Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

תיאסיר

ד', 03.06.2020 בקעת הירדן תיאסיר: ומה שהיה הוא שיהיה
ג', 07.08.2018 בקעת הירדן: מסביב יהום הכיבוש ובפנים המוסיקה מחברת בין אנשים
ה', 09.08.2018 בקעת הירדן: רחוק מעין הציבור בישראל - הכיבוש מתרחב
ד', 18.07.2018 בקעת הירדן הפלסטינית: המצב הולך ומחמיר
ה', 21.06.2018 חמרה (בקעות), ח'רבת מכחול, תיאסיר
ש', 24.03.2018 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר
ש', 24.02.2018 בקעת הירדן: עוד מאחז פיראטי הוקם, הפעם בתוך מחנה צבאי נטוש
ד', 21.02.2018 בקעת הירדן, חמרה (בקעות), תיאסיר
ב', 30.10.2017 בקעת הירדן, ח'רבת מכחול, חמרה (בקעות), תיאסיר
ב', 09.10.2017 משאית של המנהל האזרחי החרימה את כל הציוד
ה', 07.09.2017 בקעת הירדן: המאחזים הפיראטיים משגשגים
ב', 22.05.2017 ח'רבת מכחול, חמרה (בקעות), תיאסיר
ד', 03.05.2017 בקעת הירדן: סיור בבקעה ומעקב אחרי התפשטות התנחלות רותם
ב', 13.03.2017 ההתנחלויות בבקעת הירדן מתרבות ומתרחבות ללא הפרעה
ה', 15.12.2016 בקעת הירדן, גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר
ג', 29.11.2016 בקעת הירדן, גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר
א', 20.11.2016 ח'רבת מכחול, חמרה (בקעות), תיאסיר
ג', 11.10.2016 ח'רבת מכחול, חמרה (בקעות), תיאסיר
ה', 22.09.2016 חמרה (בקעות), תיאסיר
ג', 13.09.2016 בקעת הירדן: ביקור במאהלים בשטח
א', 11.09.2016 ח'רבת מכחול, חמרה (בקעות), תיאסיר
ב', 18.07.2016 חמרה (בקעות), תיאסיר
ב', 06.06.2016 ח'רבת מכחול, חמרה (בקעות), תיאסיר
ב', 23.05.2016 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר
ג', 10.05.2016 חמרה (בקעות), תיאסיר
א', 08.05.2016 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר
ד', 06.04.2016 ח'רבת מכחול, חמרה (בקעות), תיאסיר
ג', 08.03.2016 חמרה (בקעות), תיאסיר
ד', 17.02.2016 חמרה (בקעות), תיאסיר
ד', 20.01.2016 חמרה (בקעות), תיאסיר
ג', 22.12.2015 חמרה (בקעות), תיאסיר
ג', 17.11.2015 חמרה (בקעות), תיאסיר
ג', 27.10.2015 גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר
א', 04.10.2015 גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר
א', 20.09.2015 חמרה (בקעות), תיאסיר
ג', 25.08.2015 חמרה (בקעות), תיאסיר
ג', 18.08.2015 חמרה (בקעות), תיאסיר
א', 09.08.2015 חמרה (בקעות), תיאסיר
ג', 21.07.2015 חמרה (בקעות), תיאסיר
ג', 14.07.2015 חמרה (בקעות), תיאסיר
ג', 07.07.2015 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר
ד', 03.06.2015 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר
ב', 01.06.2015 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, ח'אלת מכחול
ג', 19.05.2015 חמרה (בקעות), תיאסיר
א', 10.05.2015 חמרה (בקעות), תיאסיר הצבא רמס את שדות התבואה
ד', 29.04.2015 חמרה (בקעות), תיאסיר
ב', 27.04.2015 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר
ד', 08.04.2015 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר
ו', 27.03.2015 חמרה (בקעות), תיאסיר
ב', 23.03.2015 חמרה (בקעות), תיאסיר
ה', 19.03.2015 ח'אלת מכחוּל, חמרה, תיאסיר
ג', 10.03.2015 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר
ג', 24.02.2015 חמרה (בקעות), תיאסיר
ב', 23.02.2015 תיאסיר
ד', 18.02.2015 חמרה (בקעות), תיאסיר
ג', 17.02.2015 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר
ג', 17.02.2015 חמרה (בקעות), תיאסיר
ג', 10.02.2015 חמרה (בקעות), תיאסיר
ג', 03.02.2015 תיאסיר
ב', 26.01.2015 חמרה (בקעות), תיאסיר
ב', 26.01.2015 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר
ב', 19.01.2015 חמרה (בקעות), תיאסיר
ג', 13.01.2015 חמרה (בקעות), תיאסיר (1)
ה', 08.01.2015 חמרה (בקעות), תיאסיר
ג', 30.12.2014 תיאסיר
ב', 29.12.2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
ב', 22.12.2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
ג', 16.12.2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
ג', 09.12.2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
ב', 01.12.2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
ג', 25.11.2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
א', 16.11.2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
ג', 11.11.2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
