בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 19.1.09, בוקר

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
חיה א. עדה ג. (מדווחת)
19/01/2009
|
בוקר

מחסום 300, כביש 60 , בית-ענון, מת"קinfo-icon-עציון, מחסום 300 

רק 3 עמדות פתוחות, ליד כ"א תור קצר, לא יותר מ-15 אנשים ליד כל עמדה. האנשים אומרים שבצד הפלסטיני, מחוץ לשער, לחץ גדול מאוד, והזמן הדרוש למעבר הוא בין 2-1.5 שעות. החיילים פותחים את השער לזמן קצר, מעט אנשים עוברים. הלחץ שם אדיר ומדי פעם שומעים קולות רמים של אנשיםולפעמים צעקות של חיילים כתשובה. שוב פנו אלינו כמה נשים, חזרו, ביקשו, התחננו, שיפתחו שער לנשים. יש שער בגדר והוא נעול, נפתח רק בחגים. הנשים סובלות במיוחד בימים של צפיפות, נפגעות מאמירות מעליבות ולעתים גם גרוע מזה. חייבים לפתוח שער מעבר לנשים, זאת השפלה מיותרת ושרירות לב מיותרת לחלוטין. התשובה שקבלנו על התלונה שרק 3 עמדות פתוחות היא שחסר כח אדם. קשה לקבל זאת כתשובה אמינה - האם לצה"ל חסרות/ים 3 חיילות/ים למשמרת כדי לאייש שש עמדות לפחות במחסום. אולי יש מתנדבים?מחסום 300 הוא, לטענת העוברים, הקשה במחסומים. הנהלים במחסום זה דורשים שינוי דחוף ביותר. 

07.45 חוסאן

סיפר לנו בחור שבאו בלילה, בשעות הקטנות, ולקחו מספר אנשים למעצר. אנו שומעות זאת מדי פעם. מדוע צריך לבוא באמצע הלילה? האם בשעות אחרות לא ניתן לעצור אנשים?

 
08.00 מת"ק עציון

כ-30 אנשים מחכים, כולם נכנסים לאולם ההמתנה והכניסה לחלונות מתנהלת לפי הרשימה שהכינו הפלסטינים, בהתאם לצורכי האנשים הנקראים ע"י החייל, כלומר החייל שואל: יש למשטרה? ומי שזקוק לשוטר נכנס לפי התור וכך הלאה. 

 10.30  בשובנו למת"ק חיכו בתור כ-10 אנשים בלבד.

 08.30-09.10 בית אומר

טפלנו בכמה וכמה בקשות.

 09.30-10.00 נבי-יונס

גם פה טפלנו בבקשות. אחת הבעיות הקשות שאנשים לא מצליחים במת"ק חברון להכנס לשוטר, הלחץ רב והחייל לא מכניס. השוטר גם לא נמצא תמיד במשרדו. חיה נעזרת בקשריה במשטרה, טלפונים לאחראי, חזרה לאדם שמחכה, ושוב לשוטר - וחוזר חלילה. לבסוף זה עובד והאיש נכנס לשוטר, זה תהליך מיגע ומיותר. איננו מצליחים להתגבר על "מחסום" השוטרים, שנמצאים או לא נמצאים, נענים או לא נענים.