מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
רוני המרמן, טובה שיינטוך (מדווחת)
29/06/2009
|
בוקר

מגרש הרוסים   


שופט: גבי מלאך

חוקר משטרה: עו"ד ג'לאל עוידה          

עו"ד : מאמון חשים, פהמי שקיראת, פיראס סבאח


היום נדונו 7 תיקים של עצירים , מתוכם אחד היה מנוע.

נכחנו בכל הדיונים
 

1- על הדיון של העציר המנוע יש איסור פרסום של הדיון.


2- התיק של העציר השני הוא בטיפולו של עו"ד מאמון חשים.

הוא נעצר ב23.6 .הפגישה בין עו"ד מאמון חשים והעציר מתקיימת פעם ראשונה בחדר הארכות המעצר.
העציר נרגש וקולני מאד. חוקר המשטרה פונה לעו"ד מאמון חשים כדי שיציע למרשו להנמיך את קולו  ושלא ישמיע דברים לא רצויים לאוזני כול. מצבו הנפשי של העציר נראה לא קל, אבל הוא משתדל להנמיך את קולו.

השופט מלאך מבקש לקצר ( הדיונים התחילו מאוחר, כי פקקי תנועה מנעו מרכב המשטרה להגיע בזמן).

המשטרה מבקשת 15 ימים נוספים. 

החשד:  "פעילות תומכת טרור".

גם העו"ד וגם העציר שמבקש לומר את דברו:  לא היה ולא נברא. העצור אפילו לא דתי. הוא איש עובד ,

בעל משפחה. אחד מילדיו, בן שנה וחצי - מאושפז. הוא רוצה הביתה!

הסיכומים של השופט מלאך מאוד דומים לאורך כל הדיונים, ואני מרשה לעצמי להזכיר סיכום אחד בלבד: (כמובן במילים שלי)...שמעתי את הצדדים ועיינתי בחומר כולל החומר החסוי. אני נעתר לבקשה באופן חלקי. 11 יום.


3- העציר מיוצג על ידי עו"ד פיראס סבאח

חשוד בחברות בחמא"ס

עו"ד ג'לאל עוידה מבקש בשם המשטרה 15 יום.

מהלך הדיון הוא שאלה אחת מצד עו"ד סבאח. תשובת השוטר החוקר המפנה לחומר החסוי.
החלטת השופט: 11 יום.


4- העציר מיוצג על ידי עו"ד פיראס סבאח.

חשד: חברות בארגון עוין.

השופט מאריך את המעצר ב-8 ימים נוספים.
 

5- העציר מיוצג על ידי עו"ד מאמון חשים.

העציר ועורך דינו משוחחים והשופט מבקש לקצר.

החשד: חברות בארגון עוין - חמאס.

המשטרה מבקשת 15 ימים נוספים .

השופט מלאך מסכים להאריך רק ב-11 יום.


6- העציר המיוצג על ידי עו"ד פיראס סבאח חשוד בחברות בארגון עוין ומתן שירות,

במסגרת כותלא אסלאמיה (אירגון סטודנטים)

החלטת השופט: הארכה ב-15 ימים נוספים.