ג', 28.10.2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
ה', 23.10.2014 תיאסיר, חמרה, ביקור בכפר אל ג'יפתליק, יום ה' 23.10.2014
ד', 22.10.2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
ב', 20.10.2014 חמרה, חאלת מכחול, תיאסיר 20.10.2014
ב', 08.09.2014 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר
א', 07.09.2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
ה', 21.08.2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
ב', 18.08.2014 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר
ד', 06.08.2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
ב', 04.08.2014 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר
ג', 29.07.2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
ג', 15.07.2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
ד', 02.07.2014 חמרה, חמאם אל מאליח, גוכיה, תיאסיר
ו', 27.06.2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
ב', 09.06.2014 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר
א', 08.06.2014 גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר
ה', 29.05.2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
ה', 08.05.2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
ה', 01.05.2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
ד', 30.04.2014 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר
ה', 24.04.2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
ד', 23.04.2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
ג', 08.04.2014 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר
ה', 03.04.2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
ד', 02.04.2014 גוכיה, מעלה אפרים, תיאסיר
ו', 28.03.2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
ב', 24.03.2014 חמרה, תיאסיר, חאלת מכחול
ה', 20.03.2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
ב', 03.03.2014 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר
א', 02.03.2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
ה', 20.02.2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
ב', 17.02.2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
ה', 13.02.2014 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר
ה', 06.02.2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
ה', 30.01.2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
ב', 27.01.2014 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), יאסוף, תיאסיר
ה', 23.01.2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
ה', 16.01.2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
ג', 07.01.2014 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר
ה', 02.01.2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
ג', 24.12.2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר
ד', 18.12.2013 תיאסיר
ג', 17.12.2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר
ב', 16.12.2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר
ב', 09.12.2013 זעתרה (צומת תפוח), חאלת מכחול, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר
ג', 03.12.2013 תיאסיר
ו', 22.11.2013 חמרה (בקעות), תיאסיר,
ב', 11.11.2013 תיאסיר, יום ב' 11.11.13, בוקר
ב', 28.10.2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ב' 28.10.13, בוקר
ה', 24.10.2013 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ה' 24.10.13, אחה"צ
ג', 15.10.2013 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 15.10.13, אחה"צ
ה', 10.10.2013 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ה' 10.10.13, אחה"צ
ה', 03.10.2013 חאלת מכחול, חמרה, תיאסיר, יום ה' 3.10.20134 אחה"צ
ג', 01.10.2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 1.10.13, בוקר
ג', 17.09.2013 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 17.9.13, אחה"צ
ו', 13.09.2013 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ו' 13.9.13, בוקר
ו', 30.08.2013 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ו' 30.8.13, אחה"צ
ד', 28.08.2013 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ד' 28.8.13, אחה"צ
