אל נשאש, בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 3.12.12, בוקר

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
חיה א. (מדווחת)
03/12/2012
|
בוקר

07:30 חוסאן - אדם בא לברר, למסור ולקחת ניירות בענייני משטרה.

 

08:00 נשאש (הכניסה לאל חאדר) - איש לא חיכה לנו.

08:10 מת"קinfo-icon עציון - כ-30 אנשים מחכים שיפתחו את המת"ק. אחדים שאלו עצות בענייני מניעות משטרה ושב"כ.

08:30 בית אומר - אנשים אחדים מסרו וקבלו ניירות  ועצות בענייני משטרה ושב"כ.

09:30 נבי יוניס - אנשים אחדים מסרו וקיבלו ניירות  ועצות בענייני משטרה ושב"כ.

בעניין דוחות תעבורה בשטחים, שבעליהם איחרו בתשלומיהם: התברר לנו שיש שינוי בנוהל ועתה אי אפשר לקבל מהשוטרים במת"קים שוברים חדשים לתשלום. זה, אחרי ששנים אחדות הועברה מטלה זו לשוטרים. עדיין לא ברור איך יקבלו האנשים את השוברים האלו?  האם יהיה עליהם  לנסוע לשם כך לתחנת  המשטרה החדשה, המרכזית, ב"מבשרת אדומים"? כידוע לשם כך צריך לנסוע במונית ספיישל, כי אין שירות מוניות פלסטיניות לשם.
אבל אפילו זה עדיין לא ברור. כך שאי אפשר לשלם במהירות דוחות שבעליהם איחרו לשלמם, ומחירם כידוע עולה ככל שעובר הזמן.