ח'לת מכחול - מתנחל מגדר שטח פלסטיני פרטי

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
מקום או מחסום: 
צופות ומדווחות: 
רקפת, ורחל א' מדווחת
29/12/2022
|
בוקר

ליווי אצל יוסף, חאלת מכחול

התחלנו במדידת שטח חדש שגודר על ידי עשהאל מהמאחז הלא חוקי "עשהאל" שנמצא צפונה מהאזור. הגידור נעשה בתוך אדמה פרטית פלסטינית, מדרום לבסיס כפיר, בשטח מרעה של רועי סמרה. המתנחל גידר שטח של כ' 50X50 מ' וכן הוביל אליו צינור מיםinfo-icon מכרם הענבים של התנחלות עלי הקרובה. בזמן שמדדנו את הנ.צ. הגיע המתנחל עם עוד שניים בטרקטורון. הוא עכשיו בעיצומה של העבודה. בסוף היום כבר היה מונח הצינור וגם מיכל מים במרכזו. להבדיל ממשה הוא לא מדבר ולא מתעלם. עושה את העבודה בשקט. ראה שאני מצלמת ודיבר בשבילי ואמר "ואני מתנחל כובש", או משהו כזה.

התחלנו את המרעה ב10 וחזרנו ב 12. מעט מאד ירק שרק מבצבץ באדמה שקבלה כמות גשם השבוע. כן, קבלו הרועים כמות של זרעי חיטה ושעורה והם עסוקים עכשיו בזריעה.

בהמשך נסענו להתנחלות משכיות, שנמצאת על ההר ממזרח לכביש ומול קהילת עין חלווה שבצד מערב, למטה. התרגלתי לראות את משכיות מהזווית של עין חלווה, הפעם זה הפוך. בראש ההר השליטה על השטח מושלמת לגמרי. רואים כל דבר שזז.
הגענו לבדוק אם שני הטרקטורים שהוחרמו יומיים קודם, וראינו אותם בצילומים של נאוה ודפנה, נלקחים לתוך ההתנחלות. הם כבר לא היו שם. כנראה הובלו למקום צבאי שבו מפקידים החרמות.

בהמשך, חלקתי מה שהיה במכונית למשפחות בחאלת מכחול. עשינו שעור אמנות עם ילדת הגן שלא הולכת לגן.