ו', 23.08.2013 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ו' 23.8.13, בוקר
ב', 19.08.2013 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ב' 19.8.13, אחה"צ
ה', 15.08.2013 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ה' 15.8.13, בוקר
ג', 30.07.2013 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 30.7.13, אחה"צ
ו', 12.07.2013 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ו' 12.7.13, בוקר
ה', 11.07.2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 11.7.13, בוקר
ג', 09.07.2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 9.7.13, בוקר
ג', 18.06.2013 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 18.6.13, אחה"צ
ה', 16.05.2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 16.5.13, אחה"צ
ה', 02.05.2013 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ה' 2.5.13, בוקר
א', 31.03.2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 31.3.13, אחה"צ
ו', 22.03.2013 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ו' 22.3.13, אחה"צ
ג', 19.03.2013 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 19.3.13, אחה"צ
א', 17.03.2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 17.3.13, אחה"צ
א', 03.03.2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 3.3.13, אחה"צ
ג', 12.02.2013 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 12.2.13, אחה"צ
ב', 28.01.2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ב' 28.1.13, בוקר
ג', 22.01.2013 סיור בבקעת הירדן - חמרה (בקעות), יום ג' 22.1.13, בוקר
ו', 18.01.2013 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ו' 18.1.13, אחה"צ
ב', 14.01.2013 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ב' 14.1.13, אחה"צ
ה', 03.01.2013 גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ה' 3.1.13, אחה"צ
ב', 31.12.2012 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ב' 31.12.12, אחה"צ
ו', 28.12.2012 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ו' 28.12.12, אחה"צ
ד', 19.12.2012 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ד' 19.12.12, אחה"צ
ב', 17.12.2012 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ב' 17.12.12, בוקר
ב', 03.12.2012 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ב' 3.12.12, אחה"צ
ה', 29.11.2012 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 29.11.12, בוקר
ב', 19.11.2012 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ב' 19.11.12, אחה"צ
ב', 05.11.2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ב' 5.11.12, אחה"צ
א', 04.11.2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום א' 4.11.12, בוקר
ג', 30.10.2012 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 30.10.12, אחה"צ
ד', 17.10.2012 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ד' 17.10.12, בוקר
ג', 02.10.2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 2.10.12, אחה"צ
א', 23.09.2012 גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום א' 23.9.12, בוקר
א', 09.09.2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 9.9.12, אחה"צ
ג', 04.09.2012 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 4.9.12, אחה"צ
ג', 28.08.2012 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 28.8.12, אחה"צ
ד', 22.08.2012 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ד' 22.8.12, אחה"צ
א', 19.08.2012 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 19.8.12, אחה"צ
ג', 14.08.2012 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 14.8.12, אחה"צ
ד', 08.08.2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ד' 8.8.12, בוקר
ב', 06.08.2012 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ב' 6.8.12, אחה"צ
א', 05.08.2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 5.8.12, אחה"צ
ה', 26.07.2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ה' 26.7.12, אחה"צ
ב', 23.07.2012 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ב' 23.7.12, בוקר
ה', 12.07.2012 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ה' 12.7.12, בוקר
