Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מעבר אייל

א', 01.12.2019 משמרת הכרות עם מחסומי פועלים אייל וארתאח
א', 27.10.2019 מעבר אייל
ו', 23.08.2019 ארתאח, מעבר אייל - תלונות על קשיי פרנסה, אווירה של יאוש
א', 21.10.2018 מחסום אייל - לא תראי פה אף פועל מחייך
א', 07.10.2018 מחסום אייל, עזון. קודם תשלם, אח"כ תקבל אישור לעבוד
א', 02.09.2018 ג'יוס צפון 965, מעבר אייל, פועל פלסטיני משלם 2500 ש"ח עבור הזכות לעבוד
ב', 13.11.2017 ג'יוס דרום 1012, מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), מעבר אייל, עזון
ג', 24.10.2017 אורנית 1474, ג'יוס צפון 965, מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), מעבר אייל
א', 21.05.2017 ביקור הטלוויזיה הבלגית במחסומים
א', 28.05.2017 מעבר אייל, ג'יוס
א', 11.06.2017 משמרת סיור במחסומי אייל וחבלה עם קבוצת חברי JCALL, בעיקר מצרפת
א', 21.05.2017 מחסומים אייל וחבלה: ביקור הטלוויזיה הבלגית
ב', 20.03.2017 מעבר אייל
א', 19.02.2017 מעבר אייל
א', 05.02.2017 מעבר אייל
א', 18.12.2016 מעבר אייל
ה', 15.09.2016 מעבר אייל
ה', 08.09.2016 חבלה, מעבר אייל
ד', 24.08.2016 מעבר אייל
ב', 08.02.2016 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל
א', 31.01.2016 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל
ג', 25.08.2015 קוסרא, דומא, מחסום איל
ו', 10.07.2015 חבלה, מעבר אייל, עזון, קלקיליה
ד', 20.05.2015 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל
ג', 12.05.2015 מעבר אייל
ד', 25.02.2015 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל
א', 22.02.2015 חבלה, מעבר אייל, עזון
א', 08.02.2015 חבלה, מעבר אייל, עזון
א', 25.01.2015 מעבר אייל, עזון
א', 25.01.2015 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל
א', 30.11.2014 מעבר אייל, עזבת אלטביב, עזון עתמה
ו', 14.11.2014 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל
ה', 13.11.2014 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל
א', 09.11.2014 מעבר אייל
א', 19.10.2014 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל
ג', 14.10.2014 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל
א', 05.10.2014 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל
ד', 03.09.2014 ג'יוס, מעבר אייל
א', 24.08.2014 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל
ו', 18.07.2014 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו
ו', 04.07.2014 Eyal Crossing, Habla
ו', 04.07.2014 Eyal Crossing, Habla
ו', 04.07.2014 חבלה, מעבר אייל, צופין
א', 11.05.2014 מעבר אייל, קלקיליה
ו', 28.03.2014 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מחסום צופים, מעבר אייל
ג', 04.03.2014 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל
ב', 20.01.2014 חבלה, מעבר אייל, עזון עתמה
ד', 11.12.2013 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל
ו', 11.10.2013 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ו' 11.10.13, בוקר
ג', 08.10.2013 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ג' 8.10.13, בוקר
ב', 22.07.2013 חבלה, מעבר אייל, עזון, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 22.7.13, בוקר
א', 21.07.2013 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום א' 21.7.13, בוקר
ו', 07.06.2013 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ו' 7.6.13, בוקר
א', 07.04.2013 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום א' 7.4.13, בוקר
ב', 21.01.2013 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ב' 21.1.13, בוקר
ב', 05.11.2012 ג'יוס, מעבר אייל, מעבר אליהו, פלאמיה, יום ב' 5.11.12, בוקר
ו', 26.10.2012 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ו' 26.10.12, בוקר
ב', 30.07.2012 ג'יוס, חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ב' 30.7.12, בוקר
א', 03.06.2012 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום א' 3.6.12, בוקר
ב', 26.03.2012 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ב' 26.3.12, בוקר
ב', 19.03.2012 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ב' 19.3.12, בוקר
ב', 12.03.2012 ארתאח (שער אפרים), ג'יוס, חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, ענבתא, פלאמיה, יום ב' 12.3.12, בוקר
