ברמדאן
ד', 27.04.2022 מחסומי הצפון: המעבר מהיר בסוף יום הצום
ג', 12.04.2022 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פוואר
ג', 26.04.2022 מחסום טורה שקד: החיילים אוכלים בתיאבון ברמדאן
ב', 18.04.2022 גוש עציון: אנחנו חוגגים והם תמיד משועבדים
ו', 22.04.2022 קלנדיה - יום שישי השלישי לחודש הרמדאן
ו', 22.04.2022 שער שכם - יום שישי השלישי של רמדאן
ב', 11.04.2022 חברון נטושה מאנשים ועטופה בדגלוני חג ישראלי 
ג', 12.04.2022 מחסום ברטעה בבוקר  - צפיפות איומה, דחיפות, צעקות
ד', 13.04.2022 קלנדיה - בוקר רמדאן רגוע
ו', 15.04.2022 קלנדיה - יום השישי השני לחודש הרמדאן
ו', 15.04.2022 מחסום בית לחם ושער שכם - יום שישי השני של רמדאן
ו', 08.04.2022 מחסום בית לחם (הצד הישראלי) - יום שישי הראשון של רמדאן
ו', 08.04.2022 ראס אבו סביטאן (מחסום הזיתים) - יום שישי הראשון של רמדאן
א', 10.04.2022 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
ג', 12.04.2022 מת"ק עציון - בנים אכלו בוסר ושיני אבות תקהינה
ו', 08.04.2022 קלנדיה
ב', 04.04.2022 א-תוואני (א-טוואני), דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
ה', 29.04.2021 בקעת הירדן: ביקור משפחות ברמדאן
ג', 04.05.2021 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), רמאדין
ו', 07.05.2021 יום שישי אחרון לרמדאן בירושלים העתיקה
ו', 07.05.2021 קלנדיה - יום שישי הרביעי לחודש הרמדאן
ד', 05.05.2021 מחסום ברטעה: המעבר במחסום ארוך מאוד, אין התחשבות
ב', 10.05.2021 מחסום ברטעה: ״אתם ואנחנו בעד שלום, אינשאללה!"״
ג', 04.05.2021 מת״ק עציון: עלי גפן ואדמות מופקעות
א', 02.05.2021 ברטעה-ריחן: דינמיקה מתנחלית לנגד עינינו
ו', 30.04.2021 קלנדיה - יום השישי השלישי לחודש הרמדאן
ב', 03.05.2021 בחברון הכל סגור, אבל עם ישראל חי ומטייל
ה', 15.04.2021 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא
ד', 28.04.2021 סיור רענון במחסומים החקלאיים באזור המרכז
ו', 30.04.2021 יום שישי השלישי של הרמדאן – העיר העתיקה בירושלים
ג', 27.04.2021 מחסום טורה: ילד קטן על כתפי אביו, כמו בכל מקום בעולם החופשי
ה', 29.04.2021 צומת ברטעה המזרחית: כרגע אין מעבר בפרצות בגדר ההפרדה
ו', 23.04.2021 יום השישי השני של רמדאן בשער שכם
ה', 22.04.2021 אַ-תֻּוַאנִי, אַ-טֻּוַאנִי, דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
ה', 22.04.2021 מחסומי טורה וברטעה: התרגשות. נוסעים להתפלל באל אקצה
ו', 23.04.2021 מחסום בית לחם יום ששי שני של רמדאן
ו', 23.04.2021 שקט רועם במחסום הזיתים בשישי של רמדאן
א', 18.04.2021 מתנחלים עם כלבים מתנכלים לצאן בשטח פלסטיני פרטי
ב', 12.04.2021 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), פוקיקיס
ו', 23.04.2021 קלנדיה, יום השישי השני לחודש הרמדאן
ד', 21.04.2021 קלנדיה - תלמידים עומדים בתורים ארוכים
ב', 19.04.2021 חבלה (1393) תעודה ירוקה שנלקחה לא הוחזרה
ג', 13.04.2021 מחסומי הצפון: סיפוח זוחל, דגלים ורמדאן
