| Page 3 | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

חיפוש דוחות מבתי המשפט

תאריך כותרת מספר רציף
ב', 22.07.2019 עופר - הסתה, הפרות סדר (הפגנות) 954
ב', 15.07.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר 953
ב', 08.07.2019 עופר - גזר דין, זריקת חפץ מבעיר 952
ג', 02.07.2019 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר 951
ב', 01.07.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, מנועים (ממפגש עם עו"ד) 950
ב', 01.07.2019 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת 949
ב', 17.06.2019 עופר - בעיות בריאות, נשים 948
ב', 17.06.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד) 947
ב', 10.06.2019 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת 946
ב', 10.06.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, הפרות סדר (הפגנות) 945
ב', 27.05.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, הפרות סדר (הפגנות) 944
ב', 13.05.2019 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת 943
ב', 13.05.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, פעילות נגד ביטחון האזור 942
ב', 29.04.2019 עופר - הארכת מעצר, נשים 941
ב', 15.04.2019 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר 940
ב', 08.04.2019 עופר - נשים, סכינים 939
ד', 03.04.2019 עופר - בעיות בריאות, גזר דין 938