ב', 27.02.2012 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ב' 27.2.12, בוקר
ג', 31.01.2012 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ב' 31.1.12, בוקר
ד', 25.01.2012 חבלה, מעבר אייל, יום ד' 25.1.12, אחה"צ
ד', 25.01.2012 חבלה, מעבר אייל, כפר זיבאד, יום ד' 25.1.12, אחה"צ
ג', 20.12.2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ג' 20.12.11, בוקר
א', 31.07.2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום א' 31.7.11, בוקר
א', 17.07.2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום א' 17.7.11, בוקר
ב', 20.06.2011 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ב' 20.6.11, בוקר
ד', 15.06.2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ד' 15.6.11, בוקר
ד', 25.05.2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ד' 25.5.11, בוקר
ד', 11.05.2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ד' 11.5.11, בוקר
ד', 11.05.2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ד' 11.5.11, בוקר
ג', 05.04.2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ג' 5.4.11, בוקר
ד', 30.03.2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ד' 30.3.11, בוקר
ד', 16.03.2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ד' 16.3.11, בוקר
ג', 08.03.2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ג' 8.3.11, בוקר
ג', 01.03.2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ה' 1.3.11, בוקר
ג', 01.03.2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ג' 1.3.11, בוקר
ד', 09.02.2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ד' 9.2.11, בוקר
ג', 01.02.2011 אייל, צופין, 'מעבר' אליהו, חבלה, יום ג', 1.2.2011, מוקדם בבוקר
א', 30.01.2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום א' 30.1.11, בוקר
ג', 25.01.2011 וונדליזם בעזון ב24.1.11 ופגישה עם שלושה תושבים 8.02.2011
ג', 18.01.2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ג' 18.1.11, בוקר
ד', 12.01.2011 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ד' 12.1.11, בוקר
ג', 28.12.2010 יום ג' 28.12.10, בוקר
א', 26.12.2010 אזור קלקיליה , שכם
ד', 15.12.2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, יום ד' 15.12.10, בוקר
ב', 22.11.2010 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ב' 22.11.10, בוקר
א', 14.11.2010 מעבר אייל, יום א' 14.11.10, בוקר
א', 14.11.2010 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אייל, יום א' 14.11.10, אחה"צ
ד', 10.11.2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, יום ד' 10.11.10, בוקר
ג', 09.11.2010 חבלה, מעבר אייל, קלקיליה, יום ג' 9.11.10, אחה"צ
א', 07.11.2010 ארתאח, ג'ברה, אייל, חבלה, יום א', 7.11.10, שחר-בוקר
א', 31.10.2010 מעבר אייל, יום א' 31.10.10, בוקר
א', 24.10.2010 בית איבא, יום א' 24.10.10, אחה"צ
ד', 13.10.2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, יום ד' 13.10.10, בוקר
א', 03.10.2010 מעבר אייל, יום א' 3.10.10, בוקר
ג', 21.09.2010 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ג' 21.9.10, אחה"צ
ב', 20.09.2010 חבלה, מעבר אייל, יום ב' 20.9.10, בוקר
ב', 06.09.2010 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ב' 6.9.10, אחה"צ
א', 05.09.2010 מעבר אייל, יום א' 5.9.10, בוקר
ה', 26.08.2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, קלקיליה, יום ה' 26.8.10, אחה"צ
ה', 05.08.2010 חבלה, מעבר אייל, יום ה' 5.8.10, אחה"צ
ה', 29.07.2010 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ה' 29.7.10, אחה"צ
ה', 15.07.2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, יום ה' 15.7.10, אחה"צ
ב', 28.06.2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ב' 28.6.10, בוקר
ו', 25.06.2010 מעבר אייל, יום ו' 25.6.10, בוקר
ו', 18.06.2010 מעבר אייל, יום ו' 18.6.10, בוקר
ב', 14.06.2010 מעבר אייל, יום ב' 14.6.10, בוקר
א', 13.06.2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, יום א' 13.6.10, בוקר
א', 06.06.2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום א' 6.6.10, בוקר
ב', 31.05.2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ב' 31.5.10, אחה"צ
