Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

בית אומר

ה', 14.12.2023 דרום הר חברון - חסימות בכנוסות לכפרים
ש', 21.10.2023 בית אומר: הצבא נכנס בלילות ויש עימותים
ה', 21.09.2023 סלילת כביש עוקף גוזלת פרנסה מתושבי אל-ערוב ובית אומר
ה', 10.08.2023 מחסום תרקומיא - זיהום והזנחה
ה', 13.07.2023 אל ערוב - ייאושו של בעל המכולת
ב', 19.06.2023 אווירה קשה בבית אומר. חיילים יוצרים פרובוקציה על ידי בדיקת הולכי רגל בתוך אל ערוב
ה', 15.12.2022 בית אומר - ביקור אצל מוסא אבו מריה
ה', 01.12.2022 בית אומר - הרג בנאלי
ה', 20.10.2022 בית אומר, דרום הר חברון, חברון, סעיר
ה', 20.10.2022 בית אומר, דרום הר חברון, חברון, סעיר
ד', 08.06.2022 בית אומר, גוש עציון, סעיר, תרקומיא
ד', 18.05.2022 בית אומר, גוש עציון, מת"ק עציון, תרקומיא
ה', 14.04.2022 גוש עציון, חלחול, מת"ק עציון, סעיר, תרקומיא
ד', 16.03.2022 דרום הר חברון: אסור לך לבנות בית על אדמתך
א', 29.08.2021 בית אומר: הצבא מוסיף חטא על פשע
ג', 05.01.2021 בית אומר באזור חברון: פילבוקסים מזדקרים מכל עבר
ב', 17.02.2020 נטיעות בבית אומר
ג', 14.01.2020 בית אומר: יוזמה פלסטינית להרחיק מאדמותיהם אורחים לא רצויים
ב', 07.01.2019 בית אומר, דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
ד', 05.07.2017 מדוע פשטו חיילים ואנשי דת לעת לילה על אתר מורשת פלסטיני בבית אומר?
ב', 13.07.2015 אל נשאש, בית אומר, מת"ק עציון, נבי יונס
ג', 12.05.2015 בית אומר, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
ב', 20.04.2015 אל ח'דר, בית אומר, חלחול, נבי יונס. משטר ההיתרים-טרגדיות למשפחות
ב', 23.03.2015 אל ח'דר, אל נשאש, בית אומר, חלחול, מת"ק עציון, נבי יונס
ג', 03.03.2015 בית אומר, חלחול
ב', 16.02.2015 אל ח'דר, בית אומר, חלחול, מת"ק עציון, נבי יונס
ב', 26.01.2015 בית אומר, מת"ק עציון, נבי יונס
ב', 04.08.2014 בית אומר, מת"ק עציון, נבי יונס
ב', 14.07.2014 בית אומר, מת"ק עציון, נבי יונס
ב', 09.12.2013 בית אומר, מת"ק עציון, נבי יונס
ב', 02.09.2013 אל נשאש, בית אומר, מת"ק עציון, יום ב' 2.9.13, בוקר
ב', 26.08.2013 בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 26.8.13, בוקר
ב', 29.07.2013 בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 29.7.13, בוקר
ב', 15.07.2013 בית אומר, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 15.7.13, בוקר
ב', 08.07.2013 יום ב' 8.7.13, בוקר
ה', 13.06.2013 בית אומר, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ה' 13.6.13, בוקר
ה', 13.06.2013 בית אומר, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ה' 13.6.13, בוקר
ב', 27.05.2013 (צוות משטרה) בית אומר, בית עינון, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 27.5.13, בוקר
ג', 01.01.2013 בית אומר, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ג' 1.1.13, אחה"צ
ג', 18.12.2012 בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ג' 18.12.12, אחה"צ
ב', 03.12.2012 אל נשאש, בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 3.12.12, בוקר
ב', 19.11.2012 אל נשאש, בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 19.11.12, בוקר
ב', 05.11.2012 אל נשאש, בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 5.11.12, בוקר
ב', 22.10.2012 אל נשאש, בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 22.10.12, בוקר
ג', 16.10.2012 בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ג' 16.10.12, אחה"צ
ב', 15.10.2012 בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 15.10.12, בוקר
ב', 13.08.2012 אל נשאש, בית אומר, בית לחם (300), נבי יונס, יום ב' 13.8.12, בוקר
ב', 19.03.2012 בית אומר, בית לחם (300), נבי יונס, יום ב' 19.3.12, בוקר
ג', 21.02.2012 בית אומר, מת"ק עציון, יום ג' 21.2.12, אחה"צ
ב', 20.02.2012 Beit Ummar, Bethlehem (300), Etzion DCL, Halhul, Hebron, Nabi Yunis, Mon 20.2.12, Morning
ב', 06.02.2012 Beit Ummar, Bethlehem (300), Etzion DCL, Mon 6.2.12, Morning
ג', 31.01.2012 בית אומר, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ג' 31.1.12, אחה"צ
