עופר - הסתה, מעצר מנהלי

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
ויוי צורי, ניצה אמינוב (מדווחת)
11/07/2018
|
בוקר

האיום המידי - בקשת עיכוב ביצוע לצורך שקילת צו מעצר מנהלי.

 

בפני השופט סא"ל שמואל קידר הובאה בקשה להארכת מעצר עד תום ההליכים של העצור

עודה קאדי.

מייצג עו"ד איהב גליד.

 

העילה לבקשת התביעה היא פוסטים בפייסבוק שהעלה הנאשם. מדובר בסרטונים של החמאס. לדעת התביעה יש בכך משום הסתה - הם גורמים לקיום פעולות מסוכנות.

 

הסנגור ציין כי לנאשם אין עבר פלילי. כל מה שפורסם בדף הפייסבוק שלו כבר פורסם באתרי החדשות. בנוסף הוא המפרנס היחיד של משפחתו.

 

השופט קידר ציין כי בכתב האישום מובאים 4 פוסטים מתוך החשבון - בשניים מהסרטונים רואים תמונות של לוחמי חמאס רעולי פנים, ואילו בשניים הנוספים קיים שבח לפעולות החמאס, ואמו של לוחם חמאס שנהרג קוראת לשאר בניה ללכת בעקבותיו.

 

השופט ציין כי הוא לא מצא קריאה מפורשת לאלימות אלא רק שבח לשהידים -ושהפוסטים לא הגיעו לעיניים רבות ולא זכו לאהדה או הזדהות רבה.

 

מעניין שבכדי להגיע להחלטה האם הפוסטים מצדיקים מעצר עד תום ההליכים, התייחס השופט (ונשען על החלטת בית המשפט לערעורים) למספר סימני חיבוב שנרשמו לפוסטים (אני משערת שהכוונה לסימני לייק נ.א.) ואף ציין את המספרים המועטים.

 

דבר נוסף שמופיע בהחלטת השופט: "כהערת אגב, יש לציין כי מדי שבוע בתוכניות החדשות באקטואליה בטלוויזיה הישראלית, מקרינים כתבות וראיונות עם נציגי חמאס ועל פעולותיהם אשר אינן נופלות מהפוסטים של נאשם זה או נאשמים רבים אחרים. יש לתהות אם אין שם הסתה במידה זו או אחרת אשר דורשת עיון באם סוגיית חופש הדיבור אינה צריכה להיות שווה בין שני הצדדים".

 

לאור כל זאת הורה השופט על חלופת מעצר ועל שחרור בערבות אחרי הפקדה של 4,000 ש"ח.

 

התובע, כמובן, ביקש עיכוב ביצוע למשך 72 שעות לצורך שקילת הוצאת צו מעצר מנהלי.

 

השופט הורה על עיכוב ביצוע למשך 48 שעות - לצורך מתן אפשרות לתביעה להגיש ערר. עם זאת הוסיף השופט: אינני  מתייחס לבקשת התביעה -72 לצורך שקילת הוצאת צו מנהלי, שהוא הליך נפרד מבקשת עיכוב ביצוע שנועד לשקול הגשת ערר. אינני יכול לשקול 72 שעות לצורך צו מנהלי אם כל חומר החקירה הוא הבסיס לבקשה!" - כלומר, עדיין אין חומר סודי מהשב"כ!

 

נודע לנו שאכן הוטל מעצר מנהלי על עודה קאדי למשך 3 חודשים - עד ל 25.10.18.