א', 18.04.2021 מחסום טורה: הרמזור מתחלף לירוק בגלל הצעקות
ו', 16.04.2021 קלנדיה - יום השישי הראשון לחודש הרמאדן
ג', 19.05.2020 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
ב', 18.05.2020 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
ש', 16.05.2020 קדום - ההפגנה השבועית
ג', 12.05.2020 קלקיליה - פתחו את העיר
ד', 13.05.2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
ג', 12.05.2020 קלנדיה - מצוקה כלכלית גבוהה בימי קורונה
ב', 11.05.2020 חבלה (1393)
ד', 29.04.2020 חלחול - בימי הקורונה מצב כלכלי קשה ורמדאן עצוב
ה', 23.04.2020 דורא - דיווח בימי קורונה, שני רופאים חולים שנדבקו בישראל
ג', 21.04.2020 כפר עקב - החנויות פתוחות אבל אין לאנשים כסף לקנות
ה', 02.04.2020 חברון - דיווח בימי קורונה
ה', 01.08.2019 רמדאן 2019
ג', 14.05.2019 בקעת הירדן:הצבא מתאמן ומתעלל
א', 26.05.2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
ד', 29.05.2019 מחסום קלנדיה מקושט לכבוד הרמדאן בשלטי ברכה ותאורה
א', 26.05.2019 פלאמיה דרום (935), פלאמיה צפון (914)
ב', 03.06.2019 חברון: יאוש ודיכוי
ג', 21.05.2019 התעקלויות מוזרות של גדר ההפרדה בדרום הר חברון
ו', 31.05.2019 קלנדיה, שישי רביעי לחודש הרמדאן
ש', 18.05.2019 ייעוץ והנחייה לגננות בגן הודא בחאשם-אל-דארג'
ה', 09.05.2019 ביקור אצל מקימת בית הספר בזנותא
ש', 01.06.2019 בקעת הירדן: לכבוד סוף הרמדאן, ערביי ישראל מביאים תרומות רבות לקהילות הרועים
א', 02.06.2019 דרום הר חברון: תערובת של הכנות לחגים: עיד אל פיטר, שבועות, המולה ומחסומים ועוד מעט סגר
א', 26.05.2019 מחסומי הצפון, ברטעה: נער מוכר תירס ועגבניות ואחר אוסף בקבוקים למחזור - פרנסה
א', 26.05.2019 מחסומי פלאמיה - "החיילים מגיעים באיחור כל יום" מתלונן אחד העוברים.
ד', 22.05.2019 קלנדיה
ו', 31.05.2019 בית לחם - הצד הפלסטיני - יום השישי הרביעי של רמדאן
ו', 31.05.2019 מחסום בית לחם הצד הישראלי: כל דקה מעבירים עוד מישהו ל"כלוב"
ב', 27.05.2019 מעבר דורא-אל פוואר, דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
ו', 24.05.2019 קלנדיה - יום השישי השלישי של רמדאן
ג', 28.05.2019 עין יעל: מיקום חדש למחסום יגביל את חופש התנועה של תושבי וואלג'ה
ו', 10.05.2019 מחסום ענאתא - יום השישי הראשון של רמדאן
ו', 10.05.2019 מחסום ענאתא - יום השישי הראשון של רמדאן
ו', 10.05.2019 מחסום הזיתים - יום שישי הראשון של רמדאן
א', 19.05.2019 מעבר דורא-אל פוואר, דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
א', 12.05.2019 מעבר דורא-אל פוואר, דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
ו', 10.05.2019 מחסום בית לחם - יום השישי הראשון של רמדאן
ו', 17.05.2019 בית לחם הצד הפלסטיני - יום שישי השני של רמדאן
ו', 10.05.2019 מחסום בית לחם - יום השישי הראשון של רמדאן
ו', 10.05.2019 שער שכם והעיר העתיקה - יום השישי הראשון של רמדאן
ד', 15.05.2019 מחסומי הצפון, ברטעה: מה עם מליוני השקלים שהושקעו במחסום הזה?