ב', 09.01.2012 אל ח'דר, בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 9.1.12, בוקר
ג', 03.01.2012 בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ג' 3.1.12, אחה"צ
ב', 28.11.2011 אל נשאש, בית אומר, חלחול, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 28.11.11, בוקר
ב', 29.08.2011 בית אומר, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 29.8.11, בוקר
ב', 22.08.2011 אל נשאש, בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ה' 22.9.11, בוקר
ב', 15.08.2011 בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 15.8.11, בוקר
ב', 08.08.2011 בית אומר, בית לחם (300), בית עינון, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 8.8.11, בוקר
ב', 01.08.2011 בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 1.8.11, בוקר
ב', 18.07.2011 בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 18.7.11, בוקר
ב', 04.07.2011 בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 4.7.11, בוקר
ב', 27.06.2011 בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 27.6.11, בוקר
ב', 20.06.2011 בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 20.6.11, בוקר
ב', 13.06.2011 בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ב' 13.6.11, אחה"צ
ב', 06.06.2011 בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 6.6.11, בוקר
ב', 30.05.2011 בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 30.5.11, בוקר
א', 22.05.2011 בית אומר, בית לחם (300), חלחול, מת"ק עציון, יום א' 22.5.11, אחה"צ
ג', 17.05.2011 בית אומר, מת"ק עציון, יום ג' 17.5.11, אחה"צ
ב', 11.04.2011 בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ב' 11.4.11, בוקר
ג', 05.04.2011 בית אומר, מת"ק עציון, יום ג' 5.4.11, אחה"צ
ב', 04.04.2011 בית אומר, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 4.4.11, בוקר
א', 03.04.2011 בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 3.4.11, אחה"צ
ב', 28.03.2011 בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 28.3.11, בוקר
א', 27.03.2011 בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 27.3.11, אחה"צ
ב', 21.03.2011 בית אומר, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 21.3.11, בוקר
ב', 28.02.2011 בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 28.2.11, בוקר
ב', 31.01.2011 בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 31.1.11, בוקר
ב', 10.01.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 10.1.11, בוקר
ד', 08.12.2010 בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נועמן (מזמוריה), יום ד' 8.12.10, אחה"צ
ב', 06.12.2010 אל נשאש, בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 6.12.10, בוקר
ב', 22.11.2010 בית אומר, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 22.11.10, בוקר
ב', 15.11.2010 אל ח'דר, אל נשאש, בית אומר, בית לחם (300), נבי יונס, יום ב' 15.11.10, בוקר
ב', 01.11.2010 בית אומר, בית עינון, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 1.11.10, בוקר
ב', 25.10.2010 בית אומר, בית לחם (300), בית עינון, נבי יונס, יום ב' 25.10.10, בוקר
בית אומר
ב', 18.10.2010 בית אומר, בית לחם (300), נבי יונס, יום ב' 18.10.10, בוקר
ב', 11.10.2010 בית אומר, בית לחם, חוסאן, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 11.10.10, בוקר
ב', 04.10.2010 בית אומר, בית לחם, חוסאן, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 4.10.10, בוקר
ב', 20.09.2010 אל נשאש, בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 20.9.10, בוקר
ב', 13.09.2010 אל נשאש, בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 13.9.10, בוקר
ב', 06.09.2010 בית אומר, בית לחם, בית עינון, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 6.9.10, בוקר
ב', 30.08.2010 בית אומר, בית לחם, נבי יונס, יום ב' 30.8.10, בוקר
ב', 23.08.2010 בית אומר, בית לחם, נבי יונס, יום ב' 23.8.10, בוקר
