Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מגרש הרוסים, ירושלים

ש', 15.06.2013 סיכום תצפיות בבתי משפט צבאיים, יוני 2013
ב', 17.02.2020 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 10.02.2020 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, התעללות
ב', 13.01.2020 מגרש הרוסים, ירושלים
ב', 06.01.2020 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, זריקת חפץ מבעיר
ב', 25.11.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - איסור פרסום, דיון בדלתיים סגורות
ב', 04.11.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 28.10.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 09.09.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - איסור פרסום, דיון בדלתיים סגורות
ב', 02.09.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 19.08.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 12.08.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ב', 15.07.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ב', 01.07.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 17.06.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 10.06.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, הפרות סדר (הפגנות)
ב', 27.05.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, הפרות סדר (הפגנות)
ב', 13.05.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, פעילות נגד ביטחון האזור
ב', 01.04.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - איסור פרסום, הארכת מעצר
ב', 04.03.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ב', 25.02.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, הפרות סדר (הפגנות)
ב', 11.02.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ב', 07.01.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ב', 24.12.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, הפרות סדר (הפגנות)
ב', 17.12.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ב', 10.12.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 03.12.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ב', 12.11.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, התעללות
ב', 05.11.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 29.10.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, זריקת חפץ מבעיר
ב', 22.10.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 15.10.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, זריקת חפץ מבעיר
ב', 09.07.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, זריקת חפץ מבעיר
ב', 25.06.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 04.06.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, יידוי אבנים
ב', 14.05.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 23.04.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 16.04.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 19.03.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - דיון בדלתיים סגורות, הארכת מעצר
ב', 26.02.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 05.02.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 13.11.2017 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 14.08.2017 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, פעילות נגד ביטחון האזור
ב', 24.07.2017 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ב', 12.06.2017 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 05.06.2017 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 24.04.2017 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 20.02.2017 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 13.02.2017 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ב', 09.01.2017 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מעצר מנהלי
ב', 12.12.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 28.11.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר
ב', 21.11.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 14.11.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 25.07.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ב', 18.07.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 11.07.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ב', 20.06.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 06.06.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ב', 30.05.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 11.04.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 04.04.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ב', 07.03.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, בעיות בריאות
ב', 29.02.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, קטינים
ב', 15.02.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 08.02.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 18.01.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, נשים
ב', 04.01.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ב', 23.11.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ב', 16.11.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
ב', 17.08.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ה', 06.08.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ב', 03.08.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 27.07.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 20.07.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 13.07.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 06.07.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - שחרור בערבות, הארכת מעצר
ב', 29.06.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 22.06.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 04.05.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - שחרור בערבות, הארכת מעצר
ב', 16.03.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, סטודנטים
ב', 09.03.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 02.03.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
ב', 26.01.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, סטודנטים
ב', 12.01.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 15.12.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, סכנה לבטחון האזור
ב', 24.11.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ב', 17.11.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
ב', 10.11.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 03.11.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
ב', 27.10.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
ה', 11.09.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 08.09.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ה', 28.08.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 25.08.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ה', 21.08.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ה', 14.08.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 11.08.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, בעיות בריאות
ה', 07.08.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, סטודנטים
ב', 04.08.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ה', 24.07.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 21.07.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
ב', 14.07.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ה', 03.07.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
ב', 30.06.2014 מגרש הרוסים, ירושלים
ב', 23.06.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 19.05.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 12.05.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 24.03.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ב', 17.03.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 10.03.2014 מגרש הרוסים, ירושלים
ב', 03.03.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, קטינים
ב', 06.01.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 30.12.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 09.12.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 11.11.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
ב', 21.10.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 07.10.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ב', 05.08.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, בעיות בריאות
ב', 29.07.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 22.07.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, ירי
ב', 15.07.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 08.07.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 24.06.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 17.06.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, התעללות
ב', 10.06.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
ב', 03.06.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 27.05.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 13.05.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 06.05.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ב', 29.04.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 22.04.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר
