View Album | Page 18 | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

South Hebron Hills Album

החלקה שהרסו
Photographer:
11/03/2019
כמה כוחות צבא מול מיעוט האזרחים
Photographer:
11/03/2019
ניסיונות שנכשלו להגיע לישראל. כי הצבא עמד שם
Photographer:
04/03/2019
ניסיונות שנכשלו להגיע לישראל כי הצבא עמד שם
Photographer:
04/03/2019
ניסיונות שנכשלו להגיע לישראל כי הצבא עמד שם
Photographer:
04/03/2019
הכניסה לקליקליס חסומה ושני חיילים שומרים על גושי האבן הענקיים
Photographer:
19/02/2019
כלי התחבורה היחיד שהתושבים הפלסטינים רשאים להשתמש בו בדרך זו
Photographer:
19/02/2019
איש מבוגר צועד כי הנסיעה מותרת רק לרכבים ישראלים
Photographer:
19/02/2019
תלמידות חוזרות מבית הספר והולכות בין השקדיות לגדרות התיל
Photographer:
19/02/2019
העיזים רועות
Photographer: Ariela Slonim
19/02/2019
השקדיות פורחות
Photographer: Ariela Slonim
19/02/2019
בריכת המים בתוואני שממנה יצאו קוי המים לכפרים
Photographer: Hagit Back
25/02/2019
בריכת המים בתוואני שממנה יצאו קוי המים לכפרים
Photographer: Hagit Back
25/02/2019
כרטיס ביקור מטעם השב"כ
Photographer: Hagit Back
20/02/2019
השב״כ מחפש את איש החמאס הזה ומאיים שאם מישהו יודע היכן הוא ולא יגלה יילקח ממנו אישור העבודה
מחסום הכפר עבדה
Photographer: Muhammad D
10/02/2019
בית הספר בזיתונא
Photographer: Mira Balaban
06/02/2019
צו ההריסה ...
Photographer: Hagit Back
03/02/2019
הילדים בכיתה
Photographer: Hagit Back
03/02/2019
בית הספר והמנהלת המרשימה
Photographer: Hagit Back
03/02/2019
זכותנו ללמוד כתוב בערבית
Photographer: Hagit Back
03/02/2019
כיתות לימוד במבנה זמני בבית הספר אתגר 13 בסימיה
Photographer: Hagit Back
28/01/2019
ילדים בבית הספר אתגר 13 בסימיה
Photographer: Hagit Back
28/01/2019
השריפה שעזאם צילם בלילה. התמונה נראית כמו הר געש והיא של גג הטאבון עם הברזנט שנפגע.
Photographer: Yehudit Keshet
20/01/2019
הנזק שנגרם לטאבון של עזאם
Photographer: Yehudit Keshet
20/01/2019
הנזק שנגרם לטאבון של עזאם
Photographer: Yehudit Keshet
20/01/2019
מפת האזור
Photographer: Michal Tzadik
18/12/2018
מבנה בית הספר בזנותא
Photographer: Michal Tzadik
18/12/2018
הצילצול לסיום ההפסקה בבית הספר המאולתר בסימיה
Photographer: Michal Tzadik
18/12/2018
כיתת לימוד בבית הספר
Photographer: Michal Tzadik
18/12/2018
מכוניות בערמות: גרוטאות עם רישוי ישראלי
Photographer: Raya Yeor
20/12/2018
להקת מתופפים של מצעדים במדים לחנוכת האוהלים במקום בית הספר שהצבא הרס
Photographer: Hagit Sar Shalom
17/12/2018
ילדים שזרקו אבנים ומולם קבוצת חיילים חמושים
Photographer: Hagit Sar Shalom
17/12/2018
ההריסות של בית הספר בכפר סימיה ליד כביש 60
Photographer: Aviva Konforty
11/12/2018
בית הספר לפני ההריסה
Photographer: A Palestinian resident
11/12/2018
כיתת הלימוד באוהל
Photographer: Hagit Back
10/12/2018
הצבא בא לביקור
Photographer: Hagit Back
10/12/2018