ו', 10.05.2019 קלנדיה - יום השישי הראשון לחודש הרמדאן
ש', 04.05.2019 בקעת הירדן: ביקור אצל קהילות הרועים עם נשים ערביות ישראליות
ב', 06.05.2019 ח'ורסא - הפילבוקס שאינו מאפשר גישה חופשית לדיוואן
ג', 07.05.2019 קלנדיה - שוב תורים ומעבר אטי במחסום החדש
א', 28.04.2019 קלנדיה - אחרי הסגר ולפני הרמדאן. חיזמא - הפגנת נוכחות
א', 10.06.2018 סנסנה (מעבר מיתר), סוסיא, דרום הר חברון
ד', 13.06.2018 קלנדיה
ו', 08.06.2018 ירושלים - שער שכם. יום השישי האחרון של רמדאן
ה', 14.06.2018 ארתאח (שער אפרים) עבודה בחקלאות - 160 ש"ח ליום
ג', 12.06.2018 קלנדיה - החיילת במוקד העניקה עזרה למופת!
ו', 08.06.2018 קלנדיה - יום שישי הרביעי לחודש הרמדאן
ד', 06.06.2018 קלנדיה - בתור ההומניטרי, החייל הפגין רגישות. בתור הרגיל - קריסות
ש', 09.06.2018 סנסנה (מעבר מיתר), חברון, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
ב', 04.06.2018 חברון, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
ו', 01.06.2018 ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים) - יום שישי השלישי של הרמדאן
ג', 08.05.2018 דרום הר חברון
ג', 22.05.2018 חברון, דרום הר חברון
ג', 22.05.2018 חברון, דרום הר חברון
ו', 01.06.2018 קלנדיה, יום שישי השלישי לחודש הרמדאן
ד', 30.05.2018 קלנדיה
ו', 25.05.2018 ענאתא-שועפאט, ירושלים, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים) - יום השישי השני של רמדאן
ו', 25.05.2018 קלנדיה, יום השישי השני לחודש הרמדאן
ה', 24.05.2018 ג'יוס, פלאמיה צפון (914), פלאמיה דרום (935)
א', 27.05.2018 סנסנה (מעבר מיתר), דרום הר חברון
ו', 25.05.2018 ירושלים - העיר העתיקה - יום השישי השני של רמדאן
ד', 23.05.2018 חברון, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
ו', 25.05.2018 בית לחם (300) - יום השישי השני של הרמדאן
ג', 22.05.2018 קלנדיה, רמדאן, צפיפות, מעבר איטי, כעס וייאוש
ד', 23.05.2018 קלנדיה
ב', 21.05.2018 חבלה (1393)
ו', 18.05.2018 קלנדיה
ג', 20.06.2017 דרום הר חברון, חברון
ה', 29.06.2017 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה
ג', 20.06.2017 קלנדיה - תנועה קלה, יחסית
ש', 03.06.2017 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
ג', 20.06.2017 מתנחלי אום זוקא ממשיכים לפרוע ברועים מסַמְרָה
ו', 23.06.2017 בית לחם (300)
א', 25.06.2017 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, יעבד-דותן
ב', 26.06.2017 מחסום בית לחם: את הארץ תראה ואליה לא תבוא
ו', 23.06.2017 קלנדיה, יום השישי הרביעי לחודש הרמדאן
ד', 21.06.2017 מחסום חבלה (1393)
ד', 21.06.2017 קלנדיה
ו', 23.06.2017 בית לחם (300) פחות אנשים. אולי פחות היתרים?
