בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 1.12.08, בוקר

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
עידית ש., חיה א. (מדווחת)
01/12/2008
|
בוקר
Seriously? Does this make us safer?

 06:50 מחסום בית לחם רק ארבע עמדות מתוך שש פתוחות, ומדי פעם שתיים ואפילו שלוש מהן ריקות מאדם! כרגיל, היוצאים מתמרמרים על כך שלפני שער הכניסה למחסום צפיפות ודוחק, והם מחכים כבר שעתיים.בתוך המחסום, כרגיל בחודשים האחרונים, שקט ושלו, ומעט אנשים.כרגיל, שוב טילפנו לאדרי, מפקד עוטף ירושלים, התלוננו על שרק 4 עמדות מתוך 6 פתוחות ועל כך שמכניסים את האנשים בטפטוף דק. כרגיל הוא הופתע לשמוע שזה המצב, והבטיח לטפל. כדאי להזכיר שבתור תפאורה יש אפילו 12 עמדות, רק שעד היום לא הצליחו להשיג שישה מחשבים נוספים, לכן שש העמדות הנוספות מעולם לא אוישו.

05:50 מת"קinfo-icon עציוןהתמעטו האנשים המחכים לפתיחת המת"ק. יש בערך כ-80 איש, לכן הכל מתנהל על "מי מנוחות", כמובן עם גערות מצד הקצין והתנהגות כנועה של כל הקהל. הפעם כולם קיבלו מספרים.אם לסכם את ההתנהלות בכל השבועות הרבים האחרונים שבהם נוכחנו (בימי שני, ימי קבלת הקהל מבית לחם) אפשר להגיד שניתן היה למנוע את הדוחק הנורא; את ההתייצבות בתור לפני עלות השחר; את הדבקות הנואשת ברשימת התור שהפלסטינים הקפידו לרשום למרות שרשימות אלו נקרעו ו/או נזרקו לפח ו/או נדחו בבוז.

אפשר היה למנוע את מחזות ההשפלה והאדנות וההתמרמרות והעלבון וכו' וכו'. כל המהומה הזאת שנמשכה שבועות רבים התחוללה כי נותנים כרטיסים מגנטיים חדשים, אך בה בעת גם מחדשים כרטיסים מגנטיים שנמצאים בידי בעליהם כבר שנתיים, ושצריך לחדש אותם לשנתיים נוספות.בעלי הכרטיסים הנדרשים לחידוש הם פעמים רבות בעלי אישור עבודה. כך יצא שאנשים רבים באו שוב ושוב פעם בשבוע – רק בימי שני – וכך הפסידו ימי עבודה ופעמים רבות גם מקומות עבודה.במשך כל השבועות הרבים האחרונים, כמות האנשים שנזקקו לשירות המת"ק היתה כפולה ויותר מיכולת השירות של המת"ק.הכניסה לתור וקבלת המספר שמבטיח שירות – היא גורלית. אדם עלול לאבד את פרנסת משפחתו אם לא הצליח להידחק לתור. לכן כולם נדחקים ומתחננים וצועקים ודוחפים, והקצינים צורחים עליהם ומגדפים אותם. אם לאדוני השטח היה רצון טוב – אפשר היה למנוע את כל החיזיון הזה.למשל – להודיע בכל כלי התקשורת הפלסטיניים שתוקפם של הכרטיסים המגנטיים הנדרשים לחידוש מוארך באופן אוטומטי לכך וכך חודשים ורק אז על האנשים להגיע למת"ק. ו/או להודיע כנ"ל שהכרטיסים המגנטיים שתוקפם נגמר (ולכן צריכים כרטיסים חדשים), תוקפם אף הוא מוארך אוטומטית מלבד קבוצת גיל מסוימת, וכו' וכו'.אפשר למצוא עוד ועוד דרכים כדי לחלק את עומס הקהל לזמן ארוך יותר – אם רוצים.בשביל להמציא רעיונות כאלו לא צריך להיות החכם באדם.כידוע – רבים האנשים המוחזרים ממחסום בית לחם כי ה"בוסמה" שלהם (טביעת כף היד) לא הולמת. כידוע, רבים הם העובדים בבניין, ובאופן שגרתי משתנה אצלם ה"בוסמה".עד היום לא עלה הרעיון ה"יצירתי" לשים מכשיר לחידוש ה"בוסמה" במחסום בית לחם עצמו. וכך בחודשים האחרונים, כשהלחץ על מת"ק עציון היה עצום, פגשנו אנשים שבאו שלוש וארבע פעמים – ורק שוב ושוב בימי שני – כדי לחדש "בוסמה". כך במשך שלושה וארבעה שבועות לא יכלו לצאת לעבודה. מעסיקים רבים לא מחכים, ולוקחים עובדים אחרים. כך הפסידו אנשים רבים את מקום עבודתם.כידוע, אנשים משלמים בין 5,000 ₪ – 2,000 ₪ עבור האישור (כנראה שהמעסיקים מעבירים אליהם נטל של מיסים וגם משתמשים לפעמים בדרישה הנואשת לעבודה כדי להתעשר עוד יותר).אישור העבודה תקף בדרך כלל לשלושה חודשים. לפעמים שכר מחצית הזמן הזה הולך על כיסוי הוצאות האישור.כך אדם שבמשך כמה שבועות לא יכול היה לחדש "בוסמה", הפסיד לפעמים לא רק מקום עבודה, אלא נשאר שקוע בחובות עצומים.גם כעת אנשים מוחזרים ממחסום בית לחם למת"ק עציון לחדש "בוסמה". אמנם כעת אין לחץ גדול במת"ק והם יחדשו את ה"בוסמה" במשך היום, אבל הלך יום עבודה. כעבור כמה ימים הדבר עלול לחזור על עצמו, כי הרי ידיהם עסוקות בחומרי בנייה ושוב ושוב יפסידו ימי עבודה.

09:00בית אומראנשים התלוננו שחיילים מסלקים מוניות שעומדות בכניסה, ליד מגדל החיילים. מוניות אלו לוקחות מהכביש הראשי (כביש 60) את הבאים מבית לחם וחברון אל תוך הכפר. נער אחד התלונן שחייל סטר לו כשישב במונית כזאת. אדם אחר התלונן שלפני ימים אחדים נכנסו לביתו חיילים בשעה 1:00 בלילה, הפכו את כל הבית ולקחו בגדים ונעליים (אולי המסתערבים זקוקים לבגדים אותנטיים?) ועוד חפצים. האיש הצליח לרשום את מספר הג'יפ ורוצה להגיש תלונה.הפנינו אותו ליוסקה ולחנה בר"ג כאנשי "יש דין".

09:30 נבי יוניספגשנו כמה אנשים ונתנו כמה עצות בענייני משטרה.

10:00 שוב במת"ק עציון  הכל "בסדר".את כל מה ש"בסדר" ואת כל מה שלא בסדר אפשר להבין רק כדהומניזציה מודעת וגם לא מודעת ביחס לפלסטינים.