גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 9.1.11, אחה"צ

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
דפנה בנאי, טל הרן, יפעת דורון
09/01/2011
|
אחה"צ
Seriously? Does this make us safer?

 מעלה אפרים 12:15- 13:00
מונית שירות ובתוכה שישה אנשים מעוכבת על ידי החיילים בשולי הדרך. האנשים בתוכה לא יודעים למה. החיילים לא מסכימים להסביר להם. בתקופה האחרונה המחסום הזה אויש בחיילים רק לעיתים. היום בודקים החיילים כל מכונית ומחזירים רבות מהן לאחור. הסיבה מבחינתם היא שהמכוניות האלה לא רשומות כשייכות לבקעה ורק למכוניות מאיזור הבקעה מותר לנסוע בבקעה.
בסופו של דבר מורים לשניים מנוסעי המונית לרדת. אומרים להם שהם נמצאים ברשימה של אנשים שיש לעכב במחסום, אותה מנפיק השב"כ. אחד הוא עובד הרשות הפלסטינית, שניהם משכם. הם שואלים את הקצין למה הם מעוכביםinfo-icon. הוא אומר להם להמתין. בינתיים הוא מורה למונית ולשאר יושביה להסתובב ולחזור לכיוון שכם. זאת לאחר שעתיים של המתנה. שני המעוכבים ממתינים עוד כחצי שעה בסופה מחזיר להם הקצין את התעודות ומסביר להם שאם הם לא רוצים שיעכבו אותם שוב עליהם לסור ללשכת המת"ק הקרובה שם יסבירו להם מה נדרש. אחד האנשים מתעקש - כל האישורים שלו בסדר, הוא בטוח שלא מחפשים אותו.
שיטה מוכרת של השב"כ לגייס משתפי פעולה בהפעלת לחץ על פלסטינים בדרכים שונות כולל עיכוב במחסומים
.

אישה יהודייה יוצאת ממכונית בעלת לוחית רישוי ישראלית. היא מחייכת אל החיילים ומגישה להם עוגה, מתנצלת שאין בשביל כולם. 'אתם נהדרים,' היא אומרת. לפני שהיא הולכת היא מגישה לחיילים פיסת נייר. 'אלה שלושה שצריכים להגיע (וכאן מציינת שלושה שמות ערביים), רק שלא יתעכבו במחסום'.

מחסום חמרה
הקירות בסככת המעוכבים הוגבהו באופן שאינו מאפשר לראות מי מעוכב בתוכה. עוד הוגבהו קירות סככת הולכי הרגל והוצא ממנה מתקן המים של החיילים, שחסם אותה למעבר הולכי רגל.

 מחסום תיאסיר 13:45- 14:30
בימים האחרונים התקבלו הרבה טלפונים מפלסטינים על עיכובים של שעה, שעה וחצי במחסום. אנשים התקשרו להתלונן שמכריחים אותם להמתין בגשם לבדיקת המכוניות. התחלפה כאן היחידה לאחרונה.

 מחסום גוכיה 15:00- 16:30
אמור המחסום להיפתח בשעה שלוש. ב' ממתין על הטרקטור מהשעה אחת וחצי. בינתיים הוא מראה לנו קבלה שקיבל על פידיון טרקטור. ב' עקף את המחסום בחודש יולי, כלומר נסע מן הכפר השכן אל המאהל שלו להביא מיםinfo-icon ואוכל לבהמות, שלא ביום שבו פותחים את השער (לא פותחים אותו כל יום). נסיעה על טרקטור מן המחסומים הייתה מאריכה את דרכו במספר שעות. הוא נתפס בדרך והטרקטור שלו הוחרם. את הסכום המלא הדרוש לפידיו - יותר מארבעת אלפים שקל - הצליח לגייס רק לפני מספר ימים. כיוון שלא נעשה שימוש בטרקטור מזה חמישה חודשים הוא התקלקל וב' נאלץ לשלם לגרר ותיקון: 700 שקל נוספים. הוא ממתין בסבלנות לפתיחת השער אבל החיילים אינם מגיעים. בשיחה למת"ק מתברר שהחיילים טוענים שהשער פתוח זה עשרים דקות, אבל הוא לא. רק בשעה ארבע וחצי מגיעים החיילים. הם פותחים את השער לאחר בדיקה קפדנית של תעודותיו חפציו ותכולת הטרקטור של ב'. כשהטרקטור לא מתניע בראשונה, קורא אחד החיילים לעבר ב': 'כל היום אני אחכה לך?'

בדרכי הבקעה
מספר חסימות בין הבקעה לכיוון מערב, שהושטחו על ידי הגשם, או על ידי תושביו בזכות של האיזור, הוגבהו שוב, כפי הנראה על ידי הצבא.