ד', 21.06.2017 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
ש', 17.06.2017 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
א', 28.05.2017 קלנדיה
ג', 30.05.2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
ב', 19.06.2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים
ד', 14.06.2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
ב', 19.06.2017 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין
ב', 19.06.2017 מת"ק עציון
ג', 06.06.2017 קלנדיה
א', 28.05.2017 מעבר אייל, ג'יוס
ג', 13.06.2017 בקעת הירדן: המאחז הבלתי מורשה סידר לעצמו אספקת מים ואין דין ואין דיין
ו', 16.06.2017 יום השישי השלישי לחודש הרמדאן
ה', 08.06.2017 מת"ק עציון: ברכת הכובש לנכבש - "רמדאן מבורך"
ד', 14.06.2017 מחסום בית לחם: ברמדאן כמו בימי חול - הכיבוש חונק
א', 11.06.2017 משמרת סיור במחסומי אייל וחבלה עם קבוצת חברי JCALL, בעיקר מצרפת
ו', 16.06.2017 קלנדיה, יום שישי השלישי לחודש הרמדאן
ג', 13.06.2017 קלנדיה - בלבול לגבי היתרי רמדאן
ד', 14.06.2017 בוקר סביר בקלנדיה
ו', 16.06.2017 מחסום בית לחם, יום שישי השלישי בחודש הרמדאן
ו', 16.06.2017 מחסום בית לחם (300), רמדאן יוני 2017 -  50 שנות כיבוש
ו', 02.06.2017 יום השישי הראשון של הרמדאן בעיר העתיקה - משער שכם דרך הרחוב הראשי המוביל לכניסות להר הבית
ב', 12.06.2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
ד', 07.06.2017 חברון
ג', 06.06.2017 דרום הר חברון, חברון
ב', 12.06.2017 הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
ב', 05.06.2017 דרום הר חברון, חברון
ב', 12.06.2017 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין
ו', 09.06.2017 קלנדיה: יום שישי ה-2 לחודש הרמדאן מתחיל ונגמר רע!
א', 11.06.2017 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, יעבד-דותן
ו', 09.06.2017 בית לחם (300)
ו', 09.06.2017 בית לחם ביום ה-9 ברמדאן
ו', 02.06.2017 קלנדיה, יום השישי הראשון לחודש הרמדאן
ה', 08.06.2017 בוקר שקט ורגוע בקלנדיה, כנראה בהשפעת הרמדאן
ד', 07.06.2017 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
ב', 05.06.2017 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, יעבד-דותן, עאנין
א', 28.05.2017 חווארה: התנכלויות קשות מצד מתנחלי יצהר, ומצד המינהל האזרחי
ה', 01.06.2017 קלנדיה - הכנות ליום ששי הראשון ברמדאן
ב', 29.05.2017 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
ב', 22.05.2017 דרום הר חברון
א', 03.07.2016 קלנדיה
ג', 05.07.2016 דרום הר חברון
ד', 29.06.2016 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
ד', 06.07.2016 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
ה', 30.06.2016 ברטעה-ריחן, טייבה-רומנה
ו', 01.07.2016 קלנדיה
ג', 28.06.2016 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
ו', 01.07.2016 בית לחם (300)
א', 03.07.2016 מחסום חבלה (1393), מחסום פלאמיה צפון (914)
ש', 02.07.2016 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
א', 19.06.2016 חווארה
א', 19.06.2016 מחסום ח'רבת עסלה (1231), מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
ד', 29.06.2016 קלנדיה
ג', 21.06.2016 דרום הר חברון
