Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

סכינים

ג', 12.11.2019 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, נשים
ג', 02.07.2019 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ב', 08.04.2019 עופר - נשים, סכינים
ב', 04.03.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
א', 04.11.2018 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, נשים
ד', 17.10.2018 עופר - בעיות בריאות, התעללות
ד', 14.02.2018 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ב', 26.02.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ג', 30.01.2018 בית משפט מחוזי - בריאות נפשית ומאסר
ד', 16.08.2017 עופר - בעיות בריאות, הסתה
ב', 07.08.2017 עופר - הארכת מעצר, הסתה
א', 09.07.2017 עופר - הארכת מעצר, מאבק עממי
א', 18.06.2017 עופר - בעיות בריאות, התעללות
א', 21.05.2017 עופר - נשים, סכינים
ד', 17.05.2017 עופר - מעצר מנהלי, נשים
א', 29.01.2017 עופר - נשים, סכינים
ב', 19.12.2016 עופר - גזר דין, זריקת חפץ מבעיר
א', 27.11.2016 עופר - גזר דין, נשים
ב', 21.11.2016 עופר - גזר דין, נשים
ב', 07.11.2016 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ד', 02.11.2016 עופר - בעיות בריאות, גזר דין
ה', 29.09.2016 עופר - בעיות בריאות, סכינים
א', 09.10.2016 עופר - הסתה, מעצר עד תום ההליכים
ד', 07.09.2016 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, מאסר מותנה
ב', 29.08.2016 עופר - מעצר עד תום ההליכים, נשים
ד', 24.08.2016 עופר - גזר דין, נשים
ד', 17.08.2016 עופר - הארכת מעצר, נשים
ד', 10.08.2016 עופר - גזר דין, הסתה
א', 10.07.2016 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ד', 22.06.2016 עופר - נשים, סכינים
ג', 31.05.2016 עופר - בעיות בריאות, גזר דין
ד', 13.04.2016 עופר - הארכת מעצר, הסתה
ד', 23.03.2016 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
א', 20.03.2016 עופר - נשים, תעבורה
ד', 16.03.2016 עופר - שחרור בערבות, החזקה וסחר באמל"ח