א', 23.05.2010 מעבר אייל, יום א' 23.5.10, בוקר
ב', 10.05.2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ב' 10.5.10, בוקר
ב', 10.05.2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ב' 10.5.10, בוקר
א', 09.05.2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום א' 9.5.10, בוקר
ד', 05.05.2010 חבלה, מעבר אייל, ראס עטיה, יום ד' 5.5.10, בוקר
ב', 03.05.2010 חבלה, מעבר אייל, ראס עטיה, יום ב' 3.5.10, אחה"צ
ב', 03.05.2010 חבלה, מעבר אייל, ראס עטיה, יום ב' 3.5.10, אחה"צ
א', 02.05.2010 מעבר אייל, יום א' 2.5.10, בוקר
ד', 21.04.2010 מעבר אייל, יום ד' 21.4.10, בוקר
ב', 12.04.2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ב' 12.4.10, בוקר
ד', 07.04.2010 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ד' 7.4.10, בוקר
ד', 07.04.2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ד' 7.4.10, בוקר
א', 28.03.2010 מעבר אייל, יום א' 28.3.10, בוקר
ד', 17.03.2010 מעבר אייל, מעבר אליהו, קלקיליה, יום ד' 17.3.10, אחה"צ
ד', 10.03.2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, ראס עטיה, יום ד' 10.3.10, בוקר
ב', 01.03.2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, יום ב' 1.3.10, אחה"צ
א', 21.02.2010 מעבר אייל, יום א' 21.2.10, בוקר
א', 21.02.2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, ראס עטיה, יום א' 21.2.10, אחה"צ
ה', 18.02.2010 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ה' 18.2.10, אחה"צ
א', 07.02.2010 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום א' 7.2.10, בוקר
ה', 28.01.2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, ענבתא, יום ה' 28.1.10, אחה"צ
ג', 26.01.2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ג' 26.1.10, אחה"צ
א', 10.01.2010 מעבר אייל, יום א' 10.1.10, בוקר
ה', 31.12.2009 ארתאח (שער אפרים), בורין (יצהר), ג'ית, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), מעבר אייל, מעבר אליהו, ענבתא, שבי שומרון, יום ה' 31.12.0
ה', 31.12.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'ית, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר אייל, מעבר אליהו, ענבתא, יום ה' 31.12.09, אחה"צ
ד', 30.12.2009 מעבר אייל, יום ד' 30.12.09, בוקר
ה', 24.12.2009 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ה' 24.12.09, אחה"צ
א', 20.12.2009 מעבר אייל, יום א' 20.12.09, בוקר
ג', 15.12.2009 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, יום ג' 15.12.09, בוקר
ב', 14.12.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ב' 14.12.09, בוקר
א', 13.12.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום א' 13.12.09, בוקר
ה', 10.12.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ה' 10.12.09, בוקר
ג', 08.12.2009 מעבר אייל, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ג' 8.12.09, אחה"צ
ב', 07.12.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ב' 7.12.09, בוקר
א', 06.12.2009 מעבר אייל, יום א' 6.12.09, בוקר
א', 22.11.2009 מעבר אייל, יום א' 22.11.09, בוקר
ד', 18.11.2009 מעבר אייל, יום ד' 18.11.09, בוקר
א', 08.11.2009 מעבר אייל, יום א' 8.11.09, בוקר
ה', 05.11.2009 מעבר אייל, ראס עטיה, יום ה' 5.11.09, אחה"צ
ה', 29.10.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר אליהו, ענבתא, יום ה' 29.10.09, אחה"צ
ה', 29.10.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ה' 29.10.09, אחה"צ
ג', 27.10.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר אליהו, קלקיליה, יום ג' 27.10.09, אחה"צ
ג', 27.10.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר אליהו, קלקיליה, ראס עטיה, יום ג' 27.10.09, אחה"צ
ה', 22.10.2009 מעבר אייל, יום ה' 22.10.09, בוקר
ד', 21.10.2009 מעבר אייל, יום ד' 21.10.09, בוקר
ד', 21.10.2009 מעבר אייל, יום ד' 21.10.09, בוקר
ג', 20.10.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, ענבתא, ראס עטיה, יום ג' 20.10.09, אחה"צ
א', 18.10.2009 מעבר אייל, יום א' 18.10.09, בוקר
ג', 13.10.2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, ענבתא, יום ג' 13.10.09, אחה"צ
א', 11.10.2009 מעבר אייל, Sun 11.10.09, Morning
ג', 29.09.2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, ענבתא, יום ג' 29.9.09, אחה"צ