א', 08.07.2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום א' 8.7.12, אחה"צ
ש', 30.06.2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מחסום סלפית, מעלה אפרים, תיאסיר, שבת 30.6.12, בוקר
א', 17.06.2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום א' 17.6.12, אחה"צ
א', 03.06.2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום א' 3.6.12, אחה"צ
ה', 31.05.2012 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ה' 31.5.12, אחה"צ
ג', 29.05.2012 גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 29.5.12, בוקר
ג', 22.05.2012 תיאסיר, יום ג' 22.5.12, אחה"צ
א', 20.05.2012 ריחן, שקד, תיאסיר, יום א' 20.5.12, אחה"צ
ג', 15.05.2012 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 15.5.12, אחה"צ
א', 29.04.2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום א' 29.4.12, אחה"צ
ג', 24.04.2012 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 24.4.12, אחה"צ
ג', 17.04.2012 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 17.4.12, אחה"צ
א', 15.04.2012 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 15.4.12, בוקר
ג', 10.04.2012 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 10.4.12, בוקר
ג', 03.04.2012 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 3.4.12, בוקר
ג', 27.03.2012 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 27.3.12, אחה"צ
א', 25.03.2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום א' 25.3.12, אחה"צ
ג', 20.03.2012 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 20.3.12, אחה"צ
ג', 06.03.2012 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 6.3.12, אחה"צ
ב', 05.03.2012 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ב' 5.3.12, בוקר
א', 26.02.2012 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 26.2.12, בוקר
ד', 22.02.2012 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ד' 22.2.12, בוקר
ב', 06.02.2012 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ב' 6.2.12, בוקר
א', 05.02.2012 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 5.2.12, אחה"צ
ש', 04.02.2012 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מחסום סלפית, מעלה אפרים, תיאסיר, שבת 4.2.12, בוקר
א', 22.01.2012 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 22.1.12, אחה"צ
ג', 10.01.2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 10.1.12, בוקר
ג', 03.01.2012 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 3.1.12, אחה"צ
א', 01.01.2012 גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום א' 1.1.12, אחה"צ
ש', 24.12.2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מחסום סלפית, מעלה אפרים, תיאסיר, שבת 24.12.11, בוקר
ש', 24.12.2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעבר אליהו, מעבר שומרון, מעלה אפרים, סלפית, סארה, תיאסיר, שבת 24.12.11, בוקר
ג', 20.12.2011 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 20.12.11, בוקר
א', 18.12.2011 זעתרה (צומת תפוח), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 18.12.11, אחה"צ
ג', 13.12.2011 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 13.12.11, אחה"צ
ג', 06.12.2011 גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 6.12.11, אחה"צ
ש', 26.11.2011 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, שבת 26.11.11, בוקר
א', 20.11.2011 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 20.11.11, אחה"צ
ש', 12.11.2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, שבת 12.11.11, בוקר
ב', 07.11.2011 תיאסיר - מפנצ'רים רכבים של פלסטינים, יום ב' 7.11.11, אחה"צ
א', 06.11.2011 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 6.11.11, בוקר
ה', 03.11.2011 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ה' 3.11.11, בוקר
ש', 29.10.2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעבר אליהו, מעלה אפרים, תיאסיר, שבת 29.10.11, בוקר
ג', 25.10.2011 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 25.10.11, אחה"צ
ג', 18.10.2011 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 18.10.11, בוקר
