ארתאח, מעבר אייל - תלונות על קשיי פרנסה, אווירה של יאוש

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
רעיה (מדווחת), נורית (מצלמת)
23/08/2019
|
בוקר
תאי השירותים נעולים
קפה דניאל במחסום אייל
מעבר אייל
נשים מחכות להסעה
השירותים במחסום אייל
הברזייה ליד השירותים
אשפה במגרש החנייה

ארתאח 05.20

הגעה למחסום, חלק מהפועלים כבר עברו, אחרים יושבים ומחכים להסעות שתיקחנה אותם. ועוד רבים יושבים ומעשנים ומחכים לגודו שאינו מגיע. כלומר, מאחר שכבר שילמו את ה-2500 ₪ עבור האישור, מחכים למזל שמא יזדמן להם יום עבודה. וככה באווירה של יאוש, שהחודש יסתיים ואת ההוצאה ששילמו מראש, לא יכסו. ועדיין, מחכים. אחד הפועלים אומר שהשבוע עבד רק יום אחד. והוא לא היחיד. כניראה מייצג גם פועלים רבים אחרים, המתלוננים על קשיי הפרנסה, ואי הבטחון הכלכלי.

שאלנו לגבי השירותים, אמרו שבסדר, יחסית אך ל-14.000 העוברים רק 3 תאים, זה לא מספיק. מסביב נקי. אחד היושבים סיפר לנו בחיוך, שאחד המפעילים של המיתקן, ראה אותו זורק סיגריה, נתן לו שקית שיאסוף עד שעה 08.00 את כל בדלי הסיגריות.

מחסום אייל, 06.45

גם כאן חלק מהפועלים עברו ורבים רבים יושבים על האבנים בתקווה שיזדמן להם יום עבודה, וכניראה יחזרו לביתם, כלעומת שבאו.

בחוץ, זוהמה מכל עבר, לכל אשר תיפנה וגם בשירותים. מתוך 8 תאים, רק 2 פתוחים והמצב קטסטרופלי.

הרעיון שלנו היה, שאם במת"ק עציון, ובשרותים שבמחסום קלנדיה הישן, בו משתמשים הבאים לעבור במחסום החדש, {על כך בתמונות שרונית שלחה לפני כחודש), המצב מזוויע, זו בטח תופעה רווחת בעוד מקומות.

עזבנו בשעה 07.55.

ס"ה התחושה שלנו, היא של השלמה.