ב', 23.08.2010 בית אומר, בית לחם, נבי יונס, יום ב' 23.8.10, בוקר
ב', 09.08.2010 בית אומר, בית לחם, בית עינון, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 9.8.10, בוקר
ב', 02.08.2010 בית אומר, נבי יונס, יום ב' 2.8.10, בוקר
ב', 26.07.2010 בית אומר, בית לחם, נבי יונס, יום ב' 26.7.10, בוקר
ו', 16.07.2010 בית אומר, בית לחם, יום ו' 16.7.10, בוקר
ב', 12.07.2010 בית אומר, בית לחם, נבי יונס, יום ב' 12.7.10, בוקר
ב', 05.07.2010 אל נשאש, בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 5.7.10, בוקר
ב', 28.06.2010 אל ח'דר, אל נשאש, בית אומר, בית לחם, נבי יונס, יום ב' 28.6.10, בוקר
ב', 21.06.2010 אל ח'דר, בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 21.6.10, בוקר
ב', 14.06.2010 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 14.6.10, אחה"צ
ב', 07.06.2010 אל ח'דר, בית אומר, בית לחם, נבי יונס, יום ב' 7.6.10, בוקר
ב', 31.05.2010 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 31.5.10, בוקר
ב', 24.05.2010 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 24.5.10, בוקר
ב', 17.05.2010 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 17.5.10, בוקר
ב', 10.05.2010 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 10.5.10, בוקר
ב', 03.05.2010 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 3.5.10, בוקר
ב', 26.04.2010 בית אומר, בית לחם, נבי יונס, יום ב' 26.4.10, בוקר
ב', 15.03.2010 אל נשאש, בית אומר, בית לחם, חלחול, מת"ק עציון, נבי יונס, סעיר, יום ב' 15.3.10, בוקר
ב', 08.03.2010 אל נשאש, בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 8.3.10, בוקר
ב', 22.02.2010 אל נשאש, בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 22.2.10, בוקר
ב', 15.02.2010 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 15.2.10, בוקר
ב', 08.02.2010 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 8.2.10, בוקר
ב', 25.01.2010 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 25.1.10, בוקר
ב', 11.01.2010 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 11.1.10, בוקר
ב', 30.11.2009 אל נשאש, בית אומר, בית לחם, חווארה, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 30.11.09, בוקר
ב', 16.11.2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 16.11.09, אחה"צ
ב', 09.11.2009 בית אומר, בית לחם, חווארה, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 9.11.09, בוקר
ב', 02.11.2009 אל נשאש, בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 2.11.09, בוקר
ב', 26.10.2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 26.10.09, בוקר
ב', 19.10.2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 19.10.09, בוקר
ב', 12.10.2009 אל נשאש, בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, שקד, יום ב' 12.10.09, בוקר
ג', 06.10.2009 אל נשאש, בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 6.10.09, אחה"צ
ב', 05.10.2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 5.10.09, בוקר
ב', 14.09.2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 14.9.09, בוקר
ב', 07.09.2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 7.9.09, בוקר
ב', 31.08.2009 בית אומר, בית לחם, יום ב' 31.8.09, אחה"צ
ב', 31.08.2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 31.8.09, בוקר
ד', 26.08.2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 26.8.09, אחה"צ
ב', 24.08.2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 24.8.09, בוקר
ב', 17.08.2009 בית אומר, מת"ק עציון, יום ב' 17.8.09, אחה"צ
ב', 17.08.2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 17.8.09, בוקר
ד', 05.08.2009 בית אומר, מת"ק עציון, יום ד' 5.8.09, אחה"צ
ב', 03.08.2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 3.8.09, אחה"צ
ב', 27.07.2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 27.7.09, בוקר
