Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מסאפר יטא

א', 05.05.2024 שעב אל בוטום: מתנחלים פלשו למגורי פלסטינים וברחו כשהגיעו פעילי שטח ישראלים
ד', 01.05.2024 מופקרה - המתנחל ישראל בלוך ממאחז ג'בל דב בין תוקפי חמאמדה
ג', 09.04.2024 אבו קביטה - בניגוד להחלטת בג"ץ, מתנחלים מנסים להשתלט על אדמה פרטית
ג', 16.04.2024 אום דרית - המתנחל עמיחי שילה ובנו מחריבים והורסים את שטחי החקלאות של הרועים הפלסטינים
ה', 04.04.2024 שעב אל בוטום - ארוחת אפטאר אצל משפחת ג'בארין
ג', 02.04.2024 מופקרה - מתנחלים מגבילים את שטחי המרעה
א', 10.03.2024 שעב אל בוטום - אלימות נוראה של מתנחלים מאביגיל יום יום
ג', 13.02.2024 ח'לת א-דבע - המתנחל עמיחי שילה פולש עם עדריו לאדמות
א', 18.02.2024 מופקרה - מתנחלים אלימים זורקים אבנים ופוצעים ילד
ד', 14.02.2024 אום אל ח'יר - עשרות מתנחלים וחיילים פורצים לבתי הכפר
ד', 07.02.2024 מופקרה - שיפור בהתנהלות המשטרה מול המתנחלים והצבא
א', 04.02.2024 א-תוואני - ביקור פצוע שנורה ע"י מתנחלים
ג', 16.01.2024 שוויכה - כשהצבא והעיתונאים הלכו, המתנחלים ירדו והרביצו לחורשים, חתכו את צינור הדלק ועשו נזק לטרקטורים
ה', 18.01.2024 מסאפר יאטא: הכפרים הפלסטינים חסומים לכלי רכב! אנשים נסחבים ברגל לאורך קילומטרים
ג', 09.01.2024 אבו קביטה - למרות כל האישורים, לא נתנו למיכלית המים לעבור במחסום!
א', 07.01.2024 שעב אל בוטום - מוחמד עיבד חלקה קטנה מגינת הירק, שהרסו המתנחלים
ג', 02.01.2024 אום גוסא - הריסת בית למרות אישור לא להרסו
ה', 21.12.2023 שעב אל-בוטום - מתחילים לשקם את הנזק שגרמו המתנחלים
ג', 12.12.2023 ח'לת אל-דבע - מתנחלים אלימים מתפרעים וגונבים
ב', 20.11.2023 בדרום הר חברון כל היישובים הפלסטיניים חסומים
ה', 16.11.2023 ח'לת אל-דבע - טרור מתנחלים
ב', 30.10.2023 דרום הר חברון: בחירבת א ספאיי מתנחלים שרפו בית. הכפרים סימיא ושוויקה חסומים.
ה', 26.10.2023 מסאפר יטא: מתנחלים מתעללים בפלסטינים
ה', 19.10.2023 דרום הר חברון: אבו סאפי ומשפחתו עזבו הכל בעקבות איומי מתנחלים
ב', 02.10.2023 א-תוואני - מתנחלים בליווי צבא עורכים חיפוש
ה', 28.09.2023 דרום הר חברון - רואים את טביעות היד של סמוטריץ ובן גביר בשטח
ד', 20.09.2023 שעב אל בֻּטם - מוקמת חווה בלתי חוקית חדשה
א', 03.09.2023 מופקרה - מתנחלים רכובים על סוסים מפחידים את העדרים
א', 20.08.2023 אום-טובא - ילדים זקוקים לליווי לבית הספר בא-תוואני מפחד מתנחלים
ב', 14.08.2023 מקתל אום סאלם - המתנחלים זורקים פגרי צאן מתחת לגשר של כביש 317
ד', 09.08.2023 דרום הר חברון - סיור עם "יש דין" לבדיקת פעילות משפטית נגד אלימות מתנחלים
ג', 11.07.2023 מופקרה - לא יוצאים לרעות את העדר מפחד המתנחלים
א', 18.06.2023 אל מופקרה - מתנחלים פצעו ילד פלסטיני בראשו
ד', 21.06.2023 מסאפר יטא - צו הריסה לבית ספר באום קוסא
ב', 12.06.2023 א-זווידין - מתנחלי חוות שורשים רועים על שטחים פלסטיניים
ג', 06.06.2023 שעב אל בוטום - 70 דונם חיטה ושעורה נאכלו עי כבשי מתנחלי  מצפה יאיר
א', 04.06.2023 אום אל ח'יר - הורדת דגל פלסטין בתואנה של הפרעה לסדר הציבורי
ב', 15.05.2023 ביקור בסוסיא, מופקרה וח'שם אל כרם
ב', 15.05.2023 ביקור בסוסיא, מופקרה וח'שם אל דרג'
ג', 23.05.2023 שעב אל בטם - ילדים, מה אתם רוצים להיות כשתהיו גדולים?
