בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 15.12.08, בוקר

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
עידית ש., חיה א. (מדווחת)
15/12/2008
|
בוקר

06:45 מחסום בית לחם

ביציאה מהמחסום אנחנו פוגשות אנשים כועסים וממורמרים שרצים למעסיקים המחכים בחוץ. בתוך המחסום פתוחות שלוש עמדות. במשך דקות ארוכות אין בהן קהל. מדי פעם מגיעים אנשים אחרי הבידוק בטפטוף קל, ואחר כך שוב העמדות ריקות מאדם. נפתחת עמדה רביעית, אך החיילת שולחת את הבא אליה לעמדות האחרות. טלפנו לאדרי, מפקד עוטף ירושלים. השארנו לו את תיאור המצב בביפר.  
חיילת באחת העמדות שואלת אותי ברמקול אם אני יהודייה. שלושה אנשים מחכים בסבלנות לטיפולה. אני אומרת לה שאנשים אלה ממהרים לעבודה ועליה להעביר אותם. החיילת: ואם לא בא לי?  חייל בעמדה הסמוכה צוחק ומתרונן, ואומר לי ברמקול: כן המפקדת, שני אנשים מחכים! אני רוצה לדעת מה את כותבת במחברת. תכתבי שאני רוצה הביתה.  
אני: וכל מה שקורה כאן לא חשוב?  
החייל, בצחוק גדול: כל השאר לא חשוב. רק להגיע הביתה.  
פלסטיני שמחכה בסבלנות בחלון, אומר לחייל בחיוך מריר: "צחוקים. אנחנו מחכים כבר משעה 05:00...". ועכשיו, 07:15.
כנראה אחרי התערבותו של אדרי, סוף-סוף פועלים ארבעה אשנבים, נכנסים יותר ויותר פלסטינים והתורים גדלים.
 האנשים יוצאים כועסים ונעלבים. חיכו זמן רב ורק עכשיו מתחילים להכניס אותם למחסום בקצב יותר מהיר. כעת מופיע גם קצין המת"ק, בפנים רציניות, החייל והחיילות עוסקים בהעברת האנשים בלי המצהלות הקודמות, וגם איש חברת השמירה שעמד למעלה ונידב קודם כמה הערות – שותק.  יש לשער שאת ההיפוך הזה חולל אדרי. כנראה שכמה מילים שלו שינו את האווירה. שוב נשאל למה זה לא קורה בלי ההתערבות שלנו. והרי ההתערבות שלנו היא מקרית. נראה שלרשויות אין שום מניע דחוף להקפיד על עבודה מלאה ומהירה משעת פתיחת המחסום ב-05:00  כדי שכ-3,000  פועלים יוכלו להגיע לעבודתם בזמן. שוב נזכיר שיש שישה אשנבים ממוחשבים, ועוד שישה כתפאורה, מוכנים וממוספרים, ופעם, כשהמשיח יגיע, ישימו בהן אפילו מחשבים. והמשיח, כידוע, ממש בדרך. 
נזכיר גם שברמדאן ראינו שאפשר להעביר אלפים רבים במחסום בית לחם במהירות ראויה לשבח.  שוב נשאל – למה לא מפעילים את היכולת הזאת גם בחיי היום-יום לטובת אלפי פועלים שיוצאים מביתם באמצע הלילה ומחכים במחסום שעתיים כדי להגיע לעבודתם. שמענו מאנשים שלפעמים הם מנסים לנסוע דרך ואדי נאר, שמאריך מאוד את דרכם, למחסום הזיתים. לפעמים שם פחות צפוף. אבל רק לפעמים. 

07:30 חוסאן
פגשנו אדם שמסר לנו ניירות כדי להוציא עבורו רישום מהמשטרה.

08:00 מת"קinfo-icon עציון
ברשימה הפלסטינית של התור – 66 אנשים. יש גם קבוצה קטנה של נשים, וכן כמה אנשים שהחזירו אותם ממחסום בית לחם לחדש את ה"בוסמה" (טביעת כף יד). במושגי המקום – זה גודל סביר של קהל, והמת"ק יכול לתת להם שירות היום. אחד מאנשים ה"בוסמה" אומר לנו: אנחנו עובדים בבניין, היד שלנו משתנה. למה לא שמים במחסום את המכונה שיש במת"ק? כל כמה ימים הולך לנו יום עבודה בגלל ה"בוסמה".   ובאמת, למה לא שמים את המכשיר לחידוש ה"בוסמה" במחסום? אולי כי לאף אחד לא אכפת לטרטר את האנשים האלו ולגרום להם לאבד ימי עבודה? (ולפעמים גם את מקום העבודה). 
ב-08:10 בא קצין ואיתו חייל. הקצין הפעם הוא ראמי, ובאופן ראוי לציון הוא לא מתנהג באדנות. ובכל זאת – כרגיל לא מתחשבים בתור הפלסטיני והציבור מתקדם ונסוג פעמים אחדות עד שכולם מסתדרים מאחרי הגדר הארוכה והנמוכה. הקצין נותן מספרים לנשים, אחר כך דולה מבין האנשים את המבוגרים, ואחר כך את הבאים לחדש כרטיס מגנטיinfo-icon, אחר כך את המתנהגים יפה במיוחד, ואחר כך כל השאר.עוברת חצי שעה, חולקו 70 מספרים וכאן נפסקת החלוקה. כששאלנו מה יהיה עם 12 הנותרים, הקצין טלפן אל תוך המת"ק, ואז חילק מספרים גם לכל השאר. 

09:00 בית אומר
קיבלנו ניירות להוצאת רישומים.פגשנו אדם שלפני חודשים אחדים הרגו כוחותינו את בנו בתוך הכפר. הוא ובניו האחרים הפכו מיד למנועי שב"כ.

09:30 נבי יוניס
קיבלנו ומסרנו ניירות משטרה. 

10:15 שוב מת"ק עציון
אנחנו פוגשות עוד ארבעה אנשים שחזרו ממחסום בית לחם כדי לעשות "בוסמה". הם הגיעו אחרי שהקצין חילק את המספרים, ומבקשים שנשאל אם יצליחו לחדש את ה"בוסמה" היום. כמו כן ישנם עוד כמה אנשים שבאו מאוחר ורוצים לקבל כרטיס מגנטי.דיברנו עם חנה ב. והיא התקשרה למת"ק. אמרו שיקבלו את כל אלו שנמצאים, כי המת"ק (וגם כל המת"קים בשטחים) יהיו סגורים ביום ג' וד' (אדם שהיה ביום ג' במת"ק בית אל מסר לי בטלפון שהמת"ק סגור, ואמרו לו שיהיה סגור גם ביום ד' וה'). כך או כך, מכיוון שלא מפרסמים הודעה זו בכלי התקשורת הפלסטיניים, רק מי שמגיע למת"ק נוכח שהוא סגור.