Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מחסום פלאמיה צפון (914)

א', 26.03.2023 פלאמיה צפון (914): מי הטעה אותנו?
ב', 16.01.2023 פלאמיה - הבן לא מקבל רישיון לעבד את אדמת המשפחה והזעתר בשטח התייבש
ה', 17.02.2022 מחסומי פלאמיה וחבלה - הולכי רגל עוברים בכל שעות היום
ג', 28.12.2021 מרחב התפר - סיור להכרת השטח
ב', 29.11.2021 פלאמיה דרום (935), פלאמיה צפון (914)
ה', 08.07.2021 הדרך למחסום ראס א-טירה חסומה במחסום
ב', 05.07.2021 חבלה, פלאמיה - למה צריך גדר?
ג', 29.06.2021 חבלה – הולכי הרגל עוברים בשעה שנוחה להם דרך הפרצות בגדר ובעלי הרכבים מחכים לצבא
ה', 10.06.2021 מחסום פלאמיה - הגדר פרוצה והמעבר חופשי
ד', 28.04.2021 סיור רענון במחסומים החקלאיים באזור המרכז
ה', 25.02.2021 מחסום חקלאי חדש מדרום לקלקיליה והגישה לתצפית על הכפרים הפלסטינים - נחסמה.
ב', 01.02.2021 כפר ג'מאל, כפר סור - מבקשים לחיות בשקט
ה', 10.09.2020 פלאמיה צפון - המחסום נפתח באיחור של 20 דקות
ב', 24.08.2020 פלאמיה דרום (935), וצפון (914) אין תלונות חוץ מעצם קיום המחסום לחקלאים
ג', 03.03.2020 סכנה: כאן בונים! הרחבת התנחלויות אלקנה ועץ אפרים או התנחלות חדשה?
ב', 24.02.2020 פלאמיה צפון, 914 - החיילים הגיעו באיחור
ה', 05.12.2019 פלאמיה צפון, 914 - המחסום נפתח באיחור
ד', 23.10.2019 ג'יוס צפון 965 השער נעול. המפתח אבד
ד', 30.10.2019 פלאמיה דרום (935), פלאמיה צפון (914)
ד', 30.10.2019 שגרת כיבוש, עבודות הרחבה בכניסה לעזון
ה', 03.10.2019 מובלעת אלקנה, עזון, מחסומי פלאמיה צפון ודרום חבלה - מיני סיור עם שתי אורחות
א', 26.05.2019 פלאמיה דרום (935), פלאמיה צפון (914)
א', 26.05.2019 מחסומי פלאמיה - "החיילים מגיעים באיחור כל יום" מתלונן אחד העוברים.
ה', 21.02.2019 מובלעת אלקנה, מחסומי אורנית , פלאמיה, חבלה
ד', 03.04.2019 הכניסה הראשית לעזון חסומה בבטונדות
ה', 31.01.2019 פלאמיה דרום (935), פלאמיה צפון (914)
ד', 23.01.2019 עזון, פלאמיה דרום (935), פלאמיה צפון (914)
ד', 02.01.2019 אלקנה, אורנית, עזון, מחסומי פלאמיה - סיור קצר לחברה חדשה
ד', 21.11.2018 מחסומי פלאמיה - תלונות על הקטנת מספר הרשיונות למעבר
ב', 19.11.2018 פלאמיה צפון (914) - שגרת כיבוש
ב', 22.10.2018 מחסום פלאמיה. שגרת הכיבוש-הכל בסדר, המחסום עובד כמו שאנשים רוצים, למרות שהאנשים לא רוצים אותו בכלל.
ד', 10.10.2018 המזיק שהקטין את יבול המסיק הוסיף עצב לניתוק מהאדמות
ד', 26.09.2018 סיור במרחב התפר ומחסום פלאמיה צפון
ב', 13.08.2018 פלאמיה צפון: עונש קולקטיבי
א', 29.07.2018 פלאמיה צפון (914), פלאמיה דרום (935) מאחרים לפתוח. החום נורא. ממתינים בשמש.
