Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

אזור עציון/גוש עציון

ה', 20.07.2023 אל ערוב - כביש עוקף הפוגע בפרנסת התושבים
ג', 25.10.2022 מת"ק עציון
ב', 21.03.2022 סיור לגוש עציון המזרחי
א', 26.09.2021 ח'רבת בית זכריה - האם גנץ בטל את אישורי הבנייה?
ד', 18.08.2021 סיור בגוש עציון
א', 25.07.2021 קשה לצאת לעבודה וקשה גם לחזור: מחסום מכבים, מחסום 300, התנחלות אפרת
א', 20.06.2021 התנחלות אפרת הענקית: כוונות גלויות להתפשטות מאסיבית
ה', 04.03.2021 ביקור סולידריות בבית משפחת מוסא באל ח'דר
ב', 22.02.2021 חירבת עליא בגוש עציון - הריסת בתים
ג', 05.01.2021 בית אומר באזור חברון: פילבוקסים מזדקרים מכל עבר
ב', 24.08.2020 הכיבוש עובד בשקט, רחוק מעין הציבור בישראל
ג', 24.03.2020 דיווח בימי קורונה, אל ח'דר: נמצאה שיטת עינוי חדשה
ב', 03.02.2020 ביקור אופטימי בבתיר, או: העתיד כבר כאן?
ג', 17.12.2019 בית אומר ושושחלה: נאחזים באדמת אבות מדורי דורות
א', 01.12.2019 אני רוצה לשאול את מדינת ישראל: למה מוציאים אדם מהשטח שלו
ה', 17.10.2019 נבי דניאל: שלילת הזכות לאדמה ולמורשת פלסטינית: שלנו - שלנו, שלכם - שלנו
ג', 15.10.2019 תיעוד חסימות בפני פלסטינים  לאדמות ולאתרי מורשת של אל ח'דר מערבית לכביש 60
אזור עציון / גוש עציון
ג', 01.10.2019 גוש עציון: כפרים פלסטיניים נעלמים וקיימים
ב', 16.09.2019 מקאמים (אתרי מורשת פלסטיניים) כלואים בגוש עציון
ב', 09.09.2019 גוש עציון: כפרים פלסטינים כלואים בשטחי התנחלויות
ב', 22.07.2019 בעקבות מקאמים אבודים, אזור עציון - ביקור בבית זכריה וסביבתו
ג', 25.06.2019 גוש עציון: היה היו כאן אתרי מורשת פלסטיניים
ג', 22.01.2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
ד', 05.07.2017 מדוע פשטו חיילים ואנשי דת לעת לילה על אתר מורשת פלסטיני בבית אומר?
ג', 21.07.2015 חוסאן, נשאש, בית אומר, נבי יונס 21.7.2015 וביום שני 27.7.2015
ג', 12.05.2015 בית אומר, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
ב', 20.04.2015 אל ח'דר, בית אומר, חלחול, נבי יונס. משטר ההיתרים-טרגדיות למשפחות
ב', 16.02.2015 אל ח'דר, בית אומר, חלחול, מת"ק עציון, נבי יונס
ב', 27.05.2013 (צוות משטרה) בית אומר, בית עינון, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 27.5.13, בוקר
ד', 08.12.2010 בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נועמן (מזמוריה), יום ד' 8.12.10, אחה"צ
ג', 30.11.2010 בית לחם (300), מת"ק עציון, נועמן (מזמוריה), יום ג' 30.11.10, אחה"צ
ו', 19.11.2010 אל ח'דר, יום ו' 19.11.10, בוקר
ב', 09.08.2010 בית אומר, בית לחם, בית עינון, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 9.8.10, בוקר
ד', 04.03.2009 אל נשאש, בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ד' 4.3.09, בוקר
ג', 23.12.2008 בית לחם, מחסום ג'בעה, מת"ק עציון, יום ג' 23.12.08, אחה"צ
ב', 08.09.2008 אל ח'דר, אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 8.9.08, בוקר
ב', 18.08.2008 אל ח'דר, בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 18.8.08, אחה"צ
ד', 05.12.2007 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 5.12.07, בוקר
ד', 05.12.2007 אל ג'בעה, נועמן, תרקומיא, יום ד' 5.12.07, בוקר
ב', 30.01.2006 אל ח'דר, בית אומר, בית לחם (300)
ב', 31.01.2005 אל ח'דר, בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס
ג', 25.01.2005 אל ח'דר, בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון
ה', 22.07.2004 אזור עציון, מת"ק עציון, בית ג'אלא
א', 11.01.2004 אל ח'דר, בית לחם (300), ואלג'ה עכוב משאיות