ב', 27.06.2016 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
ו', 24.06.2016 קלנדיה
ג', 14.06.2016 פרעון
ג', 21.06.2016 זעתרה, חמרה, ביקור משפחות בבקעת הירדן
ד', 22.06.2016 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, יעבד-דותן
ו', 24.06.2016 ירושלים, העיר העתיקה
ו', 24.06.2016 בית לחם (300)
ה', 23.06.2016 גוכיה, חמרה (בקעות)
ד', 22.06.2016 קלנדיה
ה', 23.06.2016 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין
ה', 23.06.2016 גוכיה, ח'רבת מכחול, חמרה (בקעות)
ג', 21.06.2016 ברטעה-ריחן
ג', 14.06.2016 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
ב', 20.06.2016 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
ש', 18.06.2016 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
ה', 16.06.2016 ג'יוס, מחסום ח'רבת עסלה (1231), מחסום פלאמיה צפון (914), עזון
א', 19.06.2016 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
ו', 17.06.2016 ירושלים
ו', 17.06.2016 בית לחם (300)
ג', 14.06.2016 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סעיר
ד', 15.06.2016 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
ו', 10.06.2016 ירושלים
ו', 10.06.2016 ירושלים, ענאתא-שועפאט
ו', 10.06.2016 ירושלים
ו', 10.06.2016 קלנדיה
ה', 09.06.2016 קלנדיה
ד', 08.06.2016 קלנדיה
ג', 07.06.2016 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
ה', 09.06.2016 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין
ד', 08.06.2016 ברטעה-ריחן, ג'למה, טורה-שקד
א', 05.06.2016 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
ב', 06.06.2016 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין
א', 05.06.2016 חשמונאים (ניעלין), מכבים (בית סירה)
ג', 07.06.2016 קלנדיה
רמדאן 2015 - סיכום
ה', 16.07.2015 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, טייבה-רומנה
ה', 16.07.2015 מת"ק עציון
ד', 15.07.2015 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
ד', 15.07.2015 קלנדיה
ג', 14.07.2015 חמרה (בקעות), תיאסיר
ג', 14.07.2015 ברטעה-ריחן, ג'למה, טורה-שקד
ב', 13.07.2015 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין
ש', 11.07.2015 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
ו', 10.07.2015 קלנדיה
ו', 10.07.2015 ירושלים העתיקה, יום שישי הרביעי לרמדאן
ה', 09.07.2015 קלנדיה
ה', 09.07.2015 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, יעבד-דותן
ב', 06.07.2015 קלנדיה
ו', 03.07.2015 קלנדיה
ו', 03.07.2015 בית לחם - יום שישי שלישי ברמדאן
ו', 03.07.2015 בית לחם (300)
ה', 02.07.2015 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין
ד', 01.07.2015 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, יעבד-דותן
ד', 01.07.2015 קלנדיה
א', 28.06.2015 ארתאח (שער אפרים), חבלה
ו', 26.06.2015 בית לחם (300)
ו', 26.06.2015 קלנדיה
ו', 26.06.2015 ירושלים, העיר העתיקה, רמדאן
ה', 25.06.2015 קלנדיה
ד', 24.06.2015 קלנדיה
ג', 23.06.2015 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
א', 21.06.2015 קלנדיה
א', 21.06.2015 בית לחם (300)
ו', 19.06.2015 רמדאן, שער שכם והכניסה להר הבית