ב', 23.07.2018 פלאמיה צפון (914), פלאמיה דרום (935) המחסום בכניסה לעזון - דרוך
א', 17.06.2018 עזון, פלאמיה צפון (914), פלאמיה דרום (935), כפר ג'מאל
ה', 14.06.2018 פלאמיה צפון (914), פלאמיה דרום (935)
ב', 04.06.2018 פלאמיה צפון (914), פלאמיה דרום (935)
א', 13.05.2018 מחסום פלאמיה צפון נפתח באחור של חצי שעה
ב', 28.05.2018 עזון, פלאמיה צפון (914), פלאמיה דרום (935), פלאמיה
ה', 24.05.2018 ג'יוס, פלאמיה צפון (914), פלאמיה דרום (935)
ב', 30.04.2018 ג'יוס צפון 965, פלאמיה צפון (914)
ג', 17.04.2018 מחסומי פלאמיה צפון ודרום: האדמות החקלאיות מתרחקות מבעליהן יותר ויותר
ב', 26.03.2018 פלאמיה צפון (914), פלאמיה דרום (935)
ה', 12.04.2018 פלאמיה צפון (914), פלאמיה דרום (935)
א', 01.04.2018 פלאמיה צפון (914), פלאמיה דרום (935), כפר ג'מאל
ד', 14.03.2018 ג'יוס צפון 965, עזון, פלאמיה צפון (914)
ג', 20.03.2018 פלאמיה צפון (914), פלאמיה דרום (935)
ג', 27.02.2018 פלאמיה צפון (914), פלאמיה דרום (935), כפר ג'מאל
א', 11.02.2018 אורנית 1474, פלאמיה צפון (914), פלאמיה דרום (935), חבלה (1393)
ד', 27.12.2017 עיריית ג'יוס, מחסומי פלאמיה, ג'יוס צפון, שני חקלאים שנעצרו ושוחררו למחרת
א', 07.01.2018 אורנית 1474, מחסום חבלה (1393), מחסום פלאמיה צפון (914)
א', 24.12.2017 מחסום חבלה (1393), מחסום פלאמיה צפון (914), עזון
ד', 20.12.2017 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
ה', 14.12.2017 אורנית 1474, ג'יוס, חבלה, מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
ב', 04.12.2017 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
ב', 13.11.2017 ג'יוס דרום 1012, מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), מעבר אייל, עזון
ג', 24.10.2017 אורנית 1474, ג'יוס צפון 965, מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), מעבר אייל
ד', 08.11.2017 מחסום חבלה (1393), מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
ש', 04.11.2017 ג'יוס דרום 1012, ג'יוס צפון 965, מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
א', 29.10.2017 ג'יוס דרום 1012, ג'יוס צפון 965, מחסום פלאמיה צפון (914)
א', 22.10.2017 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
א', 15.10.2017 כמה מר שאפשר להגיע למטע הזיתים הפרטי רק פעם בשנה!
ג', 26.09.2017 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
א', 01.10.2017 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
ה', 07.09.2017 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
א', 27.08.2017 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
ב', 21.08.2017 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), עזון
ב', 07.08.2017 הכיבוש מאורגן
ב', 24.07.2017 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
ד', 05.07.2017 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
ג', 20.06.2017 כפר ג'מאל, מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), קלקיליה
ה', 11.05.2017 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
א', 02.04.2017 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
א', 26.02.2017 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
ג', 07.02.2017 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), עזבת אלטביב
ד', 22.02.2017 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
א', 12.02.2017 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
ד', 01.02.2017 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
ג', 24.01.2017 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
א', 08.01.2017 מחסום חבלה (1393), מחסום פלאמיה צפון (914)
ה', 05.01.2017 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
ד', 21.12.2016 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
א', 25.12.2016 כפר ג'מאל, מחסום פלאמיה צפון (914)
ג', 20.12.2016 מחסום פלאמיה צפון (914), עזון
ג', 06.12.2016 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), עזבת אלטביב, עזון
א', 04.12.2016 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), עזון
ג', 29.11.2016 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), עזון
א', 20.11.2016 מחסום ח'רבת עסלה (1231), מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), עזון
ב', 14.11.2016 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
ג', 08.11.2016 כפר כור, מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), עזון
ב', 31.10.2016 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), מסחה, רמאדין
ב', 31.10.2016 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), מסחה, מעבר אליהו
א', 09.10.2016 ג'יוס, מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), פלאמיה
ב', 22.08.2016 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
ב', 29.08.2016 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
ב', 22.08.2016 מחסום פלאמיה צפון (914), מעבר אליהו
ב', 15.08.2016 ג'יוס, מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
ה', 11.08.2016 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
ד', 03.08.2016 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), פלאמיה
א', 31.07.2016 מחסום חבלה (1393), מחסום פלאמיה צפון (914)
א', 17.07.2016 ג'יוס, מחסום פלאמיה צפון (914)
א', 03.07.2016 מחסום חבלה (1393), מחסום פלאמיה צפון (914)
ג', 28.06.2016 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), מעבר אליהו
א', 19.06.2016 מחסום ח'רבת עסלה (1231), מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
ב', 20.06.2016 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
ה', 16.06.2016 ג'יוס, מחסום ח'רבת עסלה (1231), מחסום פלאמיה צפון (914), עזון
א', 29.05.2016 כפר ג'מאל, מחסום פלאמיה צפון (914)
א', 22.05.2016 מחסום פלאמיה צפון (914)
ב', 16.05.2016 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
א', 15.05.2016 ג'יוס, מחסום ח'רבת עסלה (1231), מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
א', 15.05.2016 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
ד', 04.05.2016 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
א', 01.05.2016 מחסום פלאמיה צפון (914)
א', 17.04.2016 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
א', 10.04.2016 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
א', 03.04.2016 ג'יוס, מחסום ח'רבת עסלה (1231), מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), עזבת אלטביב, עסלה
א', 27.03.2016 מחסומי מרחב התפר. שמחים לכל רגע שאינו בעייתי להגיע לאדמותיהם
א', 20.03.2016 מחסום ח'רבת עסלה (1231), מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), עזבת אלטביב
ד', 09.03.2016 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
מחסום פלאמיה צפון 914