Beit Ummar, Bethlehem (300), Etzion DCL, Mon 6.2.12, Morning

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
חיה א., חנה ס. (מדווחת)
06/02/2012
|
בוקר
Seriously? Does this make us safer?

 

מחסום בית לחם,  7:00:  

כולם דיווחו שהמצב טוב בזכות השוטר האחראי.  משקיף בין לאומי אמר לנו שמוקדם בבוקר היה קהל רב ושהשער ההומניטרי נפתח רק ב- 5:30, כשהשוטר האחראי הגיע. מאז הכל מתנהל כשורה.

פעלו ארבע עמדות בדיקה.  לפתע נשמעה צעקה - "ילד".  חייל ושומר רצו אחוצה לראות מה קרה.  הם הביאו ילד שאיכשהו חמק פנימה בליווי של מבוגר (אבא?). לא היה לו  חושן ושניהם נשלחו חזרה.

אישה אחת צעקה נואשות כשהיא מנפנפת  בתעודת המעבר שלה. היא אמרה שהיא עוברת עם התעודה הזו כל יום,  ורק היום לפתע לא נותנים לה לעבור. ניסינו להגיע אליה לראות את התעודה אולם השומר מנע זאת מאיתנו. הפעם במקום באלימות השילטונות  השתמשו במה שאנחנו  מכנות תג מחיר (הקצין לא אהב את הכינוי), כלומר –  הם הפסיקו לכולם את  הבדיקות  לזמן מה.  חיה ציצלה למוקד, בשל כך או לא, לאחר כ - 5ד'  הגיע קצין נוסף והבדיקות התחדשו. 

נאמר לנו שכל ההתנצלויות בשבועיים שעברו  לא היו על מנת להרשות לנו להיות במחסום אלא  בשל האלימות הפיזית כנגד חיה.

 

מת"קinfo-icon עציון, 8:08

 15 אנשים היו בפנים, כולם עבור כרטיסים מגנטיים. נתנו את מספר הטלפון שלנו במקרה ותהיינה בעיות. 

חיה, כרגיל, צלצלה לוודא אם יהיו שוטרים במשרדי המשטרה במת"קים השונים  וכן דיברה עם כמה אנשים שעמדו להגיע למת"ק – עציון, חברון, בית-לחם  וטול-כרם.  אמרו לה שבמשך השבוע יהיו חיסורים ובעיות בפעילויות  המשטרה  בשל  מחלות.

 

בית-עומר, 8:40

איש מסורב ביקש רשיון מיוחד להגיע להדסה לבקר את האבא של אישתו , חולה סופני. הוא התכונן ללכת למת"ק עציון לבקש שם  את הרישיון.  נתנו לו את הטלפון של חנה ב. במקרה שיסרבו לו גם שם.

היו שני אנשים  נוספים –  אחד שילם דו"ח תנועה אך עדיין לא קיבל את הרישיון ובא לבדוק את הסיבה עם המשטרה;  השני אמר שהוא מסורב אבל לא היו לו מסמכים להראות לנו. קבענו להיפגש עימו בשבוע הבא.

 

נבי-יוניס, 9:12:  איש אחד הראה לנו את המסמכים שלו וראינו שהכל בסדר איתם.  הוא אמר שבשבוע הבא הוא יביא גם את  המסמכים של אחיו  ותשלום -  חבל שהוא לא עשה את זה יחד כי כך  הוא יצטרך לשלם יותר.

איש אחד שילם בסדר אבל בתשלומים.  בשל כך בנתיים אין לו את הרישיון, הוא יקבלו רק לאחר התשלום האחרון (פרוצדורה חדשה???).

בנתיים הגיעו כמה צילצוליםחלקם  שאלו על התקדמות הטיפול בדוחות שלהם;  חלקם הודיעו על סירוב רישיון מעבר;   חלקם שאלו אם ישנם היום שוטרים במשרדים  השונים.