ב', 20.07.2009 אל נשאש, בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 20.7.09, בוקר
ד', 15.07.2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 15.7.09, בוקר
ב', 13.07.2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 13.7.09, בוקר
ב', 06.07.2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 6.7.09, בוקר
ב', 29.06.2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 29.6.09, בוקר
ב', 22.06.2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 22.6.09, בוקר
ב', 15.06.2009 אל נשאש, בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 15.6.09, בוקר
ב', 08.06.2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 8.6.09, בוקר
ב', 01.06.2009 אל נשאש, בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 1.6.09, בוקר
ב', 27.04.2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 27.4.09, בוקר
ב', 20.04.2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 20.4.09, בוקר
ב', 13.04.2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נועמן, יום ב' 13.4.09, אחה"צ
ד', 08.04.2009 בית אומר, בית לחם, יום ד' 8.4.09, בוקר
ב', 06.04.2009 אל נשאש, בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 6.4.09, בוקר
ב', 30.03.2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 30.3.09, בוקר
ב', 23.03.2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 23.3.09, בוקר
ב', 16.03.2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 16.3.09, בוקר
ה', 12.03.2009 בית אומר, בית לחם, יום ה' 12.3.09, אחה"צ
ה', 05.03.2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, יום ה' 5.3.09, אחה"צ
ד', 04.03.2009 אל נשאש, בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ד' 4.3.09, בוקר
ג', 03.03.2009 בית אומר, בית לחם, יום ג' 3.3.09, בוקר
ב', 02.03.2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 2.3.09, אחה"צ
ב', 02.03.2009 בית אומר, בית לחם, בית עינון, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 2.3.09, בוקר
ב', 23.02.2009 אל נשאש, בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 23.2.09, בוקר
ב', 09.02.2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 9.2.09, בוקר
ד', 04.02.2009 אל נשאש, בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ד' 4.2.09, בוקר
ב', 26.01.2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 26.1.09, בוקר
ב', 19.01.2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 19.1.09, אחה"צ
ב', 19.01.2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 19.1.09, בוקר
א', 11.01.2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 11.1.09, בוקר
ג', 06.01.2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 6.1.09, אחה"צ
ה', 18.12.2008 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, יום ה' 18.12.08, אחה"צ
ב', 15.12.2008 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 15.12.08, בוקר
ב', 01.12.2008 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 1.12.08, בוקר
ב', 24.11.2008 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 24.11.08, בוקר
ד', 29.10.2008 אל נשאש, בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ד' 29.10.08, בוקר
ב', 27.10.2008 בית אומר, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 27.10.08, בוקר
ד', 01.10.2008 אל נשאש, בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 1.10.08, בוקר
ב', 22.10.2007 מת"ק עציון, יום ב' 22.10.07, בוקר
ב', 30.01.2006 אל ח'דר, בית אומר, בית לחם (300)
ה', 30.06.2005 אל ח'דר, בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון
ב', 31.01.2005 אל ח'דר, בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס
ג', 25.01.2005 אל ח'דר, בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון
א', 09.01.2005 סיור ביום בחירות ברשות הפלסטינית
ד', 29.12.2004 בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון
א', 22.02.2004 בית אומר, בית לחם (300), חלחול, נבי יונס