View Album | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

Qalandiya checkpoint Album

קלנדיה - מעבר מעל למחיצה
Photographer: Tamar Fleishman
13/02/2024
קלנדיה - רוכל, נער בן 14
Photographer: Tamar Fleishman
13/02/2024
קלנדיה - רוכלת בין המכוניות במחסום
Photographer: Tamar Fleishman
22/01/2024
כרובית צהובה
Photographer: Tamar Fleishman
10/01/2024
קלנדיה - חיילים עוזבים את המחסום אחרי סגירתו
Photographer: Tamar Fleishman
09/01/2024
קלנדיה - שער מתכת חוסם את המעבר להולכי רגל לכוון רמאללה
Photographer: Tamar Fleishman
31/12/2023
קלנדיה - תור למעבר במחסום
Photographer: Tamar Fleishman
12/12/2023
מחסום קלנדיה: משאת הנפש של תפילה באל אקצא - על החומה
Photographer: Natanya Ginsburg
20/12/2023
מחסום קלנדיה: חזרה לפלסטין של פעם - על החומה
Photographer: Anat Tueg
20/12/2023
מחסום קלנדיה: פקק ארוך למעבר במחסום הרכב
Photographer: Anat Tueg
20/12/2023
קלנדיה, משרדי המנהל  האזרחי נעולים
Photographer: Tamar Fleishman
17/12/2023
קלנדיה: אחמד לפני כעשר שנים
Photographer: Tamar Fleishman
23/11/2023
קלנדיה: מחכים לפתיחת המחסום
Photographer: Tamar Fleishman
23/11/2023
קלנדיה: המחסום להולכי רגל נעול
Photographer: Tamar Fleishman
23/11/2023
קלנדיה: המחסום להולכי רגל נעול
Photographer: Tamar Fleishman
23/11/2023
קלנדיה: נוהל גב אל גב
Photographer: Tamar Fleishman
06/11/2023
קלנדיה: מעבר מאמבולנס לאמבולנס
Photographer: Tamar Fleishman
06/11/2023
קלנדיה: גרפיטי של דיוקן פני מרוואן ברגותי על החומה
Photographer: Tamar Fleishman
06/11/2023
קלנדיה: גרפיטי של דיוקן פני ברגותי על החומה
Photographer: Tamar Fleishman
06/11/2023
קלנדיה. ממתינים לפני משרדי המת"ק
Photographer: Tamar Fleishman
03/10/2023
קלנדיה. עובר מעל השער הסגור
Photographer: Tamar Fleishman
03/10/2023
קלנדיה. מטפסים על השער הסגור
Photographer: Tamar Fleishman
03/10/2023
קלנדיה. אשה ואיש שהורדו מהאוטובוס לבדיקה
Photographer: Tamar Fleishman
03/10/2023
חולת סרטן מועברת בין אמבולנסים
Photographer: Tamar Fleishman
29/08/2023
קלנדיה - ילד פלסטיני מוכר מים
Photographer: Tamar Fleishman
15/08/2023
קלנדיה, מבט על העבודות ליד א-רם, לכיוון מערב
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
08/08/2023
קלנדיה, מבט על העבודות מהצד השני של החומה, לכיוון מזרח
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
08/08/2023
קלנדיה, מבט מהגשר אל העבודות על השיקוע
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
08/08/2023
קלנדיה, מוכרים גם חולצות
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
08/08/2023
קלנדיה, עגלה חדשה למכירת מזון
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
08/08/2023
קלנדיה, תינוק בן 18 יום מועבר בנוהל גב אל גב מקלקיליה לביה"ח מוקאסד
Photographer: Tamar Fleishman
30/07/2023
קלנדיה, המעבר צר בצד הפלסטיני מכדי לעבור בכסא גלגלים
Photographer: Tamar Fleishman
07/07/2023
א-ראם, הארמון העות'מאני
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
28/06/2023
קלנדיה, מבט לכיוון מזרח על כביש חדש מעל השיקוע
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
28/06/2023
קלנדיה, מבט לכיוון מערב אל אזור השיקוע
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
28/06/2023
קלנדיה, חוזרים הביתה מאוכזבים
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
28/06/2023
לאב ולאם היו אישורים. לבן ולבת הקטנים אין אישורים ולכן לא נתנו למשפחה לעבור