ה', 24.09.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ה' 24.9.09, אחה"צ
ד', 23.09.2009 מעבר אייל, יום ד' 23.9.09, בוקר
ג', 22.09.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), מעבר אייל, ענבתא, יום ג' 22.9.09, אחה"צ
ה', 17.09.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ה' 17.9.09, אחה"צ
ד', 16.09.2009 מעבר אייל, יום ד' 16.9.09, בוקר
ג', 15.09.2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, ענבתא, יום ג' 15.9.09, אחה"צ
ב', 14.09.2009 ג'וברה (כפריאת), מעבר אייל, מעבר תאנים, ענבתא, יום ב' 14.9.09, בוקר
א', 13.09.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, יום א' 13.9.09, אחה"צ
א', 13.09.2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, עזון, ענבתא, יום א' 13.9.09, אחה"צ
ד', 09.09.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, מעבר אליהו, עזון, ענבתא, יום ד' 9.9.09, אחה"צ
ג', 08.09.2009 מעבר אייל, יום ג' 8.9.09, בוקר
א', 06.09.2009 מעבר אייל, יום א' 6.9.09, בוקר
א', 06.09.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, יום א' 6.9.09, אחה"צ
ה', 03.09.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ה' 3.9.09, בוקר
ד', 02.09.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ד' 2.9.09, בוקר
ג', 01.09.2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, עזון, ענבתא, יום ג' 1.9.09, אחה"צ
ב', 31.08.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, יום ב' 31.8.09, אחה"צ
א', 30.08.2009 מעבר אייל, יום א' 30.8.09, בוקר
א', 30.08.2009 מעבר אייל, מעבר אליהו, קלקיליה, ראס עטיה, יום א' 30.8.09, אחה"צ
ה', 27.08.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, קלקיליה, יום ה' 27.8.09, אחה"צ
ד', 26.08.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, מעבר אליהו, עזון, ענבתא, יום ד' 26.8.09, אחה"צ
ג', 25.08.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר תאנים, יום ג' 25.8.09, אחה"צ
ג', 25.08.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ג' 25.8.09, בוקר
ב', 24.08.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, יום ב' 24.8.09, אחה"צ
א', 23.08.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, מעבר אליהו, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 23.8.09, אחה"צ
ד', 19.08.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ד' 19.8.09, בוקר
ג', 18.08.2009 דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, ענבתא, יום ג' 18.8.09, בוקר
ג', 18.08.2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, ענבתא, יום ג' 18.8.09, אחה"צ
ג', 18.08.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ג' 18.8.09, בוקר
ב', 17.08.2009 מעבר אייל, יום ב' 17.8.09, בוקר
ב', 17.08.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, יום ב' 17.8.09, אחה"צ
ב', 17.08.2009 ג'וברה (כפריאת), מעבר אייל, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 17.8.09, בוקר
א', 16.08.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, יום א' 16.8.09, אחה"צ
א', 16.08.2009 מעבר אייל, מעבר אליהו, קלקיליה, יום א' 16.8.09, אחה"צ
ד', 12.08.2009 מעבר אייל, יום ד' 12.8.09, בוקר
ד', 12.08.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ד' 12.8.09, אחה"צ
ג', 11.08.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, יום ג' 11.8.09, אחה"צ
ב', 10.08.2009 מעבר אייל, יום ב' 10.8.09, בוקר
א', 09.08.2009 מעבר אייל, יום א' 9.8.09, בוקר
א', 09.08.2009 ג'וברה (כפריאת), מעבר אייל, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, קלקיליה, יום א' 9.8.09, בוקר
א', 09.08.2009 מעבר אייל, יום א' 9.8.09, אחה"צ
ה', 06.08.2009 מעבר אייל, יום ה' 6.8.09, בוקר
ה', 06.08.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 6.8.09, אחה"צ
ד', 05.08.2009 ג'וברה (כפריאת), מעבר אייל, ענבתא, יום ד' 5.8.09, אחה"צ
ה', 30.07.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר תאנים, ענבתא, יום ה' 30.7.09, אחה"צ
ה', 30.07.2009 מעבר אייל, מעבר אליהו, קלקיליה, יום ה' 30.7.09, בוקר
ג', 28.07.2009 מעבר אייל, יום ג' 28.7.09, בוקר
א', 26.07.2009 מעבר אייל, יום א' 26.7.09, בוקר