א', 16.10.2011 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), תיאסיר, יום א' 16.10.11, בוקר
ש', 15.10.2011 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, שבת 15.10.11, בוקר
ג', 11.10.2011 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 11.10.11, אחה"צ
ג', 04.10.2011 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 4.10.11, אחה"צ
ג', 27.09.2011 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 27.9.11, אחה"צ
א', 25.09.2011 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 25.9.11, אחה"צ
ג', 20.09.2011 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 20.9.11, אחה"צ
ג', 13.09.2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 13.9.11, אחה"צ
ג', 13.09.2011 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 13.9.11, אחה"צ
א', 11.09.2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, קוסרא, תיאסיר, יום א' 11.9.11, אחה"צ
ג', 06.09.2011 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 6.9.11, בוקר
ג', 16.08.2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 16.8.11, אחה"צ
א', 14.08.2011 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 14.8.11, בוקר
ש', 13.08.2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), עורטא, תיאסיר, שבת 13.8.11, בוקר
א', 07.08.2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 7.8.11, אחה"צ
א', 24.07.2011 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום א' 24.7.11, אחה"צ
ש', 23.07.2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, שבת 23.7.11, בוקר
ה', 21.07.2011 גוכיה, תיאסיר, יום ה' 21.7.11, אחה"צ
ג', 19.07.2011 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 19.7.11, בוקר
ש', 16.07.2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, שבת 16.7.11, אחה"צ
ד', 29.06.2011 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ד' 29.6.11, אחה"צ
א', 26.06.2011 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 26.6.11, אחה"צ
א', 19.06.2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעבר שומרון, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 19.6.11, אחה"צ
ש', 11.06.2011 חמרה (בקעות), תיאסיר, שבת 11.6.11, אחה"צ
ד', 25.05.2011 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ד' 25.5.11, אחה"צ
ד', 25.05.2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ד' 25.5.11, אחה"צ
א', 22.05.2011 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 22.5.11, אחה"צ
ש', 21.05.2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעבר אליהו, מעלה אפרים, תיאסיר, שבת 21.5.11, בוקר
ג', 17.05.2011 גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 17.5.11, אחה"צ
א', 15.05.2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 15.5.11, אחה"צ
ד', 11.05.2011 גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ד' 11.5.11, אחה"צ
ד', 04.05.2011 בקעת הירדן, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ד' 4.5.11, אחה"צ
ג', 03.05.2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 3.5.11, אחה"צ
א', 01.05.2011 ארתאח (שער אפרים), בקעת הירדן, גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום א' 1.5.11, אחה"צ
ד', 27.04.2011 בקעת הירדן, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ד' 27.4.11, בוקר
ד', 27.04.2011 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ד' 27.4.11, אחה"צ
ד', 20.04.2011 בקעת הירדן, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ד' 20.4.11, אחה"צ
א', 17.04.2011 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 17.4.11, אחה"צ
ה', 14.04.2011 בקעת הירדן, גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ה' 14.4.11, אחה"צ
א', 10.04.2011 בקעת הירדן, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 10.4.11, אחה"צ
ג', 05.04.2011 בקעת הירדן, גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 5.4.11, אחה"צ
א', 03.04.2011 בקעת הירדן, גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 3.4.11, אחה"צ
ג', 29.03.2011 בקעת הירדן, גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 29.3.11, אחה"צ