ה', 18.05.2023 שיעב אל-בטם - הצבא עצר את המתנחלים שניסו להפריע לקציר
ג', 09.05.2023 מר'ייר אל עביד - מתנחלים מחוות מעון הורגים כבשים והורסים שדות
ד', 03.05.2023 שעב אל-בטם - המתנחלים ממצפה יאיר עולים עם עדריהם על אדמותיו
א', 30.04.2023 א-דיראת - התנכלות קבועה במשפחת סעיד אליאן-עווד
ב', 17.04.2023 שעב אל-בטם - הריסות בתים
א', 16.04.2023 מסאפר יטא - התנכלויות מתנחלים
ג', 11.04.2023 מסאפר יטא - תקיפות ע"י מיליציות של מתנחלים
א', 19.03.2023 מופקרה - התנכלות המתנחלים נמשכת
ב', 13.03.2023 ודאדה העליונה - השתלטות מתנחלים על שטח
ג', 14.03.2023 מופקרה - מתנחלים מתעמרים בתושבים
א', 19.02.2023 מסאפר יטא - הפגנה ליד ג'ינבה
א', 12.02.2023 ואדי רדים - מכירת אדמות פלסטיניות למתנחלים
ד', 08.02.2023 שיעב אל בּטם - התנכלויות מצד מתנחלי אביגיל ומצפה יאיר
ב', 30.01.2023 ח'אשם אל כרם - צו הריסה לבית ספר
ג', 24.01.2023 מסאפר יטא - סכנת פינוי
ב', 09.01.2023 שעב אל בוטום - מתנחלים חותכים גדרות וכורתים עצי זית
א', 01.01.2023 א-תוואני - בעיות בתוכנית המתאר
ה', 29.12.2022 מופקרה - החמור שהוחרם ושוחרר
ד', 21.12.2022 א-תוואני - צו הריסה ללול
ב', 21.11.2022 דרום הר חברון, מסאפר יטא, סנסנה (מעבר מיתר)
ג', 29.11.2022 ספאיי, מסאפר יטא - הריסת בית ספר
א', 30.10.2022 מופקרה - למרות הכול יש מקום לפרחים
ד', 26.10.2022 א-תוואני - הצבא מלווה ילדים לבית הספר מפחד המתנחלים
ג', 25.10.2022 מסאפר יטא – מסעם היומיומי של ילדים לבית הספר בליווי חיילים
א', 09.10.2022 ואדי ג'אחש - הצבא עומד מנגד כאשר עשרות מתנחלים מתפללים והורסים
ה', 29.09.2022 א-תוואני - ביקור אצל חאפז אל-הורייני
ב', 03.10.2022 דרום הר חברון - סוללות עפר בכניסות לכפרים כדי למנוע כניסה ויציאה
ה', 29.09.2022 ח’לת א-דבע - צווי הריסה לכל בתי הכפר
א', 25.09.2022 א-תוואני - גז מדמיע בפיזור הפגנה שלא הייתה
ב', 19.09.2022 א-תוואני - הפגנה למען חאפז הורייני בבית המשפט הצבאי עופר
א', 04.09.2022 מסאפר יטא - עיכובים במחסום
ד', 03.08.2022 דרום הר חברון, מסאפר יטא, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
ה', 07.07.2022 מסאפר יטא - טרור מתנחלים
ג', 12.07.2022 מסאפר יטא - ביקור בח'לת א-דבע
ה', 23.06.2022 מסאפר יטא - שיבוש חיי התושבים בזמן אימוני הצבא
ה', 30.06.2022 ביקור במסאפר יטא
א', 26.06.2022 דרום הר חברון: הקוזאקים גוזלים הכל
ד', 22.06.2022 אימוני צבא במסאפר יטא
ג', 21.06.2022 חברון עמוסת כרזות בדבר קדושתה וחשיבותה
ג', 14.06.2022 מסאפר יטא - ביקור בח'לת אל-דבע
ג', 07.06.2022 הריסות במסאפר יטא
ו', 13.05.2022 דו׳ח נסיעה להפגנה במסאפר יטא
ג', 31.05.2022 דרום הר חברון, מסאפר יטא, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
ג', 17.05.2022 מופקרה - שיתוף פעולה בין מתנחלים לצבא
ד', 11.05.2022 מסאפר יטא - הריסת בתים
ג', 10.05.2022 דרום הר חברון, מסאפר יטא
ג', 15.06.2004 דרום הר חברון, תנועה צבאית מוגברת וחיילים הרגו בדואי ישראלי.