אל ח'דר, בית אומר, בית לחם (300)

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
חיה א.,. רוני פ., מלכה א. (מדווחת)
30/01/2006
|
בוקר

7.20 בצומת בית ג'אלה : התנועה רגילה. אין צבא במחסומים.

מחסום אל ח'דר תנועה רגילה. העניינים כרגיל.

08:15 יוצאות מאל-ח'דר דרומה. בצומת חוסאן שוטרי תנועה.

08:25 בצומת עציון, במחסומים, כוח צבאי מצפון ומדרום.

מחנה הפליטים, אל-ערוב. כוח צבא בפתחו הראשי ובפאתי המחנה, מול החווה החקלאית.

08:30 בית-אומר, נוסף על העניינים הרגילים מספר לנו אדם שבקלנדיה נבנה טרמינל חדש ובו ייחדו מסלול לנכים. אתמול, נכה בעל רגל אחת, שהתקשה מאד ללכת, למרות הקביים שלו (שמו וכתובתו בידינו) ביקש לעבור במעבר הנכים והחיילים גרשוהו והכריחוהו לעמוד בתור הרגיל ולעבור דרך קשה בייסורים. חייל אחד אמר לו, שמעבר הנכים נסלל רק עבור נכים בכסאות גלגלים...

10:30 בצומת עציון, מדרום ל"ככר המדינה",חיילינו בודקים את הפלסטינים הרוצים לנסוע לכיוון אל חאדר. יש שם שלושה מסלולים. מסלול מהיר לישראלים ולתושבי ההתנחלויות ומסלול נפרד לפלסטינים. מכאן ניתן לקרוא בבירור את הכתוב בעברית באש שחורה על שלט צהוב חדש, גדול :ב ר ו כ י ם (...) (...) מ ס ל ו ל (...) ל ת נ ו ע ת י ש ר א ל י ם  ב ל ב ד "(...) "ח ל א י ס ו ר  ע ל  מ ע ב ר  ו / א ו  ה ס ע ת  א ד ם  ש א י נ ו  י ש ר א ל י  ד ר ך מ ע ב ר  ז ה ( ...)

10:35 מת"קinfo-icon עציון. אשתו של חולה אנוש השוכב בבית חולים ע'ליה בחברון מראה מכתב שנתן לה בית החולים ובו בקשה להעביר את החולה באופן דחוף להצלת חייו ב"הדסה". היא איננה מקבלת אישור במת"ק לא להעבירו ולא לנסוע איתו. שעות אנו מטפלים בעניין בעזרת מנהלת הבריאות במינהל האזרחי  דליה באסה והרופאים לזכויות האדם ועדיין משפחת החולה לא קיבלה את האישור והחולה לא הורשה לעבור.

פלסטינים אחדים קיבלו כרטיסים מגנטיים.
נועה דלילה מהרגיל, ייתכן שעברה השמועה שקצין המשטרה מאהר נקרא למקום אחר, ואין לו מחליף.