Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מכבים (בית סירה)

ה', 29.12.2022 מחסומי חשמונאים ומכבים - עם שחר. לעבודה
ג', 25.01.2022 מחסום הזיתים ונבי סמואל: זכויות אדם? לא כאן
א', 25.07.2021 קשה לצאת לעבודה וקשה גם לחזור: מחסום מכבים, מחסום 300, התנחלות אפרת
ד', 10.05.2017 מכבים (בית סירה), עזון
ג', 14.02.2017 חשמונאים (ניעלין), מכבים (בית סירה)
ג', 20.12.2016 חשמונאים (ניעלין), מכבים (בית סירה)
ג', 06.12.2016 חשמונאים (ניעלין), מכבים (בית סירה)
א', 11.12.2016 חשמונאים (ניעלין), מכבים (בית סירה)
א', 13.11.2016 מכבים (בית סירה), נעלין (קרית ספר)
ג', 08.11.2016 חשמונאים (ניעלין), מכבים (בית סירה)
א', 30.10.2016 חשמונאים (ניעלין), מכבים (בית סירה)
א', 18.09.2016 חשמונאים (ניעלין), מכבים (בית סירה)
א', 28.08.2016 חשמונאים (ניעלין), מכבים (בית סירה)
א', 04.09.2016 חשמונאים (ניעלין), מכבים (בית סירה)
א', 21.08.2016 חשמונאים (ניעלין), מכבים (בית סירה)
א', 14.08.2016 חשמונאים (ניעלין), מכבים (בית סירה)
א', 24.07.2016 חשמונאים (ניעלין), מכבים (בית סירה)
א', 10.07.2016 חשמונאים (ניעלין), מכבים (בית סירה)
א', 03.07.2016 חשמונאים (ניעלין), מכבים (בית סירה)
א', 19.06.2016 מכבים (בית סירה), נעלין (קרית ספר)
א', 22.05.2016 חשמונאים (ניעלין), מכבים (בית סירה)
א', 26.06.2016 חשמונאים (ניעלין), מכבים (בית סירה)
ג', 14.06.2016 חשמונאים (ניעלין), מכבים (בית סירה)
א', 05.06.2016 חשמונאים (ניעלין), מכבים (בית סירה)
א', 29.05.2016 חשמונאים (ניעלין), מכבים (בית סירה)
א', 22.05.2016 חשמונאים (ניעלין), מכבים (בית סירה), נעלין (קרית ספר)
א', 15.05.2016 חשמונאים (ניעלין), מכבים (בית סירה)
א', 20.03.2016 חשמונאים (ניעלין), מכבים (בית סירה)
א', 28.02.2016 חשמונאים (ניעלין), מכבים (בית סירה)
א', 14.02.2016 חשמונאים (ניעלין), מכבים (בית סירה)
א', 31.01.2016 חשמונאים (ניעלין), מכבים (בית סירה)
א', 17.01.2016 חשמונאים (ניעלין), מכבים (בית סירה)
א', 03.01.2016 חשמונאים (ניעלין), מכבים (בית סירה)
א', 22.11.2015 חשמונאים (ניעלין), מכבים (בית סירה)
א', 15.11.2015 חשמונאים (ניעלין), מכבים (בית סירה)
ג', 10.11.2015 חשמונאים (ניעלין), מכבים (בית סירה)
א', 19.04.2015 מכבים (בית סירה), סוסיא
א', 01.03.2015 חשמונאים (ניעלין), מכבים (בית סירה)
א', 25.01.2015 חשמונאים (ניעלין), מכבים (בית סירה)
ג', 02.09.2014 חשמונאים (ניעלין), מכבים (בית סירה)
ג', 08.07.2014 חשמונאים (ניעלין), מכבים (בית סירה)
ג', 10.06.2014 חשמונאים (ניעלין), מכבים (בית סירה)
ג', 20.05.2014 חשמונאים (ניעלין), מכבים (בית סירה)
ג', 22.04.2014 חשמונאים (ניעלין), מכבים (בית סירה)
א', 30.03.2014 אל ג'יב (גבעת זאב), חשמונאים (ניעלין), מכבים (בית סירה)
ג', 18.03.2014 חשמונאים (ניעלין), מכבים (בית סירה)
ה', 20.02.2014 מכבים (בית סירה)
ג', 18.02.2014 חשמונאים (ניעלין), מכבים (בית סירה)
א', 09.02.2014 חשמונאים (ניעלין), מכבים (בית סירה)
ג', 04.02.2014 חשמונאים (ניעלין), מכבים (בית סירה)
ה', 30.01.2014 מכבים (בית סירה)
ג', 21.01.2014 חשמונאים (ניעלין), מכבים (בית סירה)
א', 12.01.2014 מכבים (בית סירה)
ג', 07.01.2014 חשמונאים (ניעלין), מכבים (בית סירה)
א', 05.01.2014 מכבים (בית סירה)
ג', 24.12.2013 חשמונאים (ניעלין), מכבים (בית סירה)
ה', 19.12.2013 מכבים (בית סירה)
ג', 10.12.2013 מכבים (בית סירה), נעלין (קרית ספר)
ג', 26.11.2013 מכבים (בית סירה)
ג', 19.11.2013 מכבים (בית סירה), נעלין (קרית ספר), יום ג' 19.11.13, בוקר
א', 10.11.2013 מכבים (בית סירה)
ה', 07.11.2013 מכבים (בית סירה), יום ה' 7.11.13, בוקר
ה', 24.10.2013 מכבים (בית סירה), יום ה' 24.10.13, בוקר
ה', 10.10.2013 מכבים (בית סירה), יום ה' 10.10.13, בוקר
ג', 10.09.2013 מכבים (בית סירה), יום ג' 10.9.13, בוקר
ה', 21.02.2013 מכבים (בית סירה), נעלין (קרית ספר), יום ה' 21.2.13, בוקר
ב', 28.01.2013 מכבים (בית סירה), יום ב' 28.1.13, בוקר
ד', 07.09.2011 סיור בכבישי 443-446 - גבעת זאב, ביתוניא, חשמונאים, ח'רבתא יום ד' 7.9.11 אחה"צ
ד', 26.01.2011 מכבים (בית סירה), יום ד' 26.1.11, בוקר
ד', 07.07.2010 מכבים (בית סירה), עטרות, קלנדיה, יום ד' 7.7.10, אחה"צ
ש', 27.03.2010 מכבים (בית סירה), יום ש' 27.3.10, אחה"צ
ה', 23.10.2008 מכבים (בית סירה), יום ה' 23.10.08, בוקר
א', 22.06.2008 מכבים (בית סירה), יום א' 22.6.08, בוקר
א', 18.05.2008 ביר נבאלא, מכבים (בית סירה), יום א' 18.5.08, בוקר
א', 16.03.2008 מכבים (בית סירה), נעלין (קרית ספר), יום א' 16.3.08, בוקר
מחסום מכבים (בית סירה)
א', 24.02.2008 מכבים (בית סירה), נעלין (קרית ספר), יום א' 24.2.08, בוקר
ה', 14.02.2008 מכבים (בית סירה), יום ה' 14.2.08, בוקר
ה', 07.02.2008 מכבים (בית סירה), יום ה' 7.2.08, בוקר
ג', 05.02.2008 מכבים (בית סירה), יום ג' 5.2.08, בוקר
ב', 28.01.2008 מכבים (בית סירה), יום ב' 28.1.08, בוקר
ב', 21.01.2008 מכבים (בית סירה), יום ב' 21.1.08, בוקר
ג', 15.01.2008 מכבים (בית סירה), יום ג' 15.1.08, בוקר