ב', 18.03.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מעצר מנהלי
ב', 25.02.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
ב', 11.02.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 28.01.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
ב', 21.01.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
ב', 14.01.2013 ירושלים, יום ב', 14.1.13, בוקר
ב', 31.12.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
ב', 24.12.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 17.12.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, תנאי מעצר
ב', 10.12.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ב', 03.12.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, ירי
ב', 05.11.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
ב', 22.10.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 15.10.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, תנאי מעצר
ב', 16.07.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר
ב', 25.06.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ב', 18.06.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ב', 21.05.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ה', 10.05.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 16.04.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר
ב', 02.04.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 19.03.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ב', 19.03.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ב', 05.03.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, בעיות בריאות
ב', 13.02.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 06.02.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
ב', 30.01.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 23.01.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 23.01.2012 מגרש הרוסים, ירושלים
ב', 09.01.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 19.12.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, בעיות בריאות
ב', 28.11.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
ב', 31.10.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 24.10.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, קטינים
ב', 26.09.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר
ב', 19.09.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ב', 12.09.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 06.06.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 30.05.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
ב', 16.05.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, קטינים
ב', 02.05.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 28.03.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 21.03.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 14.03.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, תנאי מעצר
ב', 07.03.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 28.02.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 21.02.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, סטודנטים
ב', 24.01.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר
ב', 17.01.2011 ירושלים, יום ב', 17.1.11, בוקר
ב', 10.01.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 03.01.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 27.12.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, קטינים
ב', 20.12.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ב', 15.11.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 08.11.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 11.10.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, בעיות בריאות
ב', 04.10.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
ב', 23.08.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר
ב', 16.08.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
ב', 09.08.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
ה', 29.07.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
ב', 26.07.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר
ב', 19.07.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ב', 05.07.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
ב', 28.06.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 21.06.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
ב', 07.06.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, קטינים
ה', 31.12.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 21.12.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, תנאי מעצר
ב', 14.12.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר
ב', 23.11.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
ד', 09.09.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - שחרור בערבות, הארכת מעצר
ב', 07.09.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, סכנה לבטחון האזור
ב', 17.08.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
ב', 10.08.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
ב', 27.07.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 20.07.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
ב', 13.07.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 29.06.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 22.06.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, קטינים
ב', 15.06.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 08.06.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ש', 06.06.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 01.06.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 25.05.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 04.05.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
ב', 27.04.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
ב', 20.04.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 06.04.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - שחרור בערבות, הארכת מעצר
ב', 30.03.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 16.03.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 09.03.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
ב', 23.02.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 16.02.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ה', 12.02.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - שחרור בערבות, הארכת מעצר
ב', 09.02.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ב', 02.02.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 12.01.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 05.01.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
ב', 01.12.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, סטודנטים
ב', 24.11.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, סטודנטים
ב', 17.11.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 10.11.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, תנאי מעצר
ב', 27.10.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 06.10.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 15.09.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, ירי
ה', 21.08.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 18.08.2008 מגרש הרוסים, ירושלים
ב', 11.08.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
ה', 31.07.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ה', 24.07.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 14.07.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 07.07.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 16.06.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 14.04.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, נשים
ב', 07.04.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ה', 27.03.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מעצר מנהלי
א', 24.02.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 18.02.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, תנאי מעצר
ב', 11.02.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ה', 07.02.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
ב', 28.01.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, התעללות
ה', 24.01.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
ה', 17.01.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ב', 07.01.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 24.12.2007 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 17.12.2007 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר
ב', 17.12.2007 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר
ב', 10.12.2007 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ה', 06.12.2007 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ה', 01.11.2007 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר
ב', 29.10.2007 מגרש הרוסים, ירושלים - Blacklisted
ה', 25.10.2007 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר
ירושלים
ה', 05.07.2007 מגרש הרוסים, ירושלים