מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
רוני המרמן, טובה שיינטוך (מדווחת)
01/06/2009
|
בוקר

מגרש הרוסים

שופט:  א. קרמר

חוקר מטעם המשטרה: אבי עקיבא  

עורכי דין: מאמון חשים

              פיראס סבאח

              שקיראת פהמי

              חפוז בלאל

היום דנים בשבעה תיקים של עצורים, מתוכם שניים של מנועי מפגש עם עורך דין.

צפינו בארבעה דיונים, מתוכם שניים על מנועים.
 

תיק ראשון       

 

התיק הזה הוא של מנוע.

המשטרה מבקשת הארכה של 15 ימי חקירה נוספים. עורך הדין המייצג את המנוע הוא פיראס סבאח.

העצור חשוד בחברות בארגון עוין. התשובות על רוב השאלות של עורך הדין הן הפניה לדוח הסודי העומד לרשות השופט.

עורך הדין, בסיכום שלו, מתנגד להארכה. 

חוקר המשטרה, אבי עקיבא, מבקש מעורך הדין ומאיתנו לצאת לפני המשך דיון.

אנחנו מביאות לתשומת לבו של השופט א. קרמר את התשובה שעורכת הדין גבי לסקי קיבלה בהחלטה של קדם בג"ץ בעניין דרישתנו לאפשר את נוכחותנו כצופות אזרחיות בדיונים, כחלק מעקרון פומביות הדיון.

החוקר אבי עקיבא עונה שמדובר בהחלטה של קדם בג"ץ, ולכן היא לא רלוונטית; המשטרה מתכוונת להגיב על ההחלטת של מחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה.

השופט קרמר מבקש לקרוא בעיון את ההחלטה, ובינתיים החוקר אבי עקיבא מבקש להביא צו מטעם  המשטרה שיקבע, כי הדיון יתנהל בדלתיים סגורות, כך שיימנע מהצופות להישאר בו (במקרה שהשופט יחליט לכבד את הקדם בג"ץ).

השופט מעיין בהחלטה. אבי עקיבא חוזר עם הצו. השופט מבקש להבין מה הסיבה שמניעה את המשטרה להחליט על דלתיים סגורות.

החוקר מפנה את השופט לסעיפים המתאימים בדוח הסודי. השופט משתכנע שהצו תואם את הצרכים הביטחוניים של האזור.

השופט מציע פשרה: יהיה דיון ללא נוכחות של איש, פרט לחוקר ולשופט (וכן הקלדנית והמתרגם),

ואחרי שיקבל את המידע הסודי  נוכל להצטרף.

וכך היה.

אחרי שלמד את התיק מבקש השופט שייכתב בפרוטוקול (במילים שלי):  ...לאחר שעיין בדוח הסודי החליט שלא יהיה דיון פומבי במקרה זה, כדי לא לפגוע בביטחון האזור. לכן במקרה ספציפי זה הוא מבקש שהדיון יתנהל בדלתיים סגורות.

הוא מחליט להאריך את המעצר ב 7 ימים נוספים לצורכי חקירה.

תיק שני            

גם תיק זה דן בעצור המנוע מפגש עם עורך דין. המשטרה מבקשת 15 ימי מעצר נוספים.

עו"ד פיראס פהמי מייצג את העצור.

חוקר המשטרה מבקש שגם דיון זה יתנהל בדלתיים סגורות. השופט קרמר שואל את החוקר אם הוא מבקש סגירת דלתות מההתחלה, והחוקר אומר שכן. בדיון זה נמנעת נוכחותנו גם בחקירה של  עורך הדין.

 

החלטה זו היא בבחינת עלייה בדרגה. עד כה לא נאסר עלינו להיות נוכחות בחקירה של עורך הדין בדיונים על מנועי מפגש עם עורך דין (ללא נוכחות העצור.)

החלטת השופט היא מתן גיבוי לבקשת המשטרה:  "הדוח הסודי... למען ביטחון האזור יתנהל המשפט בדלתיים סגורות".

גם עורך הדין מסכים.