View Album | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

Jordan valley Album

ליווי רועים בבקעת הירדן: נאוה מלווה את העדר של י' מתחת לבסיס הצבאי
Photographer: Elena
07/09/2023
עין סכות, הכבשים שותות ממי המעיינות הדלים
Photographer:
07/09/2023
זריחה מעל בקעת הירדן עין סכות
Photographer: Miki Fisher
07/09/2023
בקעת הירדן, כבון: פעם היה פה בית
Photographer: Doron Minhurt
07/08/2023
מתנחלים בפתח ביתו של אבו סלימאן, כבון
Photographer: Daphne Banai
07/08/2023
בקעת הירדן, כבון: רק הטאבון נשאר
Photographer: Daphne Banai
07/08/2023
חורבות הקהילה בכבון בין עצי השקד
Photographer: Daphne Banai
07/08/2023
כבון, בקעת הירדן: אב ובנו מפנים את שרידי ביתם
Photographer: Daphne Banai
07/08/2023
בקעת הירדן: בולדוזר מחדש את סוללת העפר מול אל מיכּסר
Photographer: Nurit Popper
14/06/2023
בקעת הירדן: הרפת של המאחז היהודי החדש ליד גיתית
Photographer: NURIT
14/06/2023
בקעת הירדן: המאחז החדש ליד התנחלות בקעות
Photographer: Nurit Popper
14/06/2023
בקעת הירדן: בולדוזר חוסם את דרך המשמשת לתלמידים להגיע לאוטובוסים לבית הספר
Photographer: Nurit Popper
14/06/2023
דפנה וצביה צופות בחסימת דרכי העפר מפני הפלסטינים
Photographer: Nurit Popper
14/06/2023
בקעת הירדן: שקי המזון לצאן של אבו סאפי, לאחר שנקרעו וםוזרו לכל עבר ע"י החיילים
Photographer: Nurit Popper
16/06/2023
בית הספר הנטוש בעין סמיה וממעל התנחלות כוכב שחר
Photographer: Nurit Popper
11/06/2023
חורבות עין סמיה
Photographer: Nurit Popper
11/06/2023
עין סמיה: אימן ואבו סלימאן בכבון
Photographer: Nurit Popper
11/06/2023
מבנה הרוס בעין סמיה
Photographer: Nurit Popper
11/06/2023
הדרך החדשה ממלאכי השלום למאחז החדש
Photographer: Nava Toledano
03/07/2023
המחסום בכניסה למוע'ייר
Photographer: Nava Toledano
03/07/2023
סמרה: הגר מראיינת את פאוזי ואיימן
Photographer: Rachel Afek
09/02/2023
בקעת הירדן - הפרות של משפחת מ'
Photographer: Nurit Popper
21/02/2023
בקעת הירדן - בונים שדה של פאנלים סולריים ליד התנחלות גיתית
Photographer: Nurit Popper
21/02/2023
בקעת הירדן - בנייה חדשה ליד התנחלות גיתית
Photographer: Nurit Popper
21/02/2023
כביש 90 - השער של הגדר הסוגרת את אום זוקא
Photographer: Nava Toledano
01/03/2023
אל פארסיה - מעיין עין רנה
Photographer: Nava Toledano
01/03/2023
שדמות מחולה
Photographer: Ahmed
23/02/2023
המתנחל שהכה את הילד ולקח את החמור 
בקעת הירדן - בחממה של מחמוד
Photographer: Nurit Popper
15/02/2023
עיישה בבית חולים בטובאס
Photographer: Nurit Popper
16/02/2023
בקעת הירדן - שער חדש בדרך למעיינות
Photographer: Nurit Popper
15/02/2023
מחסום חדש בדרך למעיינות ומסביבו סלעים למניעת מעבר רכבים
בקעת הירדן - גידול צבר
Photographer: Rachel Afek
26/01/2023
ליד מחסום חמרה גידול צבר נטול קוצים, לצרכי מאכל, שמירה ופרי
הדרך לאום זוקא חסומה!
Photographer: Nurit Popper
01/01/2023
בקעת הירדן - מבט ממשכיות לעין חילווה
Photographer: Rachel Afek
29/12/2022
בקעת הירדן - עשהאל וחבריו בשלל החדש שלהם
Photographer: Rachel Afek
29/12/2022
יום עבודה שני על הפרוייקט החדש שלהם. גזל אדמה בתוך אדמה פלסטינית פרטית.
בקעת הירדן - צינור מים מהכרם לשטח החדש
Photographer: Rachel Afek
29/12/2022
בקעת הירדן - שוקת מים בשטח מגודר
Photographer: Rachel Afek
29/12/2022