ו', 19.06.2015 קלנדיה
א', 03.08.2014 מפגשים עם הנשים בג'וריש
ג', 29.07.2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
ג', 29.07.2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
ב', 28.07.2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
א', 27.07.2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
ו', 25.07.2014 בית לחם (300)
ו', 25.07.2014 מעבר זיתים
ו', 25.07.2014 קלנדיה
ד', 23.07.2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
ד', 23.07.2014 קלנדיה
ג', 22.07.2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
ג', 22.07.2014 קלנדיה
ו', 18.07.2014 בית לחם (300)
ו', 18.07.2014 קלנדיה
ד', 16.07.2014 קלנדיה
ב', 14.07.2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין
ו', 11.07.2014 קלנדיה
ד', 09.07.2014 קלנדיה
ג', 08.07.2014 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
ב', 07.07.2014 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
א', 06.07.2014 ג'וריש
א', 06.07.2014 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
ו', 04.07.2014 ארתאח (שער אפרים)
ו', 04.07.2014 קלנדיה
ה', 03.07.2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין
ג', 01.07.2014 דרום הר חברון
ג', 01.07.2014 קלנדיה
ב', 30.06.2014 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
ב', 30.06.2014 קלנדיה
ה', 08.08.2013 מת"ק עציון, יום ה' 8.8.13, אחה"צ
ב', 05.08.2013 ג'יוס, חבלה, עזון, עזון עתמה, יום ב' 5.8.13, בוקר
א', 04.08.2013 אל ג'יב (גבעת זאב), קלנדיה, יום א' 4.8.13, בוקר
א', 04.08.2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, יום א' 4.8.13, בוקר
א', 04.08.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, פלאמיה, יום א' 4.8.13, בוקר
ו', 02.08.2013 ירושלים, יום ו' 2.8.13, בוקר
ו', 02.08.2013 בית לחם (300), יום ו' 2.8.13, בוקר
ו', 02.08.2013 קלנדיה, יום ו' 2.8.13, בוקר
ה', 01.08.2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין, יום ה' 1.8.13, אחה"צ
ג', 30.07.2013 קלנדיה, יום ג' 30.7.13, בוקר
ב', 29.07.2013 קלנדיה, יום ב' 29.7.13, אחה"צ
א', 28.07.2013 קלנדיה, יום א' 28.7.13, בוקר
ש', 27.07.2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, שבת 27.7.13, בוקר
ו', 26.07.2013 בית לחם (300), יום ו' 26.7.13, בוקר
ו', 26.07.2013 קלנדיה, יום ו' 26.7.13, בוקר
ה', 25.07.2013 ברטעה-ריחן, טייבה-רומנה, עאנין, יום ה' 25.7.13, בוקר
ה', 25.07.2013 מת"ק עציון, יום ה' 25.7.13, אחה"צ
ג', 23.07.2013 קלנדיה, יום ג' 23.7.13, בוקר
ג', 23.07.2013 חברון, יום ג' 23.7.13, בוקר
א', 21.07.2013 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום א' 21.7.13, בוקר
א', 21.07.2013 סנסנה (מעבר מיתר), יום א' 21.7.13, אחה"צ
ו', 19.07.2013 קלנדיה, יום ו' 19.7.13, בוקר
ו', 19.07.2013 ירושלים, יום ו' 19.7.13, אחה"צ
ו', 19.07.2013 בית לחם (300), יום ו' 19.7.13, בוקר
ג', 16.07.2013 בית לחם (300), יום ג' 16.7.13, בוקר
ג', 16.07.2013 קלנדיה, יום ג' 16.7.13, בוקר
ב', 15.07.2013 בית אומר, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 15.7.13, בוקר