א', 26.07.2009 דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, קלקיליה, יום א' 26.7.09, אחה"צ
ד', 22.07.2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, מעבר אליהו, מעבר תאנים, יום ד' 22.7.09, אחה"צ
ג', 21.07.2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, מעבר אליהו, מעבר תאנים, יום ג' 21.7.09, אחה"צ
ג', 21.07.2009 מעבר אייל, יום ג' 21.7.09, בוקר
ב', 20.07.2009 מעבר אייל, מעבר תאנים, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 20.7.09, בוקר
א', 19.07.2009 מעבר אייל, יום א' 19.7.09, בוקר
ד', 15.07.2009 מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ד' 15.7.09, בוקר
ג', 14.07.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 14.7.09, אחה"צ
ב', 13.07.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, יום ב' 13.7.09, אחה"צ
א', 12.07.2009 ג'וברה (כפריאת), מעבר אייל, ענבתא, יום א' 12.7.09, אחה"צ
א', 12.07.2009 מעבר אייל, מעבר אליהו, קלקיליה, יום א' 12.7.09, בוקר
א', 12.07.2009 בית איבא, מעבר אייל, ענבתא, יום א' 12.7.09, בוקר
ג', 07.07.2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, ענבתא, יום ג' 7.7.09, אחה"צ
ב', 06.07.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ב' 6.7.09, בוקר
ב', 06.07.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, יום ב' 6.7.09, אחה"צ
ב', 06.07.2009 מעבר אייל, יום ב' 6.7.09, בוקר
א', 05.07.2009 מעבר אייל, יום א' 5.7.09, בוקר
ה', 02.07.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר אליהו, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 2.7.09, אחה"צ
ד', 01.07.2009 מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ד' 1.7.09, בוקר
ג', 30.06.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ג' 30.6.09, בוקר
ב', 29.06.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, יום ב' 29.6.09, אחה"צ
א', 28.06.2009 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, מעבר אייל, ענבתא, יום א' 28.6.09, בוקר
ד', 24.06.2009 אייל, יום ד' 24.6.09, בוקר
ד', 24.06.2009 מעבר אייל, מעבר תאנים, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 24.6.09, אחה"צ
ג', 23.06.2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, מעבר אליהו, קלקיליה, יום ג' 23.6.09, אחה"צ
ה', 18.06.2009 ג'וברה (כפריאת), דיר בלוט, דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון, עזון עתמה, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 18.6.0
ד', 17.06.2009 מעבר אייל
ד', 17.06.2009 אייל, ענבתא, יום ד' 17.6.09, אחה"צ
ג', 16.06.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר תאנים, ענבתא, יום ג' 16.6.09, אחה"צ
ג', 16.06.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר תאנים, ענבתא, יום ג' 16.6.09, אחה"צ
ב', 15.06.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), מעבר אייל, ענבתא, יום ב' 15.6.09, אחה"צ
ב', 15.06.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר תאנים, ענבתא, יום ב' 15.6.09, אחה"צ
א', 14.06.2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 14.6.09, אחה"צ
א', 14.06.2009 מעבר אייל, יום א' 14.6.09, בוקר
א', 14.06.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), מעבר אייל, ענבתא, יום א' 14.6.09, בוקר
ה', 11.06.2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), מעבר תאנים, ענבתא, יום ה' 11.6.09, אחה"צ
ד', 10.06.2009 אייל, יום ד' 10.6.09, בוקר
ד', 10.06.2009 אייל, ג'וברה (כפריאת), מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 10.6.09, אחה"צ
ג', 09.06.2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 9.6.09, אחה"צ
ב', 08.06.2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), מעבר תאנים, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 8.6.09, אחה"צ
ב', 08.06.2009 מעבר אייל, יום ב' 8.6.09, בוקר
א', 07.06.2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 7.6.09, אחה"צ
ה', 04.06.2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), קלקיליה, יום ה' 4.6.09, אחה"צ
ג', 02.06.2009 אייל, יום ג' 2.6.09, בוקר
ב', 01.06.2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ב' 1.6.09, אחה"צ
ב', 01.06.2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ב' 1.6.09, בוקר