ג', 29.03.2011 בקעת הירדן, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 29.3.11, אחה"צ
א', 27.03.2011 בקעת הירדן, גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום א' 27.3.11, אחה"צ
ד', 09.03.2011 בקעת הירדן, גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ד' 9.3.11, אחה"צ
ד', 09.03.2011 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, עזון עתמה, תיאסיר, יום ד' 9.3.11, אחה"צ
ה', 03.03.2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 3.3.11, אחה"צ
א', 27.02.2011 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעבר שומרון, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 27.2.11, אחה"צ
ד', 23.02.2011 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ד' 23.2.11, אחה"צ
ג', 22.02.2011 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 22.2.11, בוקר
ג', 15.02.2011 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעבר שומרון, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 15.2.11, אחה"צ
א', 13.02.2011 גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום א' 13.2.11, אחה"צ
ו', 11.02.2011 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ו' 11.2.11, אחה"צ
ו', 11.02.2011 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ו' 11.2.11, אחה"צ
ד', 09.02.2011 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ד' 9.2.11, אחה"צ
ה', 03.02.2011 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 3.2.11, אחה"צ
ג', 01.02.2011 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 1.2.11, אחה"צ
א', 30.01.2011 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 30.1.11, אחה"צ
ה', 27.01.2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 27.1.11, אחה"צ
ד', 26.01.2011 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ד' 26.1.11, אחה"צ
א', 23.01.2011 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 23.1.11, אחה"צ
ג', 18.01.2011 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 18.1.11, אחה"צ
א', 16.01.2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 16.1.11, אחה"צ
א', 09.01.2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 9.1.11, אחה"צ
א', 02.01.2011 בקעת הירדן, גוכיה, חמרה (בקעות), מעבר שומרון, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 2.1.11, אחה"צ
ד', 29.12.2010 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ד' 29.12.10, אחה"צ
ד', 29.12.2010 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ד' 29.12.10, אחה"צ
ד', 22.12.2010 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ד' 22.12.10, אחה"צ
ד', 15.12.2010 גוכיה, תיאסיר, יום ד' 15.12.10, אחה"צ
ה', 09.12.2010 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ה' 9.12.10, בוקר
ד', 08.12.2010 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ד' 8.12.10, אחה"צ
א', 28.11.2010 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעבר שומרון, תיאסיר, יום א' 28.11.10, אחה"צ
ג', 23.11.2010 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 23.11.10, בוקר
א', 21.11.2010 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 21.11.10, אחה"צ
ג', 16.11.2010 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 16.11.10, אחה"צ
ג', 09.11.2010 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 9.11.10, אחה"צ
ג', 02.11.2010 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 2.11.10, אחה"צ
א', 31.10.2010 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 31.10.10, אחה"צ
ג', 26.10.2010 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 26.10.10, אחה"צ
א', 17.10.2010 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 17.10.10, אחה"צ
ג', 12.10.2010 חמרה, תיאסיר, יום ג' 12.10.10, אחה"צ
ג', 05.10.2010 חמרה, תיאסיר, יום ג' 5.10.10, בוקר
ד', 22.09.2010 זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ד' 22.9.10, בוקר
ג', 21.09.2010 חמרה, תיאסיר, יום ג' 21.9.10, אחה"צ
ה', 16.09.2010 חמרה, תיאסיר, יום ה' 16.9.10, אחה"צ
ו', 10.09.2010 חמרה, תיאסיר, יום ו' 10.9.10, אחה"צ
ה', 02.09.2010 גוכיה, חמרה, תיאסיר, יום ה' 2.9.10, בוקר