ב', 15.07.2013 חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, עזון עתמה, ענבתא, פלאמיה, צומת ג'ית, יום ב' 15.7.13, בוקר
א', 14.07.2013 סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא, יום א' 14.7.13, בוקר
ו', 12.07.2013 בית לחם (300), יום ו' 12.7.13, בוקר
ו', 12.07.2013 קלנדיה, יום ו' 12.7.13, בוקר
ו', 12.07.2013 בית לחם (300), יום ו' 12.7.13, בוקר
ה', 11.07.2013 זעתרה (צומת תפוח), יום ה' 11.7.13, אחה"צ
ד', 19.09.2012 אל ג'יב (גבעת זאב), ג'בע (ליל), קלנדיה, יום ד' 19.9.12, אחה"צ
א', 19.08.2012 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 19.8.12, אחה"צ
ג', 14.08.2012 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר תאנים, ענבתא, ערב א-רמאדין, יום ג' 14.8.12, אחה"צ
ג', 14.08.2012 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 14.8.12, בוקר
ב', 13.08.2012 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 13.8.12, בוקר
א', 12.08.2012 חברון, יום א' 12.8.12, בוקר
ו', 10.08.2012 בית לחם (300) הצד הפלסטיני, יום ו' 10.8.12, בוקר
ו', 10.08.2012 קלנדיה, יום ו' 10.8.12, בוקר
ד', 08.08.2012 ריחן, שקד, יום ד' 8.8.12, אחה"צ
ב', 06.08.2012 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 6.8.12, בוקר
ב', 06.08.2012 דרום הר חברון, חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 6.8.12, בוקר
ב', 06.08.2012 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ב' 6.8.12, אחה"צ
א', 05.08.2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 5.8.12, אחה"צ
ו', 03.08.2012 קלנדיה, יום ו' 3.8.12, אחה"צ
ו', 03.08.2012 בית לחם (300), יום ו' 3.8.12, בוקר
ו', 03.08.2012 בית לחם (300), יום ו' 3.8.12, בוקר הצד הפלסטיני
ה', 02.08.2012 מבוא דותן (אמריחה), ריחן, שקד, יום ה' 2.8.12, אחה"צ
ו', 27.07.2012 בית לחם (300), יום ו' 27.7.12, בוקר
ה', 26.07.2012 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 26.7.12, אחה"צ
ד', 25.07.2012 חברון, תרקומיא, יום ד' 25.7.12, בוקר
ו', 20.07.2012 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ו' 20.7.12, בוקר
ו', 20.07.2012 קלנדיה, יום ו' 20.7.12, יום שישי ראשון ברמדאן, בוקר
ו', 20.07.2012 ירושלים, העיר העתיקה, יום ו' 20.7.12, בוקר
ה', 01.09.2011 אל ג'יב (גבעת זאב), עטרות, קלנדיה, יום ה' 1.9.11, אחה"צ
ד', 31.08.2011 קלנדיה, יום ד' 31.8.11, אחה"צ
ו', 26.08.2011 קלנדיה, יום ו' 26.8.11, בוקר
ו', 26.08.2011 ירושלים, יום ו' 26.8.11, בוקר
ו', 26.08.2011 קלנדיה, יום ו' 26.8.11, אחה"צ
ד', 24.08.2011 קלנדיה, יום ד' 24.8.11, אחה"צ
ג', 23.08.2011 קלנדיה, יום ג' 23.8.11, בוקר
ו', 19.08.2011 ענאתא, יום ו' 19.8.11, בוקר
ו', 19.08.2011 קלנדיה, יום ו' 19.8.11, בוקר
ה', 18.08.2011 ג'למה, עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 18.8.11, בוקר
ג', 16.08.2011 קלנדיה, יום ג' 16.8.11, בוקר
ב', 15.08.2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 15.8.11, אחה"צ
ו', 12.08.2011 בית לחם (300), יום ו' 12.8.11, בוקר
ו', 12.08.2011 ענאתא, יום ו' 12.8.11, בוקר
ו', 12.08.2011 קלנדיה, יום ו' 12.8.11, אחה"צ
ו', 12.08.2011 ענאתא, יום ו' 12.8.11, בוקר
