מסחה, עזון עתמה

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
מקום או מחסום: 
צופות ומדווחות: 
משתתפות: שוש חן, ריקי שקד (מדווחת)
08/03/2016
|
בוקר

עזון עתמה

בכניסה לכפר, מול בית אמין, עדיין עובדים על סלילה והרחבה של הכביש. בכניסה לכפר פגשנו את חבר המועצה ב. מפקח על עבודות. שמחנו לשמוע ממנו, שבעיית הביוב,  שזרם בוואדי קרוב לחודשיים,  בשל פיצוץ בצינור הביוב של שערי תקווה, באה על תיקונה סוף סוף.  ב. סיפר שלפעמים הפיץ הביוב סירחון כזה,  "שאפילו החיילים, המציבים מדי פעם מחסום בכניסה לכפר, היו ממהרים להסתלק משם".

הכפר מוקף מכל צדדיו בגדר הפרדה, נושק לשערי תקווה, אורנית ואלקנה היושבים על אדמותיו. כל 7000 הדונם החקלאיים נותרו מעבר לגדר. החקלאים בכפר נתקלים בבעיות  הקשות של חקלאי קו התפר. ל- א. ,שפגשנו בביתו של ב. , יש אשור לעבוד באדמתו ("למרות היותו מנוע"). הוא חוזר ומבקש אשור לעבור במכוניתו אך השלטונות אינם נענים. יש לו אשור לשערים 1419 ול- 1447(ג'לעוד), אך נאלץ לעבור כ 10 ק"מ כדי להגיע לאדמותיו. לילדיו בני 12-13-14 אין מתירים לעבור אתו. את שער 1419 פתחו לפני כמה  ימים ב-9:00 במקום ב8-8:15, הוא הגיע לאדמתו ב- 9:30, ונאלץ לעזוב מוקדם כדי להספיק לחזור לביתו למועד פתיחת השער ב- 13:00. מועדי פתיחה וסגירה של השערים מקשים עליהם.  בעונת המסיק הוא משתמש בחמור. (האם יש דרך לעזור לו בעניין המכונית?).

החיילים מציבים כאמור מדי פעם מחסום בכניסה לכפר ומתירים כניסה אך ורק לתושבי הכפר. מדי פעם יש פשיטות ליליות בבתים.

 

מסחה

עברנו דרך בידיא וסיניריא והגענו למסחה.  קיבל אותנו בסבר פנים יפות ראש המועצה ס. ע. . בכפר 3000 תושבים . 25% מהם מועסקים במפעלים בתוך הכפר; נגרות , מסגרות, שיש. 10% עובדי הרשות, 35% עובדים בישראל. 35% עוסקים רק בחקלאות אך גם בין היתר יש חקלאים רבים.

השערים החקלאיים נפתחים רק עונתית, בעיקר בתקופת המסיק.

שער 1534 נפתח לפני כשבוע ל-5 ימים בלבד. (28.2 – 3.3 ). לפני כן נפתח באוקטובר ל20 יום.

ראש המועצה מבקש שיפתחו כל חודש ל 5 ימים כדי להקל על החקלאים.

שער נוסף 1549(שער הני) נפתח רק בעונת הזיתים ל-20 יום.

 

 

 

ראש המועצה חזר והעלה את בעיית המים בשטחים המעובדים!!!. השלטונות אינם מאפשרים להעביר צינור מיםinfo-icon לשדות. הם זקוקים למים לצורך העבודות החקלאיות בעיקר למטרות ריסוס העשבים השוטים המאיימים על הגידולים. אומנם מתירים להם הכנסה של מיכל מים  אך תכולתו אינה מספיקה. מבקש בכל לשון של בקשה לנסות ולסייע להם בעניין. רוצה שיאפשרו לו להעביר צינור לש ם .

 

אישורים:

אין נותנים אישורים לבני משפחה. לעיתים מבקשים אישורים לחמישה בני משפחה ומאשרים רק לאחד או שניים בלבד.  לפני כשבועיים  דחו חקלאי בטענה מוזרה שאין לו כלל אדמה, למרות הצגת ניירות מסודרים. טענה נוספת שמעלים כנגד חקלאי , המבקש  אישורים עבור בני משפחתו, שעקבו אחריהם ומצאו, שממילא אינם עובדים, ולכן לא מאפשרים להם אישורים נוספים?!