ב', 30.08.2010 חמרה, תיאסיר, יום ב' 30.8.10, בוקר
א', 22.08.2010 חמרה, תיאסיר, יום א' 22.8.10, אחה"צ
ו', 20.08.2010 חמרה, תיאסיר, יום ו' 20.8.10, בוקר
ה', 19.08.2010 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 19.8.10, אחה"צ
ג', 10.08.2010 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 10.8.10, אחה"צ
א', 08.08.2010 חמרה, תיאסיר, יום א' 8.8.10, בוקר
ה', 29.07.2010 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 29.7.10, אחה"צ
ד', 21.07.2010 חמרה, תיאסיר, יום ד' 21.7.10, בוקר
ג', 20.07.2010 חמרה, תיאסיר, יום ג' 20.7.10, אחה"צ
ה', 08.07.2010 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 8.7.10, אחה"צ
ג', 29.06.2010 חמרה, תיאסיר, יום ג' 29.6.10, בוקר
ה', 24.06.2010 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 24.6.10, אחה"צ
ד', 26.05.2010 חמרה, תיאסיר, יום ד' 26.5.10, אחה"צ
א', 23.05.2010 גוכיה, זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 23.5.10, אחה"צ
ד', 19.05.2010 חמרה, תיאסיר, יום ד' 19.5.10, אחה"צ
ד', 05.05.2010 חמרה, תיאסיר, יום ד' 5.5.10, אחה"צ
ה', 29.04.2010 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 29.4.10, אחה"צ
ד', 28.04.2010 תיאסיר, יום ד' 28.4.10, אחה"צ
ג', 27.04.2010 גוכיה, חמרה, תיאסיר, יום ג' 27.4.10, בוקר
ב', 19.04.2010 חמרה, תיאסיר, יום ב' 19.4.10, אחה"צ
ד', 14.04.2010 חמרה, תיאסיר, יום ד' 14.4.10, אחה"צ
ב', 12.04.2010 זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ב' 12.4.10, אחה"צ
ד', 07.04.2010 חמרה, תיאסיר, יום ד' 7.4.10, אחה"צ
ג', 06.04.2010 ג'למה, גוכיה, חמרה, תיאסיר, יום ג' 6.4.10, אחה"צ
ג', 30.03.2010 גוכיה, חמרה, תיאסיר, יום ג' 30.3.10, אחה"צ
ה', 25.03.2010 זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 25.3.10, אחה"צ
ב', 22.03.2010 עאנין, שקד, תיאסיר, יום ב' 22.3.10, בוקר
א', 21.03.2010 זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 21.3.10, בוקר
ה', 18.03.2010 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 18.3.10, אחה"צ
ה', 11.03.2010 זעתרה (תפוח), חמרה, תיאסיר, יום ה' 11.3.10, אחה"צ
ד', 10.03.2010 חמרה, תיאסיר, יום ד' 10.3.10, אחה"צ
ד', 24.02.2010 חמרה, תיאסיר, יום ד' 24.2.10, אחה"צ
ג', 23.02.2010 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 23.2.10, אחה"צ
ה', 18.02.2010 גוכיה, זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 18.2.10, אחה"צ
ה', 11.02.2010 גוכיה, חמרה, תיאסיר, יום ה' 11.2.10, אחה"צ
ד', 10.02.2010 חמרה, תיאסיר, יום ד' 10.2.10, אחה"צ
ד', 10.02.2010 חמרה, תיאסיר, יום ד' 10.2.10, אחה"צ
א', 31.01.2010 חמרה, תיאסיר, יום א' 31.1.10, אחה"צ
ד', 27.01.2010 חמרה, תיאסיר, יום ד' 27.1.10, אחה"צ
ד', 13.01.2010 חמרה, תיאסיר, יום ד' 13.1.10, אחה"צ
א', 10.01.2010 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 10.1.10, אחה"צ
ד', 06.01.2010 חמרה, תיאסיר, יום ד' 6.1.10, אחה"צ
ד', 30.12.2009 גוכיה, זעתרה (תפוח), חמרה, תיאסיר, יום ד' 30.12.09, אחה"צ
ה', 24.12.2009 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 24.12.09, אחה"צ
ה', 03.12.2009 תיאסיר, יום ה' 3.12.09, בוקר
ד', 18.11.2009 חמרה, תיאסיר, יום ד' 18.11.09, אחה"צ
ג', 17.11.2009 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 17.11.09, אחה"צ
א', 08.11.2009 זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 8.11.09, אחה"צ
ד', 21.10.2009 חמרה, תיאסיר, יום ד' 21.10.09, אחה"צ
ה', 15.10.2009 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 15.10.09, אחה"צ
א', 20.09.2009 גוכיה, זעתרה (תפוח), חמרה, תיאסיר, יום א' 20.9.09, אחה"צ
א', 13.09.2009 גוכיה, חמרה, תיאסיר, יום א' 13.9.09, אחה"צ
ה', 03.09.2009 חמרה, תיאסיר, יום ה' 3.9.09, אחה"צ
ג', 01.09.2009 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 1.9.09, אחה"צ
ה', 30.07.2009 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 30.7.09, בוקר
ה', 16.07.2009 חמרה, תיאסיר, יום ה' 16.7.09, אחה"צ
ג', 14.07.2009 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 14.7.09, אחה"צ
ה', 09.07.2009 חמרה, תיאסיר, יום ה' 9.7.09, בוקר
ג', 07.07.2009 גוכיה, חמרה, תיאסיר, יום ג' 7.7.09, אחה"צ
ד', 24.06.2009 חמרה, תיאסיר, יום ד' 24.6.09, אחה"צ