ו', 12.08.2011 בית לחם (300), יום ו' 12.8.11, בוקר
ה', 11.08.2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עורטא, עזון, עזון עתמה, יום ה' 11.8.11, אחה"צ
ו', 05.08.2011 קלנדיה, יום ו' 5.8.11, בוקר
ו', 05.08.2011 בית לחם (300), יום ו' 5.8.11, בוקר
ו', 05.08.2011 בית לחם (300), יום ו' 5.8.11, בוקר
ג', 02.08.2011 קלנדיה, יום ג' 2.8.11, בוקר
ג', 26.07.2011 קלנדיה, יום ג' 26.7.11, בוקר
ד', 15.09.2010 קלנדיה, יום ד' 15.9.10, אחה"צ
ו', 03.09.2010 קלנדיה, יום ו' 3.9.10, אחה"צ
ו', 27.08.2010 בית לחם, יום ו' 27.8.10, בוקר
ו', 27.08.2010 קלנדיה, יום ו' 27.8.10, בוקר
ב', 23.08.2010 ג'בע (ליל), חיזמה, קלנדיה, יום ב' 23.8.10, אחה"צ
ו', 20.08.2010 קלנדיה, יום ו' 20.8.10, בוקר
ה', 19.08.2010 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ה' 19.8.10, בוקר
ג', 17.08.2010 סנסנה, יום ג' 17.8.10, אחה"צ
ו', 13.08.2010 ענאתא, יום ו' 13.8.10, בוקר
ה', 12.08.2010 ענאתא, קלנדיה, יום ה' 12.8.10, אחה"צ
א', 14.02.2010 קלנדיה, Sun 14.2.10, Afternoon
סדר מוכרח להיות
ד', 23.09.2009 א-ראם, קלנדיה, יום ד' 23.9.09, אחה"צ
א', 20.09.2009 גוכיה, זעתרה (תפוח), חמרה, תיאסיר, יום א' 20.9.09, אחה"צ
א', 20.09.2009 עטארה, קלנדיה, יום א' 20.9.09, אחה"צ
ו', 18.09.2009 קלנדיה, יום ו' 18.9.09, בוקר
ו', 18.09.2009 אבו דיס, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ו' 18.9.09, בוקר
ב', 14.09.2009 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 14.9.09, בוקר
ו', 11.09.2009 יום ו' 11.9.09, בוקר
ו', 11.09.2009 קלנדיה, יום ו' 11.9.09, בוקר
ד', 09.09.2009 קלנדיה, יום ד' 9.9.09, אחה"צ
ד', 09.09.2009 שקד, יום ד' 9.9.09, בוקר
א', 06.09.2009 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 6.9.09, אחה"צ
א', 06.09.2009 מעבר אייל, יום א' 6.9.09, בוקר
ו', 04.09.2009 בית לחם, יום ו' 4.9.09, בוקר
ו', 04.09.2009 אבו דיס, ענאתא, יום ו' 4.9.09, בוקר
ו', 04.09.2009 קלנדיה, יום ו' 4.9.09, אחה"צ
ו', 04.09.2009 בית לחם, יום ו' 4.9.09, בוקר
ה', 03.09.2009 חמרה, תיאסיר, יום ה' 3.9.09, אחה"צ
ד', 02.09.2009 קלנדיה, יום ד' 2.9.09, אחה"צ
ג', 01.09.2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 1.9.09, בוקר
א', 30.08.2009 קלנדיה, יום א' 30.8.09, אחה"צ
א', 30.08.2009 מעבר אייל, מעבר אליהו, קלקיליה, ראס עטיה, יום א' 30.8.09, אחה"צ
ו', 28.08.2009 קלנדיה, יום ו' 28.8.09, בוקר
ו', 28.08.2009 בית לחם, יום ו' 28.8.09, בוקר
ו', 28.08.2009 קלנדיה, יום ו' 28.8.09, בוקר
ו', 28.08.2009 בית לחם, יום ו' 28.8.09, בוקר
ו', 28.08.2009 ענאתא, יום ו' 28.8.09, בוקר
ו', 28.08.2009 אבו דיס, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ו' 28.8.09, בוקר
ד', 26.08.2009 עטרות, קלנדיה, יום ד' 26.8.09, אחה"צ
ב', 24.08.2009 קלנדיה, יום ב' 24.8.09, בוקר
א', 23.08.2009 ענאתא, קלנדיה, יום א' 23.8.09, בוקר
א', 23.08.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, מעבר אליהו, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 23.8.09, אחה"צ
א', 23.08.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 23.8.09, בוקר
ו', 26.09.2008 קלנדיה, יום ו' 26.9.08, בוקר