א', 31.05.2009 אייל, ענבתא, קלקיליה, יום א' 31.5.09, אחה"צ
ה', 28.05.2009 אייל, מעבר אליהו, ענבתא, יום ה' 28.5.09, אחה"צ
ג', 26.05.2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), יום ג' 26.5.09, אחה"צ
ג', 26.05.2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 26.5.09, בוקר
ג', 26.05.2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 26.5.09, אחה"צ
ב', 25.05.2009 אייל, יום ב' 25.5.09, בוקר
א', 24.05.2009 אייל, יום א' 24.5.09, בוקר
ה', 21.05.2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ה' 21.5.09, אחה"צ
ג', 19.05.2009 אייל, יום ג' 19.5.09, בוקר
ב', 18.05.2009 אייל, יום ב' 18.5.09, אחה"צ
ב', 18.05.2009 אייל, יום ב' 18.5.09, בוקר
א', 17.05.2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), ענבתא, קלקיליה, יום א' 17.5.09, אחה"צ
ה', 14.05.2009 אייל, יום ה' 14.5.09, אחה"צ
ד', 13.05.2009 אייל, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ד' 13.5.09, אחה"צ
ג', 12.05.2009 אייל, דיר שאראף (חביות), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 12.5.09, אחה"צ
ג', 12.05.2009 אייל, ג'וברה (כפריאת), קלקיליה, יום ג' 12.5.09, בוקר
ב', 11.05.2009 אייל, יום ב' 11.5.09, אחה"צ
א', 10.05.2009 אייל, יום א' 10.5.09, בוקר
ה', 07.05.2009 אייל, ארתאח, ענבתא, יום ה' 7.5.09, בוקר
ד', 06.05.2009 אייל, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 6.5.09, אחה"צ
ג', 05.05.2009 אייל, יום ג' 5.5.09, בוקר
ג', 05.05.2009 אייל, ארתאח, ענבתא, יום ג' 5.5.09, אחה"צ
א', 03.05.2009 אייל, יום א' 3.5.09, בוקר
א', 03.05.2009 אייל, עזון, ענבתא, יום א' 3.5.09, אחה"צ
מחסום אייל
א', 26.04.2009 אייל, יום א' 26.4.09, בוקר
ה', 23.04.2009 אייל, ארתאח, דיר שאראף (חביות), ענבתא, יום ה' 23.4.09, אחה"צ
ה', 23.04.2009 אייל, ארתאח, ענבתא, יום ה' 23.4.09, אחה"צ
ד', 22.04.2009 אייל, יום ד' 22.4.09, בוקר
ג', 21.04.2009 אייל, יום ג' 21.4.09, בוקר
א', 19.04.2009 אייל, יום א' 19.4.09, בוקר
א', 19.04.2009 אייל, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 19.4.09, אחה"צ
ב', 06.04.2009 אייל, יום ב' 6.4.09, בוקר
א', 05.04.2009 אייל, יום א' 5.4.09, בוקר
ה', 02.04.2009 אייל, יום ה' 2.4.09, בוקר
ה', 02.04.2009 א-ראס, אייל, ג'וברה (כפריאת), מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 2.4.09, אחה"צ
א', 22.03.2009 אייל, יום א' 22.3.09, בוקר
א', 24.08.2008 א-ראס, אייל, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 24.8.08, בוקר
א', 10.08.2008 א-ראס, אייל, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 10.8.08, בוקר
ג', 17.06.2008 אייל, יום ג' 17.6.08, בוקר
ד', 28.05.2008 אייל, ענבתא, יום ד' 28.5.08, בוקר
ב', 26.05.2008 א-ראס, אייל, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ב' 26.5.08, בוקר
א', 18.05.2008 אייל, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), יום א' 18.5.08, בוקר
א', 13.04.2008 אייל, ארתאח, יום א' 13.4.08, בוקר
ד', 09.04.2008 א-ראס, מעבר אייל, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 9.4.08, בוקר
ד', 09.04.2008 אייל, בית איבא, ג'ית, עזון, ענבתא, יום ד' 9.4.08, אחה"צ
ד', 09.04.2008 א-ראס, אייל, ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 9.4.08, בוקר
א', 30.03.2008 אייל, יום א' 30.3.08, בוקר
א', 30.03.2008 אייל, יום א' 30.3.08, בוקר
א', 23.03.2008 א-ראס, אייל, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 23.3.08, בוקר
א', 24.02.2008 אייל, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 24.2.08, בוקר
ד', 20.02.2008 אייל, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ד' 20.2.08, בוקר
א', 20.01.2008 א-ראס, אייל, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 20.1.08, בוקר
ד', 16.01.2008 אייל, עזון, יום ד' 16.1.08, אחה"צ
ג', 11.12.2007 אייל, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 11.12.07, אחה"צ
ד', 21.11.2007 א-ראס, אייל, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 21.11.07, בוקר
א', 14.10.2007 אייל, יום א' 14.10.07, בוקר
א', 14.10.2007 אייל, בית איבא, יום א' 14.10.07, בוקר
ה', 08.01.2004 טולכרם, קלקיליה- תדרוך להתנהגות הולמת