ה', 21.05.2009 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 21.5.09, אחה"צ
ד', 20.05.2009 חמרה, תיאסיר, יום ד' 20.5.09, אחה"צ
ה', 14.05.2009 גוכיה, חמרה, תיאסיר, יום ה' 14.5.09, אחה"צ
א', 12.04.2009 זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 12.4.09, אחה"צ
א', 05.04.2009 זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 5.4.09, אחה"צ
ג', 31.03.2009 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 31.3.09, אחה"צ
א', 22.03.2009 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 22.3.09, אחה"צ
ה', 19.03.2009 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, מת"ק בית אל, תיאסיר, יום ה' 19.3.09, אחה"צ
א', 15.03.2009 חמרה, תיאסיר, יום א' 15.3.09, אחה"צ
ה', 05.03.2009 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 5.3.09, אחה"צ
ה', 12.02.2009 זעתרה (תפוח), חמרה, תיאסיר, יום ה' 12.2.09, אחה"צ
ג', 20.01.2009 זעתרה (תפוח), חמרה, שער שומרון (קאסם), תיאסיר, יום ג' 20.1.09, אחה"צ
ג', 30.12.2008 זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 30.12.08, אחה"צ
ה', 11.12.2008 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 11.12.08, בוקר
ד', 26.11.2008 חמרה, תיאסיר, יום ד' 26.11.08, אחה"צ
ד', 12.11.2008 חמרה, תיאסיר, יום ד' 12.11.08, אחה"צ
ה', 06.11.2008 חמרה, תיאסיר, יום ה' 6.11.08, אחה"צ
ה', 30.10.2008 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 30.10.08, אחה"צ
ה', 23.10.2008 חמרה, תיאסיר, יום ה' 23.10.08, בוקר
ג', 07.10.2008 חמרה, תיאסיר, יום ג' 7.10.08, אחה"צ
ג', 23.09.2008 חמרה, תיאסיר, יום ג' 23.9.08, אחה"צ
ג', 16.09.2008 חמרה, תיאסיר, יום ג' 16.9.08, בוקר
ג', 09.09.2008 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 9.9.08, אחה"צ
ה', 28.08.2008 חמרה, תיאסיר, יום ה' 28.8.08, אחה"צ
א', 10.08.2008 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 10.8.08, אחה"צ
א', 27.07.2008 זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 27.7.08, אחה"צ
ה', 03.07.2008 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 3.7.08, אחה"צ
ה', 19.06.2008 חמרה, תיאסיר, יום ה' 19.6.08, בוקר
ג', 20.05.2008 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 20.5.08, אחה"צ
ג', 20.05.2008 חמרה, תיאסיר, יום ג' 20.5.08, בוקר
ד', 07.05.2008 זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ד' 7.5.08, אחה"צ
ו', 25.04.2008 חמרה, תיאסיר, יום ו' 25.4.08, בוקר
ב', 21.04.2008 חמרה, תיאסיר, יום ב' 21.4.08, אחה"צ
ג', 08.04.2008 זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 8.4.08, בוקר
ד', 02.04.2008 חמרה, תיאסיר, יום ד' 2.4.08, אחה"צ
ב', 31.03.2008 תיאסיר, יום ב' 31.3.08, אחה"צ
ה', 27.03.2008 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 27.3.08, אחה"צ
ד', 19.03.2008 חמרה, תיאסיר, יום ד' 19.3.08, אחה"צ
ה', 28.02.2008 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 28.2.08, אחה"צ
ד', 06.02.2008 חמרה, תיאסיר, יום ד' 6.2.08, בוקר
ג', 05.02.2008 חמרה, תיאסיר, יום ג' 5.2.08, בוקר
ד', 23.01.2008 חמרה, תיאסיר, יום ד' 23.1.08, אחה"צ
ד', 09.01.2008 חמרה, תיאסיר, יום ד' 9.1.08, בוקר
ב', 07.01.2008 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ב' 7.1.08, בוקר
ד', 19.12.2007 חמרה, תיאסיר, יום ד' 19.12.07, אחה"צ
ג', 18.12.2007 זעתרה (תפוח), חמרה, תיאסיר, יום ג' 18.12.07, אחה"צ
ה', 06.12.2007 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 6.12.07, אחה"צ
ד', 28.11.2007 חמרה, תיאסיר, יום ד' 28.11.07, אחה"צ
ב', 12.11.2007 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ב' 12.11.07, בוקר
א', 11.11.2007 חמרה, תיאסיר, יום א' 11.11.07, אחה"צ
ה', 01.11.2007 חמרה, תיאסיר, יום ה' 1.11.07, בוקר
ד', 31.10.2007 חמרה, תיאסיר, יום ד' 31.10.07, אחה"צ
ג', 30.10.2007 חמרה, תיאסיר, יום ג' 30.10.07, בוקר
א', 14.10.2007 זעתרה (תפוח), חמרה, תיאסיר, יום א' 14.10.07, אחה"צ
ש', 13.10.2007 חמרה, תיאסיר, יום ש' 13.10.07, בוקר
ג', 02.10.2007 חמרה, תיאסיר, יום ג' 2.10.07, אחה"צ
מחסום תיאסיר
ד', 31.01.2007 תיאסיר, חמרה
ה', 27.07.2006 מחסומי בקעת הירדן: קושי לפלסטינים במעבר ובמסחר - אפילו בתוך הגדה עצמה